Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 06/07/2019-11/07/2019

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Đà Nẵng thông báo lịch cắt điện Đà Nẵng ngày 06/07/2019-11/07/2019 một số khu vực dưới đây:

Loading...
Ngày Điện Lực Mã trạm BA Tên trạm BA Giờ BĐ Giờ KT
06/07/2019 ĐL Hải Châu AC53AAQW Nguyễn Tri Phương 06:30 14:30
ĐL Cẩm Lệ VC53VS30 KDC Phía Nam sông Quá Giáng 04:00 16:00
VC53VS32 Vùng rau sạch Cẩm Nê Hòa Tiến 04:00 16:00
VC53VT24 Yến Nê 2 04:00 16:00
VC53VT33 Khu A3 KDC Nam Cẩm Lệ 04:00 16:00
VC53VU10 Hòa Phước 2 04:00 16:00
VC53VU12 Cẩm Nê 2 04:00 16:00
VC53VU13 Chiếu sáng ĐT 605 04:00 16:00
VC53VU15 Bắc An 04:00 16:00
VC53VU19 Lệ Trạch 3 04:00 16:00
VC53VU40 T12 KDC Nam cầu Cẩm Lệ 13:30 16:00
VC53VVEE Ánh sáng Miếu Bông 04:00 16:00
VC53VVS1 Cẩm Nê 04:00 16:00
VC53VVS2 Thạch bồ 04:00 16:00
VC53VVS3 La Châu Bắc 04:00 16:00
VC53VVS4 Yến Nê 04:00 16:00
VC53VVS5 La Bông 04:00 16:00
VC53VVS6 KDC Hoà Tiến 04:00 16:00
VC53VVS7 Dương Sơn 2 04:00 16:00
VC53VVS8 Lệ Trạch 1 04:00 16:00
VC53VVS9 Lệ Trạch 2 04:00 16:00
VC53VVSB Chợ mới Hoà phước 04:00 16:00
VC53VVSJ Gạch Thanh Bình 04:00 16:00
VC53VVSX Trà Kiểm 04:00 16:00
VC53VVSY Tân Hạnh 04:00 16:00
VC53VVT1 Lệ Sơn 04:00 16:00
VC53VVT2 An Trạch 04:00 16:00
VC53VVT3 Thôn Nam Sơn 04:00 16:00
VC53VVT4 Nam Sơn 2 04:00 16:00
VC53VVTF Cưa Quyết Tiến 04:00 16:00
VC53VVTG Dương Sơn 04:00 16:00
VC53VVTI Phong Nam 04:00 16:00
VC53VVTK Cẩm Nam 1 04:00 16:00
VC53VVTL Đông Hoà 04:00 16:00
VC53VVTM Quang Châu 04:00 16:00
VC53VVU7 Tây An 04:00 16:00
VC53VVU8 Miếu Bông 3 04:00 16:00
VC53VVU9 Giáng Đông 04:00 16:00
VC53VVUB Đội 10.1 Phong Bắc 04:00 16:00
VC53VVUC Đội 10.2 Phong Bắc 04:00 16:00
VC53VVUM Quan Châu 2 04:00 16:00
VC53VVUN Miếu Bông 2 04:00 16:00
VC53VVUR Giáng Nam 1 04:00 16:00
VC53VVUS Thôn Nhơn Thọ 04:00 16:00
VC53VVUT Quá Giáng 1 04:00 16:00
VC53VVUU Quá Giáng 2 04:00 16:00
VC53VVUV UBND Hoà Phước 04:00 16:00
VC53VVUW KDC Phong Nam 04:00 16:00
VC53VVUX Đông Hoà 2 04:00 16:00
VC53VVUY Quan Châu 3 04:00 16:00
VC53VVWI Phong Nam 2 04:00 16:00
VC53VVWL Dưong Sơn 3 04:00 16:00
VC53VW11 Lệ Trạch 4 04:00 16:00
VC53VW13 Dương Sơn 4 04:00 16:00
VC53VW14 Yến Nê 3 04:00 16:00
VC53VW18 Khu A2 KDC Nam Cẩm Lệ 04:00 16:00
VC53VW19 KCC A2 Nam Cẩm Lệ 04:00 16:00
VC53VW42 TBA Đông Bến Xe Phía Nam 04:00 16:00
VC53VW43 Dương Sơn 5 04:00 16:00
VC53VW46 Khu TĐC Số 1 DT605 04:00 16:00
VC53VW50 TBA La Bông 2 04:00 16:00
VC53VW52 TBA Lệ Trạch 5 04:00 16:00
VC53VW54 TBA Phong Nam 3 04:00 16:00
VC53VW57 TBA Giáng Nam 2 04:00 16:00
VC53VW61 TBA Lệ Sơn 2 04:00 16:00
VC53VW63 TBA Phong Nam 4 04:00 16:00
VC53VW70 TBA Hòa Châu 04:00 16:00
VC53VW74 TBA Hòa Phước 3 04:00 16:00
VC53VW75 TBA La Bông 3 04:00 16:00
VC53VW77 TBA Cẩm Nê 3 04:00 16:00
VC53VW80 TBA Cẩm Nam 2 04:00 16:00
VD53VAAW Cty QLVH điện chiếu sáng công cộng ĐN (707727) 04:00 16:00
VD53VAAX CN Công ty TNHH MTV TTTH đường sắt Đà Nẵng-Xí nghiệp TTTH Quảng Nam Đà Nẵng (708341) 04:00 16:00
VD53VABH Đài phát sóng khu vực Trung Bộ (712556) 04:00 16:00
VD53VABZ Công Ty cổ phần Quảng Tùng (711414) 04:00 16:00
VD53VADB Công ty TNHH SX ống công nghiệp Hàn Quốc DVTM Tân Phát (600512) 04:00 16:00
VD53VADS Chi nhánh Công ty cổ phần xăng dầu dầu khí PV OIL Miền Trung tại Đà Nẵng (609138) 04:00 16:00
VD53VADW Trung Đoàn 282 (610296) 04:00 16:00
VD53VADW (695970) 04:00 16:00
VD53VAEI Hợp tác xã Thanh Châu (613998) 04:00 16:00
VD53VAEQ Công ty TNHH Tiến Thắng (664308) 04:00 16:00
VD53VAEW Công ty CP Solids Ánh Minh (674033) 04:00 16:00
VD53VAEW Công ty TNHH Vỹ Hậu (667419) 04:00 16:00
VD53VAFI Doanh nghiệp tư nhân cơ khí xây dựng Quang Vinh (673741) 04:00 16:00
VD53VAGB Công ty Cổ phần xây lắp Rồng Biển, (685401) 04:00 16:00
VD53VAGG Công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh thép Nhân Luật (686475) 04:00 16:00
VD53VAGN Công ty CP xây dựng công trình 545 (687858) 04:00 16:00
VD53VAGO Công ty CP xây dựng công trình 545 (687859) 04:00 16:00
VD53VAGP Công ty CP xây dựng công trình 545 (687860) 04:00 16:00
VD53VAGQ Công ty CP xây dựng công trình 545 (687861) 04:00 16:00
VD53VAGR Công ty CP xây dựng công trình 545 (687862) 04:00 16:00
VD53VAGS Công ty CP xây dựng công trình 545 (687863) 04:00 16:00
VD53VAHL Cty QLVH điện chiếu sáng công cộng ĐN (697597) 04:00 16:00
VD53VAJP Trung tâm phòng ngừa, ứng phó thảm họa và kho hàng cứu trợ khu vực Miền Trung (718934) 04:00 16:00
VD53VAJZ Công ty cổ phần dịch vụ đường cao tốc Việt Nam (720199) 04:00 16:00
VD53VAKE Chi nhánh Đà Nẵng xe thương mại – Công ty cổ phần ô tô Trường Hải (721536) 04:00 16:00
VD53VAKR Công ty TNHH MTV Kiss Latex (722834) 04:00 16:00
VD53VALR Công ty TNHH sản xuất Ngân Thịnh Phát (728282) 04:00 16:00
07/07/2019 ĐL Hải Châu AD53A7AT Công ty TNHH Công nghệ tin học Phi Long (647798) 07:30 16:30
ĐL Liên Chiểu HC53HHYB Đa Phước 3 06:00 16:30
HC53HHYZ KDC Việt Xuân 06:00 16:30
HC53HO21 Đa Phước 5 06:00 16:30
HC53HR37 TBA Đồng Kè 2 06:00 16:30
HD53HADN Chi nhánh Công ty Cổ phần Vinafor Đà Nẵng -XN chế biến gỗ Vinafor Ðà Nẵng (812411) 06:00 16:30
HD53HADX Xí nghiệp Chế biến Lâm sản Xuất khẩu Thanh Lộc (814154) 06:00 16:30
HD53HAEL Công ty TNHH Một thành viên XNK – TM Trường Cửu Phát (815957) 07:30 13:30
HD53HAEM Công Ty TNHH Sản Xuất Keo Dán Vải Nhám Bá Lộc (926947) 07:30 13:30
HD53HAEM Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Trung Á (816521) 07:30 13:30
HD53HAES Công ty Cổ phần In và Dịch vụ Ðà Nẵng (817088) 07:30 13:30
HD53HAES Công ty Cổ phần In và Dịch vụ Đà Nẵng (817089) 07:30 13:30
HD53HAFG CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ THƯƠNG MẠI Á CHÂU (933599) 07:30 13:30
HD53HAFJ Công ty TNHH Dacotex Đà Nẵng (821647) 07:30 13:30
HD53HAFL Công ty Cơ điện lạnh Đà Nẵng – Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Lạnh (821674) 07:30 13:30
HD53HAFN Công ty Cổ phần Thực phẩm Richy Miền Trung (823558) 07:30 13:30
HD53HAFN Công Ty TNHH MTV Daijin Vina (933685) 07:30 13:30
HD53HAFO Công ty TNHH Duy Vũ (823559) 07:30 13:30
HD53HAFZ Trung Tâm Mạng Lưới MOBIFONE Miền Trung – Chi Nhánh Tổng Công Ty Viễn Thông MOBIFONE (946586) 07:30 13:30
HD53HAFZ Công Ty TNHH Một Thành Viên Tôn Đông Á Đà Nẵng (837999) 07:30 13:30
HD53HAFZ Công ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Lắp Máy Miền Nam (926537) 07:30 13:30
HD53HAGH Công ty TNHH Lê Đức Thành (839357) 07:30 13:30
HD53HAGJ Công ty TNHH Ðông Sơn (839543) 07:30 13:30
HD53HAGK Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Acecook Vệt Nam tại Đà Nẵng (839545) 07:30 13:30
HD53HAHF Cty TNHH MTV An Khái Phát (920983) 07:30 13:30
HD53HAHF Công ty Cổ phần Việt Phương (949107) 07:30 13:30
HD53HAHH Công ty TNHH Ðiện Tử Việt Hoa (840743) 06:00 16:30
HD53HAHL Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất và Thương Mại Tân Á – Đà Nẵng (840972) 07:30 13:30
HD53HAHM Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Lắp Máy Miền Nam (841011) 07:30 13:30
HD53HAHN Công Ty TNHH Thương Mại Vinh Huê (841205) 07:30 13:30
HD53HAHP Công ty Cổ phần Ðầu tư và Thương mại DIC Ðà Nẵng (841590) 07:30 13:30
HD53HAHY Công ty TNHH Việt Hồng (843206) 07:30 13:30
HD53HAHY Công Ty Cổ Phần Thế Giới Di Động (821673) 07:30 13:30
HD53HAIL Công ty TNHH giấy Vĩnh Nghiệp (884361) 07:30 13:30
HD53HAJH Công Ty TNHH Mabuchi Motor Đà Nẵng (889540) 06:00 16:30
HD53HAJI Công ty Phát Triển và Khai Thác Hạ tầng KCN Ðà Nẵng (889749) 06:00 16:30
HD53HAJO Chi nhánh Công tyTNHH Hanoi Steel Center tại thành phố Đà Nẵng (891266) 06:00 16:30
HD53HAJS Công Ty Cổ Phần Nhựa Senko (893153) 07:30 13:30
HD53HAJY Chi Nhánh Thành Phố Đà Nẵng – Công ty Cổ Phần Vinatex Quốc Tế (894397) 06:00 16:30
HD53HAKK Công ty TNHH Khoáng sản Transcend Việt Nam (909254) 07:30 13:30
HD53HAKK Công ty Cổ Phần Pacific Dinco (895794) 07:30 13:30
HD53HAKK Doanh Nghiệp Tư Nhân Toàn Ni (942620) 07:30 13:30
HD53HAKN Doanh Nghiệp Tư Nhân Hùng Thúy (895789) 07:30 13:30
HD53HAKN Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại KHATOCO tại Đà Nẵng (910588) 07:30 13:30
HD53HAKN Công Ty Cổ Phần Kho Vận Liên Chiểu (944317) 07:30 13:30
HD53HAKN Công ty TNHH Thương Mại Sản Xuất MFC (947668) 07:30 13:30
HD53HAKV Chi nhánh Công ty Cổ phần Sản xuất & Kinh doanh Đức Việt (903997) 07:30 13:30
HD53HAKW Công Ty Cổ Phần Giấy Vàng (903998) 07:30 13:30
HD53HAKX Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Sản xuất Kim Minh (947484) 07:30 13:30
HD53HAKX Công ty Cổ Phần Nga Tuấn (904267) 07:30 13:30
HD53HAKX Công ty TNHH Thanh Phú (919246) 07:30 13:30
HD53HAKX Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn sản xuất và thương mại Phan Lê (938257) 07:30 13:30
HD53HAKX Công Ty Cổ Phần Hóa Chất Mỹ Phẩm 3C (905355) 07:30 13:30
HD53HAKX (948992) 07:30 13:30
HD53HALN Công ty TNHH MTV Giấy Rạng Ðông (907174) 07:30 13:30
HD53HALN Công Ty TNHH Sản Xuất và Thương mại Hưng Phú Phong (907175) 07:30 13:30
HD53HALO Công ty TNHH Bao Bì Việt Nam (907270) 07:30 13:30
HD53HALX Công Ty Cổ Phần Thép DANA – UC (909318) 07:30 13:30
HD53HAMC Công Ty Cổ Phần Hifill (910087) 07:30 13:30
HD53HAMI Công ty TNHH Điện tử Việt Hoa (912126) 06:00 16:30
HD53HAMV Công ty Phát Triển và Khai Thác Hạ Tầng KCN Đà Nẵng (917893) 07:30 13:30
HD53HANT Tổng Công ty Mạng lưới Viettel – Chi nhánh Tập đoàn Công Nghiệp – Viễn thông Quân đội (923566) 07:30 13:30
HD53HANV Chi Nhánh Công Ty TNHH Thương Mại Tổng Hợp Tuấn Việt Tại Tp Đà Nẵng (923426) 06:00 16:30
HD53HAOC Công Ty TNHH TM&DV Hoàng Phúc lai (925126) 07:30 13:30
HD53HAOJ Công Ty Cổ Phần Cơ Giới Ho Min Son (943584) 06:00 16:30
HD53HAOJ Liên Đoàn Lao Động Thành Phố Đà Nẵng (928017) 06:00 16:30
HD53HAOL Công Ty TNHH KANE – M Đà Nẵng (927248) 07:30 13:30
HD53HAOX Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sài Gòn – Đà Nẵng (928311) 07:30 13:30
HD53HAPI Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Kim Thành Lợi (929190) 06:00 16:30
HD53HAQO CÔNG TY TNHH ỐNG THÉP HÒA PHÁT ĐÀ NẴNG (932523) 07:30 13:30
HD53HARC Công Ty Cổ Phần Đầu Tư – Xây Dựng Thương Mại DA HA CO (912633) 07:30 13:30
HD53HARD Công Ty TNHH MTV Cơ Khí – Mạ Đà Nẵng (912778) 07:30 13:30
HD53HARG Công Ty Cổ Phần Thép DANA – Ý (913290) 07:30 13:30
HD53HARO Công ty Cổ phần Thép Dana – Ý (917417) 07:30 13:30
HD53HARQ Công ty Cổ Phần Thép DANA – Ý (918344) 07:30 13:30
HD53HASD Trung Tâm Giới Thiệu Việc Làm TP,Đà Nẵng (921396) 06:00 16:30
HD53HASF Công Ty TNHH Thương Mại Cafe Long (924528) 07:30 13:30
HD53HASK Công Ty Cổ Phần Thép DANA Ý (926116) 07:30 13:30
HD53HATD CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LẮP MÁY MIỀN NAM (936990) 07:30 13:30
HD53HAVA CÔNG TY TNHH LOVEPOP VIỆT NAM (942079) 07:30 13:30
HD53HAVN CÔNG TY TNHH YUSEN LOGISTICS (VIỆT NAM) (943145) 07:30 13:30
HD53HAWY CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN TUẤN ĐỨC (946880) 07:30 13:30
HD53HAXM CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC XANH SÀI GÒN THUẬN PHƯỚC (948119) 06:00 16:30
HD53HAXN CHI NHÁNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN LOGITEM VIỆT NAM TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG (948141) 07:30 13:30
HD53HAXQ Công ty Cổ phần Thương mại Sản xuất MFC (948584) 07:30 13:30
HD53HAXR (948870) 07:30 13:30
ĐL Thanh Khê FD53FADM Công ty Cổ phần Dệt may 29/3 (809681) 07:30 15:30
FD53FADN Công ty Cổ phần Dệt may 29/3 (813998) 07:30 15:30
FD53FAEK Công ty Cổ phần Dệt may 29/3 (806393) 07:30 15:30
FD53FAFY Công ty cổ phần Dệt may 29/3 (916626) 07:30 15:30
08/07/2019 ĐL Hải Châu AC53AAAM PHẠM PHÚ THỨ 13:00 17:30
ĐL Liên Chiểu HC53HHY4 An Ngãi đông 06:30 08:30
ĐL Sơn Trà EC53EX28 An Thượng 28 07:45 09:15
EC53EX29 KDC Xưởng 387 T2 09:15 10:45
ED53EAQS CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ANH ANH MỸ (992157) 08:00 10:30
ED53EAWH CÔNG TY TNHH FAMILY SUKI (998480) 14:30 17:00
ĐL Hoà Vang GC53GY45 TBA AN NGHÃI ĐÔNG 4 06:45 08:15
09/07/2019 ĐL Hải Châu AC53AAD8 NGÔ GIA TỰ 2 06:30 11:00
ĐL Sơn Trà ED53EAKG CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BẠCH ĐẰNG (980495) 06:30 11:00
ED53EAMR TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM (985535) 13:30 17:00
10/07/2019 ĐL Hải Châu AC53AAG2 LÊ LỢI 3 06:30 11:00
11/07/2019 ĐL Sơn Trà EC53EEKH An Nhơn 1 13:30 17:30
Loading...

Bài Viết Liên Quan