Hoạch Định Nguồn Nhân Lực Là Gì? Định Nghĩa Và Quy Trình Thực Hiện

Trong môi trường kinh doanh, việc lập kế hoạch và quản lý nguồn nhân lực đóng vai trò then chốt để đảm bảo thành công và sự phát triển bền vững của một tổ chức. Hoạch định nguồn nhân lực không chỉ đơn giản là quá trình tìm kiếm và thu hút nhân tài mà còn bao gồm việc xây dựng chiến lược quản lý nhân sự hiệu quả. Bài viết này, yeudanang.biz sẽ xem xét chi tiết hơn về hoạch định nguồn nhân lực là gì, các điều cần lưu ý, quy trình và ví dụ về quản lý nhân sự thành công.

hoach-dinh-nguon-nhan-luc-la-gi
Tất tần tật về hoạch định nguồn nhân lực và cách áp dụng trong thực tế

Hoạch định nguồn nhân lực là gì?

Định nghĩa nguồn nhân lực

Nguồn nhân lực đề cập đến tất cả thành viên trong doanh nghiệp. Bao gồm nhân viên, chuyên gia, nhà quản lý và bất kỳ thành viên nào tham gia vào các hoạt động kinh doanh của tổ chức. Nguồn nhân lực không chỉ đơn thuần là số lượng nhân viên mà tổ chức sở hữu mà còn bao gồm tài năng, kỹ năng, kinh nghiệm và tiềm năng của mỗi cá nhân.

Một nguồn nhân lực chất lượng và phù hợp đóng vai trò quyết định đối với sự thành công của doanh nghiệp. Góp phần giúp tổ chức hoàn thành nhiệm vụ, mục tiêu chiến lược đồng thời tạo ra lợi thế cạnh tranh, đổi mới, sáng tạo và phát triển bền vững. Bằng cách tập trung vào nguồn nhân lực, tổ chức có thể tạo ra một môi trường làm việc tích cực và phát triển tiềm năng của các cá nhân, từ đó thúc đẩy sự thành công, tăng trưởng của tổ chức.

Định nghĩa hoạch định nguồn nhân lực

Hoạch định nguồn nhân lực (Human Resource Planning – HRP) là quy trình xác định, dự đoán và đáp ứng nhu cầu nhân lực một cách hiệu quả trong sự phát triển bền vững của tổ chức. Đây là quá trình chi tiết hóa yêu cầu công việc, đánh giá và ước tính nguồn nhân lực cần thiết để đảm bảo tổ chức có đủ số lượng và chất lượng nhân sự để hoàn thành mục tiêu của tổ chức.

Gồm những hoạt động nào?

Hoạch định nguồn nhân lực bao gồm việc đánh giá nhu cầu nhân sự hiện tại và tương lai, phân tích kỹ năng và năng lực cần thiết cho từng vị trí công việc đồng thời xác định biện pháp để đáp ứng các nhu cầu đó. Điều này bao gồm các hoạt động tuyển dụng, đào tạo, phát triển nhân viên, cải tiến quy trình làm việc và sử dụng công nghệ để nâng cao hiệu suất làm việc. 

Ngoài ra, để quản trị nguồn nhân lực một cách hiệu quả và phù hợp với doanh nghiệp nhất, nhà quản trị có thể trả lời một số câu hỏi sau:

 • Doanh nghiệp cần đánh giá và xác định số lượng nhân viên cần có trong mỗi bộ phận.
 • Những kỹ năng và năng lực nào cần thiết để đạt được mục tiêu tổ chức?
 • Ứng viên được tuyển dụng mới hoàn toàn hay lấy từ nguồn vốn sẵn có của tổ chức?
 • Cần xây dựng một môi trường làm việc hấp dẫn để thu hút ứng viên tốt nhất.
 • Doanh nghiệp cần đào tạo nhân viên về những kỹ năng gì?
 • Làm thế nào để đánh giá hiệu suất công việc của nhân viên một cách chính xác?
 • Cần cung cấp chương trình phúc lợi và cơ hội thăng tiến như thế nào để giữ chân nhân viên?
 • Làm thế nào để tạo ra một môi trường làm việc tích cực và phát triển tiềm năng của nhân viên?
hoach-dinh-nguon-nhan-luc-la-gi
Hoạch định nguồn nhân lực và bước đi đúng đắn trong Quản trị nhân sự

Mục đích và vai trò của hoạch định nguồn nhân lực trong sự phát triển bền vững

Mục đích của hoạch định nguồn nhân lực

Mục đích của việc hoạch định nguồn nhân lực trong một tổ chức là đảm bảo rằng tổ chức có đủ số lượng, kỹ năng và nguồn nhân lực phù hợp để thực hiện các hoạt động và đạt được mục tiêu của mình. Dưới đây là một số mục đích cụ thể của việc hoạch định nguồn nhân lực:

 • Đảm bảo tổ chức có đủ số lượng và loại hình nhân lực cần thiết để thực hiện công việc hiện tại và tương lai.
 • Tối ưu hóa sử dụng nguồn nhân lực bằng cách tận dụng tối đa tiềm năng và năng lực của nguồn lực hiện có.
 • Dự báo và ứng phó với biến động nguồn nhân lực như sự ra đi của nhân viên, sự thay đổi về yêu cầu công việc hoặc các yếu tố bên ngoài khác.
 • Xây dựng nền tảng cho sự phát triển nguồn nhân lực như định hình chiến lược tuyển dụng, đào tạo và phát triển nhân viên để đáp ứng các thách thức và cơ hội mới.

Tóm lại, mục đích của việc hoạch định nguồn nhân lực là đảm bảo có đủ nguồn nhân lực phù hợp để thực hiện công việc hiện tại và tương lai, tối ưu hóa sử dụng nguồn nhân lực, dự phòng và ứng phó với biến động từ đó xây dựng nền tảng cho phát triển nguồn nhân lực trong tương lai.

hoach-dinh-nguon-nhan-luc-la-gi
Tiếp cận hiểu quả hoạch định nguồn nhân lực cho sự thành công doanh nghiệp

Vai trò của hoạch định nguồn nhân lực

Đánh giá và dự báo nhu cầu nhân lực: Hoạch định nguồn nhân lực giúp tổ chức đánh giá nhu cầu nhân lực hiện tại và dự báo nhu cầu trong tương lai. Nhằm đảm bảo rằng tổ chức có đủ số lượng nhân sự cần thiết để đáp ứng yêu cầu công việc và mục tiêu phát triển.

Quản lý và đánh giá hiệu suất: Hoạch định nguồn nhân lực giúp quản lý và đánh giá hiệu suất công việc của từng cá nhân và phòng ban. Xác định điểm mạnh và điểm hạn chế của nhân viên, tạo điều kiện để phát triển và tận dụng tối đa tiềm năng của họ. Đồng thời, hỗ trợ quá trình đánh giá và thưởng cho nhân viên dựa trên thành tích làm việc.

Xây dựng kế hoạch tuyển dụng, đào tạo và phát triển: Bao gồm việc thu hút và tuyển dụng nhân tài, xây dựng chương trình đào tạo và phát triển để nâng cao kỹ năng, năng lực của nhân viên. Điều này đảm bảo rằng tổ chức có đội ngũ nhân sự đủ năng lực đáp ứng được yêu cầu công việc và thích nghi với môi trường kinh doanh.

Đối phó với biến động và thay đổi của môi trường kinh doanh: Cần tạo lập kế hoạch sẵn sàng để điều chỉnh quy mô và cấu trúc nhân sự thích ứng với thị trường và xu hướng mới. Từ đó giúp tổ chức duy trì sự linh hoạt và tối ưu hóa sự hiệu quả của nguồn nhân lực trong tình huống thay đổi của môi trường kinh doanh.

Quy trình hoạch định nguồn nhân lực

Trong quá trình hoạch định nguồn nhân lực, doanh nghiệp cần tiến hành một quy trình rõ ràng, có kế hoạch để đảm bảo việc phân bổ, tuyển dụng và phát triển nguồn nhân lực được thực hiện một cách hiệu quả và phù hợp với mục tiêu chung của tổ chức.

Bước 1: Đánh giá và dự báo nguồn nhân lực

Trong giai đoạn này, doanh nghiệp cần xác định chính xác và đầy đủ nhu cầu nguồn lực dựa trên các tiêu chí quan trọng như số lượng, chất lượng và thời gian cần thiết để đáp ứng mục tiêu phát triển của tổ chức. Bên cạnh đó, các nhà quản trị cần phân tích và nghiên cứu thị trường lao động thường xuyên để dự đoán xu hướng và thay đổi cùng các yếu tố bên ngoài (kinh tế, văn hóa, công nghệ…) ảnh hưởng đến nguồn cung nhân lực.

Bước 2: Phân tích tình hình nguồn nhân lực trong doanh nghiệp

Bao gồm việc xác định số lượng nhân sự, đánh giá kỹ năng, năng lực và hiệu suất hiện tại của nhân viên để có cái nhìn tổng quan về cơ cấu và hoạt động nhân sự đang diễn ra trong tổ chức. Không chỉ vậy, phân tích tình hình nguồn nhân lực còn cung cấp thông tin quan trọng để xác định điểm mạnh và điểm yếu của nguồn lực sẵn có để dự phòng cho các kế hoạch tiếp theo.

Bước 3: Ra quyết định phân bổ nhân sự

Dựa trên thông tin từ hai bước trên, doanh nghiệp sẽ quyết định về việc tuyển dụng, giữ lại hoặc tái cấu trúc nguồn nhân lực (tuyển thêm, sa thải, đào tạo). Quyết định này có thể liên quan đến việc chuyển đổi, đào tạo hoặc thúc đẩy sự phát triển của nhân viên hiện có. Một số kế hoạch mà nhà quản trị có thể cân nhắc thực hiện như:

 • Chiến lược tuyển dụng bổ sung.
 • Chiến lược tái cơ cấu nội bộ nhân sự.
 • Chiến lược chuyển nhân sự.
 • Chiến lược cắt giảm lao động.

Bước 4: Định hình chiến lược hoạch định nguồn nhân lực

Trong bước này, tổ chức cần xác định rõ và định hình chiến lược hoạch định nguồn nhân lực, bao gồm việc xác định các mục tiêu, phương pháp và biện pháp để đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực. Chiến lược này có thể bao gồm kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, phát triển và quản lý hiệu suất nhân viên.

Bước 5: Đánh giá và điều chỉnh định kỳ

Doanh nghiệp cần thực hiện việc đánh giá và điều chỉnh chiến lược hoạch định nguồn nhân lực định kỳ để đảm bảo rằng nó vẫn phù hợp với mục tiêu và yêu cầu thay đổi của tổ chức. Đồng thời qua quá trình này, doanh nghiệp có thể rút ra những bài học và cải thiện hoạch định nguồn nhân lực để luôn đảm bảo sự phát triển bền vững và thành công của tổ chức.

hoach-dinh-nguon-nhan-luc-la-gi

Bài viết này của yeudanang.biz đã cung cấp đầy đủ thông tin về khái niệm Hoạch định nguồn nhân lực là gì, vai trò quan trọng của hoạch định, các bước thực hiện và các công cụ hiệu quả nhất trong lĩnh vực Quản trị nhân sự. Hy vọng rằng thông qua bài viết này, các nhà lãnh đạo sẽ có khả năng xây dựng một chiến lược nhân sự phù hợp và chuyên nghiệp cho doanh nghiệp của mình.

Related Posts

Các trường đào tạo ngành du lịch và khách sạn ở Đà Nẵng

Các trường đào tạo ngành du lịch và khách sạn ở Đà Nẵng

Đà Nẵng được biết đến là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực cho ngành du lịch và khách sạn tại miền Trung Việt Nam. Bên dưới…

Top 14 Công Ty Kế Toán Uy Tín và Chất Lượng tại Đà Nẵng

Top 14 Công Ty Kế Toán Uy Tín và Chất Lượng tại Đà Nẵng

Trong thế giới hiện đại đang thay đổi từng ngày, các doanh nghiệp đang đối mặt với nhiều vấn đề tài chính, thuế, nộp thuế,… Vì vậy,…

Top 5 cửa hàng bán thảm cỏ nhân tạo giá rẻ tại Đà Nẵng

Top 5 cửa hàng bán thảm cỏ nhân tạo giá rẻ tại Đà Nẵng

Thảm cỏ nhân tạo là một loại sản phẩm đang thu hút sự quan tâm của đông đảo người dùng và được sử dụng phổ biến trong…

10+ ứng dụng quản trị doanh nghiệp và công ty tốt nhất

10+ ứng dụng quản trị doanh nghiệp và công ty tốt nhất

Ở thời kỹ thuật số hiện nay, các công ty đang dần chuyển đổi công nghệ và sử dụng các ứng dụng quản trị doanh nghiệp chuyên…

I. Thành lập công ty tại Đà Nẵng có ý nghĩa gì? Thành lập công ty tại Đà Nẵng là quá trình thành lập một doanh nghiệp…

TOP 10 địa chỉ học nghề nấu ăn giá rẻ tại Đà Nẵng chất lượng nhất

TOP 10 địa chỉ học nghề nấu ăn giá rẻ tại Đà Nẵng chất lượng nhất

Học nghề nấu ăn đang là một trong những nghề được nhiều người lựa chọn. Đặc biệt, thành phố du lịch Đà Nẵng là nơi tập trung…