Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 03/10/2018

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Đà Nẵng thông báo lịch cắt điện Đà Nẵng ngày 03/10/2018 một số khu vực dưới đây:

03/10/2018 ĐL Sơn Trà EC53EELM KDC An Hoà T6 15:00
17:30
EC53EEX6 Tuyên Sơn T1 06:30
11:30
ĐL Cẩm Lệ VC53VVU8 Miếu Bông 3 06:30
12:00
VD53VAEI Hợp tác xã Thanh Châu (613998) 13:30
16:30
Từ khóa:

Vui lòng để nguồn: https://yeudanang.biz/lich-cup-dien-da-nang-ngay-03-10-2018.html
Loading...