Đà Nẵng: Nghiên cứu tăng lệ phí trước bạ lần đầu đối với ô tô 9 chỗ ngồi trở xuống

Ngày 25/6, Văn phòng UBND TP Đà Nẵng cho hay, lãnh đạo UBND TP vừa có văn bản giao Sở GTVT chủ trì phối hợp với Công an TP, UBND các quận huyện và các đơn vị liên quan nghiên cứu đề xuất điều chỉnh mức thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với xe ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống.

Theo đó, UBND TP Đà Nẵng giao Sở GTVT chủ trì phối hợp với Công an TP, UBND các quận huyện và các đơn vị liên quan phân tích, đánh giá tình hình thực tế tại TP nếu áp dụng mức thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với xe ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống cao hơn mức thu quy định tại Nghị định 20/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

UBND TP Đà Nẵng giao Sở GTVT chủ trì, phối hợp nghiên cứu đề xuất mức thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với xe ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống cao hơn mức thu quy định tại Nghị định 20/2019/NĐ-CP của Chính phủ (Ảnh: HC)

Loading...

Trên cơ sở đó, các đơn vị nghiên cứu đưa ra đề xuất hợp lý việc áp dụng mức thu lệ phí cao hơn mức thu quy định tại Nghị định số 20/2019/NĐ-CP, nhằm giảm số lượng phương tiện cơ giới cá nhân tham gia giao thông và giảm phương tiện cơ giới vào trung tâm TP, gửi Cục thuế trước ngày 10/7 để tổng hợp.

UBND TP Đà Nẵng cũng giao Cục Thuế TP, trên cơ sở phân tích và đánh giá của Sở GTVT, chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng Đề án quy định mức thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với xe ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống trên địa bàn TP ở mức cụ thể cao hơn mức thu 10% hiện tại, kèm báo cáo đánh giá tác động đối với nguồn thu ngân sách TP, gửi Sở Tài chính để tổng hợp trước ngày 15/8.

Trên cơ sở Đề án của Cục Thuế TP, Sở Tài chính có trách nhiệm xem xét, tổng họp dự thảo Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết trình Thường trực HĐND TP xem xét thông qua; tiếp đó dự thảo Tờ trình của UBND TP và Nghị quyết của HĐND TP để đăng tải nội dung Nghị quyết trên Cổng Thông tin điện tử TP lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan và gửi Sở Tư pháp thẩm định, để trình tại kỳ họp HĐND TP vào cuối năm 2019.

Đồng thời, UBND TP Đà Nẵng giao Sở Tư pháp có trách nhiệm thẩm định Đề án, dự thảo Tờ trình và Nghị quyết quy định mức thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với xe ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống trên địa bàn TP Đà Nẵng theo thẩm quyền.

Loading...

Bài Viết Liên Quan