Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 03/01/2019

Lịch cúp điện Đà Nẵng 1 lượt xem

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Đà Nẵng thông báo lịch cắt điện Đà Nẵng ngày 03/01/2019 một số khu vực dưới đây:

Điện Lực Mã trạm BA Tên trạm BA Giờ BĐ Giờ KT
ĐL Cẩm Lệ VD53VAGB Công ty Cổ phần xây lắp Rồng Biển, (685401) 07:30 12:00
ĐL Thanh Khê FD53FACX Trung tâm văn hóa – thể thao Quận Thanh Khê (893714) 08:00 17:00
FD53FAEZ Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Nguyễn Kim Miền Trung (904826) 08:00 17:00
FD53FAHK Công ty quản lý vận hành điện chiếu sáng công cộng Đà Nẵng (919551) 08:00 17:00
Được gắn thẻ với:
Loading...

Bài Viết Liên Quan

Back to Top