Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 04/06/2019-06/06/2019

Lịch cúp điện Đà Nẵng 63 lượt xem

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Đà Nẵng thông báo lịch cắt điện Đà Nẵng ngày 04/06/2019-06/06/2019 một số khu vực dưới đây:

Ngày Điện Lực Mã trạm BA Tên trạm BA Giờ BĐ Giờ KT
04/06/2019 ĐL Liên Chiểu HC53HO15 Nguyễn Trãi 2 07:30 11:30
ĐL Sơn Trà EC53EK22 Khách sạn Mỹ Khê 07:00 11:30
ĐL Cẩm Lệ VC53VVSS KDC Số 3 Nguyễn Tri Phương T1 07:00 09:30
VC53VVST KDC Số 3 Nguyễn Tri Phương T2 07:00 09:30
VC53VVUN Miếu Bông 2 13:30 17:00
ĐL Hoà Vang GC53VT12 Hòa Phong 1 05:30 12:00
GC53VT14 Hoà Phong 1-2 05:30 12:00
GC53VU24 Bồ Bản 2 05:30 12:00
GC53VVSE UBND Xã Hoà Khương 05:30 14:00
GC53VVT8 Bồ Bản 05:30 12:00
GC53VVT9 Cẩm Toại Đông 05:30 12:00
ĐL Thanh Khê FC53FFI8 Tôn Đản 07:30 12:30
FC53FI29 Tôn Đản 3 07:30 12:30
FC53FI30 Phần Lăng 3 07:30 11:30
FC53FY13 Nguyễn Như Hạnh 07:30 12:30
05/06/2019 ĐL Hải Châu AC53AADH HOÀ CƯỜNG 2 07:00 14:00
AC53AC17 HỒ NGUYÊN TRỪNG 2 07:00 14:00
ĐL Cẩm Lệ VC53VVTY Phong Bắc 4 07:00 11:00
06/06/2019 ĐL Liên Chiểu HC53HHRK KDC Đại La 07:30 11:30
HC53HY11 KDC Quảng Thắng 07:30 11:30
ĐL Cẩm Lệ VC53VU33 Hòa Cầm 5 07:00 11:00
VC53VVB2 Trường Sa T4 07:00 11:00
Được gắn thẻ với:
Loading...

Bài Viết Liên Quan

Back to Top