Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 04/06/2019-06/06/2019

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Đà Nẵng thông báo lịch cắt điện Đà Nẵng ngày 04/06/2019-06/06/2019 một số khu vực dưới đây:

Loading...
Ngày Điện Lực Mã trạm BA Tên trạm BA Giờ BĐ Giờ KT
04/06/2019 ĐL Liên Chiểu HC53HO15 Nguyễn Trãi 2 07:30 11:30
ĐL Sơn Trà EC53EK22 Khách sạn Mỹ Khê 07:00 11:30
ĐL Cẩm Lệ VC53VVSS KDC Số 3 Nguyễn Tri Phương T1 07:00 09:30
VC53VVST KDC Số 3 Nguyễn Tri Phương T2 07:00 09:30
VC53VVUN Miếu Bông 2 13:30 17:00
ĐL Hoà Vang GC53VT12 Hòa Phong 1 05:30 12:00
GC53VT14 Hoà Phong 1-2 05:30 12:00
GC53VU24 Bồ Bản 2 05:30 12:00
GC53VVSE UBND Xã Hoà Khương 05:30 14:00
GC53VVT8 Bồ Bản 05:30 12:00
GC53VVT9 Cẩm Toại Đông 05:30 12:00
ĐL Thanh Khê FC53FFI8 Tôn Đản 07:30 12:30
FC53FI29 Tôn Đản 3 07:30 12:30
FC53FI30 Phần Lăng 3 07:30 11:30
FC53FY13 Nguyễn Như Hạnh 07:30 12:30
05/06/2019 ĐL Hải Châu AC53AADH HOÀ CƯỜNG 2 07:00 14:00
AC53AC17 HỒ NGUYÊN TRỪNG 2 07:00 14:00
ĐL Cẩm Lệ VC53VVTY Phong Bắc 4 07:00 11:00
06/06/2019 ĐL Liên Chiểu HC53HHRK KDC Đại La 07:30 11:30
HC53HY11 KDC Quảng Thắng 07:30 11:30
ĐL Cẩm Lệ VC53VU33 Hòa Cầm 5 07:00 11:00
VC53VVB2 Trường Sa T4 07:00 11:00
Loading...

Bài Viết Liên Quan