Đà Nẵng: Ra quy chế “xử” tổ chức, cá nhân gây phiền hà cho nhà đầu tư

Chủ tịch TP Đà Nẵng giao Trung tâm Xúc tiến đầu tư (XTĐT) chủ trì, phối hợp với Sở KH-ĐT tham mưu UBND TP ban hành quy chế phối hợp trong công tác XTĐT, xác định rõ biện pháp chế tài đối với tổ chức, cá nhân gây khó khăn, phiền hà cho nhà đầu tư!

dau-tu-vao-da-nang

Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ vừa ký văn bản số 3445 chỉ đạo triển khai Kết luận số 30-KL/TU từ hội nghị Thành ủy lần thứ 4 (khóa 21) về đẩy mạnh thu hút đầu tư vào TP Đà Nẵng giai đoạn 2016 – 2020.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng giao Trung tâm XTĐT tiếp thu ý kiến góp ý tại hội nghị nêu trên; chủ trì, phối hợp với Sở KH-ĐT, Sở Ngoại vụ, BQL Khu công nghệ cao, BQL các KCN và Chế xuất, các sở, ban, ngành tham mưu Đề án về đẩy mạnh thu hút đầu tư vào TP Đà Nẵng giai đoạn 2016 – 2020, báo cáo UBND TP Đà Nẵng trước ngày 23/6 để xem xét, thông qua tại phiên họp UBND TP tháng 6/2016 trước khi trình HĐND TP.

Loading...

Trong đó, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu Đề án lưu ý 3 nội dung chính: Bảo đảm việc lồng ghép các mục tiêu của Đề án với mục tiêu phát triển KT-XH 5 năm và hàng năm của TP. Có tính đến kế hoạch quán triệt, triển khai Đề án đến các tổ chức, thành phần kinh tế, doanh nghiệp để huy động sự tích cực tham gia của các tổ chức, doanh nghiệp. Ưu tiên bố trí ngân sách cho hoạt động XTĐT, đồng thời chủ động tạo nguồn kinh phí XTĐT từ xã hội hóa.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cũng giao Trung tâm XTĐT chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ nghiên cứu, đề xuất thành lập Cơ quan Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư TP Đà Nẵng trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm XTĐT và bổ sung một số nhiệm vụ về hỗ trợ nhà đầu tư trước, trong và sau khi cấp phép, đảm bảo quy định của pháp luật; tập trung đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ chuyên trách về XTĐT.

Trung tâm XTĐT Đà Nẵng cũng được Chủ tịch UBND TP giao chủ trì, phối hợp với Sở KH-ĐT và các đơn vị liên quan tổ chức rà soát tình hình phối hợp giữa các sở, ngành chức năng và địa phương trong công tác XTĐT để tham mưu UBND TP ban hành quy chế phối hợp. Trong đó xác định rõ vai trò, trách nhiệm của cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp và biện pháp chế tài đối với tổ chức, cá nhân gây khó khăn, phiền hà cho nhà đầu tư.

Thu hút đầu tư vào TP Đà Nẵng vẫn còn hạn chế, chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế. Giai đoạn 2011 – 2015, thu hút vốn FDI vào Đà Nẵng thấp so với nhiều tỉnh, thành trong cả nước. Các dự án đầu tư chủ yếu trên lĩnh vực bất động sản, du lịch. Thu hút đầu tư trên lĩnh vực sản xuất, công nghệ cao, công nghệ nguồn còn ít, chưa có nhiều tập đoàn, doanh nghiệp lớn đầu tư vào TP.

Loading...

Bài Viết Liên Quan