Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 03/11/2018

Lịch cúp điện Đà Nẵng 0 lượt xem

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Đà Nẵng thông báo lịch cắt điện Đà Nẵng ngày 03/11 /2018 một số khu vực dưới đây:

03/11/2018 ĐL Liên Chiểu HC53HHO3 Hoà Khánh 6 07:00
10:00
HC53HHO5 Hoà Khánh 8 07:00
10:00
HC53HY12 Phạm Như Xương 07:00
10:00
HD53HANM Trường Đại Học Duy Tân (922147) 13:30
17:30
HD53HAVO (943235) 07:00
12:00
ĐL Sơn Trà EC53EX19 Thành Vinh 2 07:00
10:00
ĐL Cẩm Lệ VD53VAHT Công ty Cổ phần kỹ thuật SEEN (719916) 07:30
11:00
VD53VAHT Công ty SFC UMWELTTECHNIK Gmbh-văn phòng điều hành SFC Hòa Xuân tại Tp Đà Nẵng (704220) 07:30
11:00
ĐL Hoà Vang GC52HM34 Tà Lang 2 07:00
12:00
GC53HHM1 Hòa Bắc 1 07:00
12:00
GC53HHM2 Hòa Bắc 4 07:00
12:00
GC53HHM3 Hòa Bắc 2 07:00
12:00
GC53HHM4 Hòa Bắc 3 07:00
12:00
GC53HHM5 An Định 07:00
12:00
GC53HHRI Tà Lang 07:00
12:00
GC53HHYM Nam Yên 07:00
12:00
GC53HHYP Khe Đào 07:00
12:00
GC53HM10 Trường Định T2 07:00
12:00
GC53HM12 Quan Nam 2 07:00
12:00
GC53HM14 Hoà Liên 4 07:00
12:00
GC53HM15 Xóm Huế 07:00
12:00
GC53HM16 Xóm 6 07:00
12:00
GC53HM17 Tổ 5 Trường Định 07:00
12:00
GC53HM18 Trường Định 07:00
12:00
GC53HM25 Hòa Bắc 5 07:00
12:00
GC53HM26 Quan Nam 3 07:00
12:00
GC53HM29 TT 05-06 07:00
12:00
GC53HM30 TĐC Hòa Liên 4T1 07:00
12:00
GC53HM32 Hòa Bắc 2T2 07:00
12:00
GC53HM33 Xóm Huế 2 07:00
12:00
GC53HM36 UB Hòa Bắc 07:00
12:00
GC53HM40 TBA Nam Yên 2 07:00
12:00
GC53HM41 TBA Trường Định T3 07:00
12:00
GC53HM46 TBA TĐC Hòa Liên 3 07:00
12:00
GC53HM47 TBA Trường Định T4 07:00
12:00
GC53HM49 TBA TĐC Hòa Liên 4T2 07:00
12:00
GD53HAMW BTS Hòa Liên 07:00
12:00
GD53HAPB Công ty Sơn Hải 07:00
12:00
GD53HAPD XN CĐ 2T2 07:00
12:00
GD53HAPL TCT XD Số 1 T3 07:00
12:00
GD53HAPN TCT XD Số 1T2 07:00
12:00
GD53HAPP XDCT GT8 T3 07:00
12:00
GD53HAQH XN Cầu Đường 2 T1 07:00
12:00
GD53HAQK Hầm Mũi Trâu T1 07:00
12:00
GD53HAQL Hầm Mũi Trâu T2 07:00
12:00
GD53HAQM TC Cầu Bapi 07:00
12:00
GD53HARM Bàu Bàn 07:00
12:00
GD53HAUA TCT XD Số 1 T5 07:00
12:00
GD53HAUQ Trạm Trộn XM Hầm Mũi Trâu 07:00
12:00
GD53HAVB Mai Phát Đạt 07:00
12:00
GD53HAVD Cầu Hầm Mũi Trâu 07:00
12:00
GD53HAVU TBA Trộn BT Trường Thịnh (Trường Thịnh T2) 07:00
12:00
Loading...

Bài Viết Liên Quan

Back to Top