Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 01/03/2019-07/03/2019

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Đà Nẵng thông báo lịch cắt điện Đà Nẵng ngày 01/03/2019-07/03/2019 một số khu vực dưới đây:

Loading...
Ngày Điện Lực Mã trạm BA Tên trạm BA Giờ BĐ Giờ KT
01/03/2019 ĐL Hải Châu AC53AABN BẮC ĐẨU 13:30 17:30
AC53AAD9 TIỂU LA 3 06:30 12:00
AC53AAGZ TIỂU LA 4 06:30 12:00
AC53AD13 PHAN THÀNH TÀI 06:30 12:00
AD53A8BO Công ty cổ phần đầu tư Kim Sơn Đà Nẵng (649497) 06:30 12:00
AD53ABEP Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Minh Toàn (622728) 06:30 12:00
ĐL Liên Chiểu HC53HO39 TBA Công Cộng H182 07:30 11:30
ĐL Sơn Trà EC53EEHS Mân Thái 1 13:30 16:30
EC53EEX7 Tuyên Sơn T2 13:30 16:30
EC53EEZL KPC Hoà Hải mở rộng 07:30 11:30
EC53EEZX Mân Thái 4 13:30 16:30
EC53EP20 KĐT Hòa Hải 1-3 T3 07:30 11:30
ED53EAKM CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚC NHƯ KIM (978415) 05:00 17:00
ED53EALT CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG ĐĂNG HẢI ĐÀ NẴNG (982757) 05:00 17:00
02/03/2019 ĐL Liên Chiểu HD53HAUN Ủy Ban Nhân Dân Phường Hòa Hiệp Nam (939834) 07:30 14:30
HD53HAWV Công ty Cổ phần Trung Nam (946879) 07:30 14:30
ĐL Cẩm Lệ VD53VACT Công ty Cổ Phần lâm sản Xuất khẩu Đà Nẵng (600443) 07:00 12:00
ĐL Thanh Khê FD53FADW (913095) 14:00 17:00
FD53FAGO Bệnh viện ung bướu Đà Nẵng (917594) 07:30 12:00
FD53FAHC (895952) 14:00 17:00
04/03/2019 ĐL Liên Chiểu HD53HAIM Lữ Đoàn 74 – Tổng Cục II (884647) 07:30 11:30
ĐL Cẩm Lệ VD53VAEE Xí nghiệp chế biến lâm sản Hòa Nhơn (612210) 07:00 12:00
ĐL Hoà Vang GD53HAEY Hồ Hòa Trung 13:00 16:30
05/03/2019 ĐL Sơn Trà EC53EEZW KDC An Cư 5 13:30 16:30
EC53EP24 Mân Quang 4 07:30 11:30
ĐL Cẩm Lệ VC53VVWB Hoà xuân 1 07:00 11:00
ĐL Hoà Vang GC53VVW9 Thôn Hòa Hải 08:00 11:30
06/03/2019 ĐL Cẩm Lệ VC53VVS3 La Châu Bắc 07:00 11:00
ĐL Hoà Vang GD53HAPB Công ty Sơn Hải 07:30 11:30
07/03/2019 ĐL Thanh Khê FC53FFQK Trường Chinh 4 14:00 17:30
FD53FAEP Cảng Hàng Không Quốc Tế Đà Nẵng-Chi Nhánh Tổng Công ty Cảng Hàng Không Việt Nam-CTCP (895171) 07:30 12:00
Loading...

Bài Viết Liên Quan