Đà Nẵng lần đầu có trung tâm dữ liệu ứng dụng CNTT cho ngành giáo dục

Chủ tịch UNBD thành phố Đà Nẵng vừa ký quyết định chính thức công bố “Kiến trúc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) ngành Giáo dục và Đào tạo”. Đây là lần đầu tiên Đà Nẵng có trung tâm dữ liệu ứng dụng CNTT cho ngành giáo dục nằm trong trung tâm dữ liệu của thành phố.

kien-truc-ung-dung-cntt-cho-nganh-giao-duc
Đà Nẵng lần đầu có trung tâm dữ liệu ứng dụng CNTT cho ngành Giáo dục nằm trong trung tâm dữ liệu của thành phố

Theo đó, kiến trúc ứng dụng CNTT ngành GD-ĐT thành phố Đà Nẵng được triển khai thông qua 6 chương trình, bao gồm: Xây dựng Kiến trúc ứng dụng CNTT và cơ chế triển khai; Xây dựng Nền tảng và hạ tầng kỹ thuật và dịch vụ CNTT ngành GD-ĐT thành phố Đà Nẵng; Hoàn thiện Hệ thống ứng dụng quản lý chuyên ngành về GD&ĐT thành phố Đà Nẵng; Phát triển dịch vụ công trực tuyến về GD&ĐT thành phố Đà Nẵng; Phát triển giáo dục điện tử tại thành phố Đà Nẵng; Chương trình trường học thông minh, lớp học thông minh.

Về lộ trình, kiến trúc ứng dụng CNTT này được triển khai trong 2 giai đoạn: giai đoạn 1 (2016-2018): Xây dựng kiến trúc, nền tảng, triển khai thí điểm một số ứng dụng; giai đoạn 2 (2019-2020): Triển khai mở rộng. Tổng kinh phí triển khai thực hiện ước tính gần 136 tỷ đồng.

TS.Nguyễn Quang Thanh – Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng chia sẻ: “Về mục tiêu, kiến trúc ứng dụng CNTT ngành GD-ĐT thành phố Đà Nẵng được xây dựng làm nền tảng để ngành GD-ĐT triển khai ứng dụng CNTT phục vụ cho công tác quản lý, công tác dạy và học, nâng cao hiệu quả quản lý giáo dục ở các cấp, góp phần đổi mới căn bản, toàn diện lĩnh vực GD-ĐT của thành phố.

Xem thêm:  Đà Nẵng: Bị cưa chân vì bác sĩ chẩn đoán... "ổn định"

Ngoài ra, kiến trúc ứng dụng CNTT cho ngành GD này còn góp phần tăng hiệu quả trao đổi thông tin; trao đổi dữ liệu giữa các tác nhân tham gia vào hệ thống giáo dục, bao gồm nhà trường, giáo viên, học sinh, phụ huynh, cơ quan quản lý và các nhà cung cấp dịch vụ giáo dục”

Nguồn: http://dantri.com.vn/khuyen-hoc/da-nang-lan-dau-co-trung-tam-du-lieu-ung-dung-cntt-cho-nganh-giao-duc-20170217185123144.htm
Loading...
Loading...