Đề xuất vay 1.468 tỉ đồng nâng cấp, mở rộng BV Phụ sản – Nhi Đà Nẵng

UBND TP Đà Nẵng đề nghị cho phép Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng vay vốn từ Quỹ Đầu tư phát triển của TP, ngân hàng thương mại và các nguồn hợp pháp khác để đầu tư mở rộng BV. UBND TP Đà Nẵng hỗ trợ lãi suất vay trong quá trình thực hiện đến khi hoàn vốn.

Ngày 13/5, Văn phòng UBND TP Đà Nẵng cho hay, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ vừa có Tờ trình số 2422/TTr-UBND gửi kỳ họp thứ 10 (bất thường) HĐND TP Đà Nẵng khóa IX (dự kiến diễn ra sáng 17/5), đề nghị điều chỉnh hình thức đầu tư Dự án “Nâng cấp, mở rộng Bệnh viện (BV) Phụ sản – Nhi Đà Nẵng”.

Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng

Theo UBND TP Đà Nẵng, giai đoạn 1 của BV Phụ sản – Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, quận Ngũ Hành Sơn) đã được đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị tương đối đồng bộ; có đội ngũ cán bộ y tế có trình đố chuyên môn kỹ thuật cao; đã ứng dụng nhiều thành tựu y học vào chẩn đoán và điều trị, góp phần rất lớn vào nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe người dân.

Từ năm 2012 đến nay, BV Phụ sản – Nhi Đà Nẵng được tăng quy mô từ 600 giường bệnh lên 1.200 giường bệnh, nhưng tình trạng quá tải BV vẫn ngày càng gia tăng. Trước tình hình đó, HĐND TP Đà Nẵng đã có Nghị quyết 83/NQ-HĐND ngày 8/12/2016 cho phép BV Phụ sản – Nhi Đà Nẵng nâng cấp, mở rộng theo cơ chế xã hội hóa, liên doanh liên kết theo Nghị quyết 93/NQ-CP ngày 15/12/2014 của Chính phủ.

Theo báo cáo số 182/BC-SYT ngày 22/01/2019 của Sở Y tế Đà Nẵng, trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện đầu tư liên doanh liên kết, dự án nâng cấp, mở rộng BV Phụ sản – Nhi Đà Nẵng đã nhận được góp ý của nhiều Sở, ngành liên quan (như Tư pháp, TN-MT, KH-ĐT, Xây dựng, Tài chính…) về thủ tục thực hiện dự án.

Đồng thời qua đối chiếu với các quy định hiện hành thì việc triển khai dự án liên doanh, liên kết đầu tư nâng cấp, mở rộng BV Phụ sản – Nhi Đà Nẵng còn một số tồn tại, khó khăn về quy trình thực hiện (chưa có văn bản hướng dẫn thực hiện quy trình liên doanh, liên kết theo Nghị quyết 93/NQ-CP của Chính phủ); về thủ tục lựa chọn nhà đầu tư, nhất là trong các thủ tục về đất đai; về liên doanh liên kết theo quy định quản lý tài sản công; về chủ thể thực hiện liên doanh liên kết theo hình thức đối tác công tư…

Loading...

Trước tình hình đó, tại buổi họp giao ban của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng ngày 15/02/2019 liên quan đến việc đầu tư dự án này, UBND TP Đà Nẵng thống nhất phương án vay vốn đầu tư nâng cấp, mở rộng BV Phụ sản – Nhi Đà Nẵng và đã có Báo cáo số 38/BC-UBND ngày 25/22019 gửi Thường trực HĐND TP Đà Nẵng.

Theo đó, đầu tư xây dựng khối nhà 15 tầng và hạ tầng kỹ thuật với quy mô 750 giường bệnh nội trú, phục vụ 1.000 – 1.500 lượt khám ngoại trú/ngày. Tổng mức đầu tư đã được phê duyệt theo Quyết định số 1626/QĐ-UBND ngày 29/3/2017 của UND TP Đà Nẵng, dự kiến 1.468 tỉ đồng. Mức đầu tư sẽ được phân kỳ theo từng giai đoạn, phù hợp với điều kiện thực tế và khả năng hoàn trả vốn của BV Phụ sản – Nhi Đà Nẵng.

Về phương thực đầu tư, thay vì liên doanh, liên kết gặp nhiều khó khăn, trở ngại như nêu trên, BV Phụ sản – Nhi Đà Nẵng được thực hiện vay vốn từ nguồn Quỹ Đầu tư phát triển của TP Đà Nẵng, ngân hàng thương mại và các nguồn vốn hợp pháp khác để đầu tư phát triển mở rộng BV. UBND TP Đà Nẵng hỗ trợ lãi suất vay trong quá trình thực hiện đến khi hoàn vốn.

Thời gian thực hiện hoàn trả vốn vay dự án từ 7 – 10 năm (sẽ xem xét cụ thể khi thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư phát triển mở rộng BV Phụ sản – Nhi Đà Nẵng). Chủ đầu tư dự án là BV Phụ sản – Nhi Đà Nẵng, có trách nhiệm ký hợp đồng thuê BQL dự án chuyên ngành để thực hiện quản lý, điều hành dự án đúng quy định.

Theo UBND TP Đà Nẵng, việc điều chỉnh hình thức đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng BV Phụ sản – Nhi Đà Nẵng như nêu trên nhằm tiếp tục đầu tư đồng bộ giai đoạn 2 của dự án, đảm bảo hiệu quả khi đưa công trình vào khai thác vận hành, đồng thời giảm bớt áp lực nguồn vốn ngân sách TP trong việc triển khai các dự án trọng điểm, cấp bách của địa phương.

Do đó UBND TP Đà Nẵng đề nghị HĐND TP xem xét cho điều chỉnh hình thức đầu tư mở rộng BV Phụ sản – Nhi Đà Nẵng tại Nghị quyết 83/NQ-HĐND ngày 8/12/2016 từ hình thức đầu tư bằng cơ chế xã hội hóa, liên doanh liên kết theo Nghị quyết 93/NQ-CP của Chính phủ sang hình thức BV Phụ sản – Nhi Đà Nẵng vay vốn đầu tư phát triển mở rộng BV, UND TP Đà Nẵng hỗ trợ lãi xuất vay trong quá trình thực hiện đến khi hoàn vốn.

BV Phụ sản – Nhi Đà Nẵng được thành lập theo Quyết định 2821/QĐ-UBND ngày 13/4/2012 và được phê duyệt trong Quy hoạch tổng thể phát triển ngành y tế TP Đà Nẵng đến năm 2020 theo Quyết định 4704/QĐ-UBND ngày 15/6/2012.

Loading...

Bài Viết Liên Quan