Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 04/10/2018

Lịch cúp điện Đà Nẵng 0 lượt xem

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Đà Nẵng thông báo lịch cắt điện Đà Nẵng ngày 04/10/2018 một số khu vực dưới đây:

04/10/2018 ĐL Hải Châu AC53AAI3 HỒ NGUYÊN TRỪNG 07:30
14:30
ĐL Liên Chiểu HC53HHOO Quảng Thắng 06:30
08:30
HC53HY11 KDC Quảng Thắng 07:30
12:30
ĐL Sơn Trà EC53EEZ9 Trần Đại Nghĩa T1 13:00
15:00
ĐL Cẩm Lệ VC53VW33 KCC 11 Tầng Phong Bắc T2 06:00
10:00
ĐL Hoà Vang GC52HM34 Tà Lang 2 07:00
13:30
GC53HHM1 Hòa Bắc 1 07:00
13:30
GC53HHM2 Hòa Bắc 4 07:00
13:30
GC53HHM3 Hòa Bắc 2 07:00
13:30
GC53HHM4 Hòa Bắc 3 07:00
13:30
GC53HHM5 An Định 07:00
13:30
GC53HHRI Tà Lang 07:00
13:30
GC53HHY2 An Ngãi Tây 2 07:00
13:30
GC53HHY3 UB Hòa Sơn 07:00
13:30
GC53HHYL Trung Sơn 07:00
13:30
GC53HHYM Nam Yên 07:00
13:30
GC53HHYP Khe Đào 07:00
13:30
GC53HM10 Trường Định T2 07:00
13:30
GC53HM11 Quan Nam 1 07:00
13:30
GC53HM12 Quan Nam 2 07:00
13:30
GC53HM13 Xóm 3 07:00
13:30
GC53HM14 Hoà Liên 4 07:00
13:30
GC53HM15 Xóm Huế 07:00
13:30
GC53HM16 Xóm 6 07:00
13:30
GC53HM17 Tổ 5 Trường Định 07:00
13:30
GC53HM18 Trường Định 07:00
13:30
GC53HM19 Xóm Cồn 07:00
13:30
GC53HM20 Hòa Liên 1 07:00
13:30
GC53HM21 Hưởng Phước 07:00
13:30
GC53HM22 Hưởng Phước 2 07:00
13:30
GC53HM23 Vân Dương 07:00
13:30
GC53HM24 Hòa Liên 2 07:00
13:30
GC53HM25 Hòa Bắc 5 07:00
13:30
GC53HM26 Quan Nam 3 07:00
13:30
GC53HM27 Hưởng Phước 3 07:00
13:30
GC53HM28 TĐC Hòa Liên 2 07:00
13:30
GC53HM29 TT 05-06 07:00
13:30
GC53HM30 TĐC Hòa Liên 4T1 07:00
13:30
GC53HM31 An Ngãi Đông 2 07:00
13:30
GC53HM32 Hòa Bắc 2T2 07:00
13:30
GC53HM33 Xóm Huế 2 07:00
13:30
GC53HM36 UB Hòa Bắc 07:00
13:30
GC53HM37 Quan Nam 4 07:00
13:30
GC53HM38 TĐC Hòa Liên 5 07:00
13:30
GC53HM39 Hòa Liên 3 07:00
13:30
GC53HM40 TBA Nam Yên 2 07:00
13:30
GC53HM41 TBA Trường Định T3 07:00
13:30
GC53HM42 TBA Khu TĐC Hòa Liên 07:00
13:30
GC53HM46 TBA TĐC Hòa Liên 3 07:00
13:30
GC53HM47 TBA Trường Định T4 07:00
13:30
GC53HM48 TBA Vân Dương 2 07:00
13:30
GC53HM49 TBA TĐC Hòa Liên 4T2 07:00
13:30
GC53HQ15 An Ngãi Tây 4 07:00
13:30
GC53HY33 KDC Nam Nguyễn Tất Thành 07:00
13:30
GD53HAEY Hồ Hòa Trung 07:00
13:30
GD53HAMW BTS Hòa Liên 07:00
13:30
GD53HAOT XNXD Cầu đường 1 07:00
13:30
GD53HAPB Công ty Sơn Hải 07:00
13:30
GD53HAPD XN CĐ 2T2 07:00
13:30
GD53HAPL TCT XD Số 1 T3 07:00
13:30
GD53HAPN TCT XD Số 1T2 07:00
13:30
GD53HAPP XDCT GT8 T3 07:00
13:30
GD53HAQH XN Cầu Đường 2 T1 07:00
13:30
GD53HAQK Hầm Mũi Trâu T1 07:00
13:30
GD53HAQL Hầm Mũi Trâu T2 07:00
13:30
GD53HAQM TC Cầu Bapi 07:00
13:30
GD53HARM Bàu Bàn 07:00
13:30
GD53HAUA TCT XD Số 1 T5 07:00
13:30
GD53HAUQ Trạm Trộn XM Hầm Mũi Trâu 07:00
13:30
GD53HAVB Mai Phát Đạt 07:00
13:30
GD53HAVD Cầu Hầm Mũi Trâu 07:00
13:30
GD53HAVS Chiếu sáng NTT T3 07:00
13:30
GD53HAVU TBA Trộn BT Trường Thịnh (Trường Thịnh T2) 07:00
13:30
GD53HAWN Trạm trộng BT nhựa nóng Cty CPTĐ Sơn Hải 07:00
13:30
Được gắn thẻ với:
Loading...

Bài Viết Liên Quan

Back to Top