Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 08/03/2019-12/03/2019

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Đà Nẵng thông báo lịch cắt điện Đà Nẵng ngày 08/03/2019-12/03/2019 một số khu vực dưới đây:

Loading...
Ngày Điện Lực Mã trạm BA Tên trạm BA Giờ BĐ Giờ KT
08/03/2019 ĐL Liên Chiểu HD53HANK Công ty Cổ phần Trung Nam (922148) 06:30 12:00
HD53HATE Công ty Cổ phần Trung Nam (937455) 06:30 12:00
HD53HATG Công ty Cổ phần Trung Nam (936889) 06:30 12:00
HD53HATG Công ty Quản lý Vận hành Điện Chiếu sáng Công cộng Đà Nẵng (936635) 06:30 12:00
HD53HATH Công ty Cổ phần Trung Nam (937454) 06:30 12:00
HD53HATP Công ty Cổ phần Trung Nam (937572) 06:30 12:00
HD53HAVO (943235) 06:30 12:00
HD53HAVP Công Ty Cổ Phần Trung Nam (943254) 06:30 12:00
HD53HAWA Công Ty Cổ Phần Trung Nam (945717) 06:30 12:00
HD53HAWB Công Ty Cổ Phần Trung Nam (945694) 06:30 12:00
HD53HAWB Công Ty Cổ Phần Trung Nam (945696) 06:30 12:00
HD53HAWD Công Ty Cổ Phần Trung Nam (945719) 06:30 12:00
HD53HAWE Công Ty Cổ Phần Trung nam (945698) 06:30 12:00
HD53HAWF Công Ty Cổ Phần Trung Nam (945718) 06:30 12:00
HD53HAWZ Công ty TNHH MTV TM & DL Nhất Vượng (947155) 06:30 12:00
HD53HAXI Công ty Cổ phần Trung Nam (947749) 06:30 12:00
HD53HAXJ Công ty Cổ phần Trung Nam (947750) 06:30 12:00
HD53HAXK Công ty Cổ phần Trung Nam (947751) 06:30 12:00
ĐL Cẩm Lệ VD53VAFA XN sửa chữa thí nghiệm-Công ty lưới điện cao thế Miền Trung (689412) 13:00 16:00
VD53VAFA Công ty TNHH Kerry Express (Việt Nam ) – chi nhánh Đà Nẵng (725256) 13:00 16:00
VD53VAFJ Trung tâm Datapost Đà Nẵng – Công ty Datapost (674032) 07:00 10:00
ĐL Hoà Vang GC52HM34 Tà Lang 2 06:30 12:00
GC53HHM1 Hòa Bắc 1 06:30 07:00
GC53HHM2 Hòa Bắc 4 06:30 07:00
GC53HHM3 Hòa Bắc 2 06:30 07:00
GC53HHM4 Hòa Bắc 3 06:30 07:00
GC53HHM5 An Định 06:30 07:00
GC53HHRI Tà Lang 06:30 07:00
GC53HHYM Nam Yên 06:30 07:00
GC53HHYP Khe Đào 06:30 07:00
GC53HM10 Trường Định T2 06:30 07:00
GC53HM12 Quan Nam 2 06:30 12:00
GC53HM14 Hoà Liên 4 06:30 12:00
GC53HM15 Xóm Huế 06:30 07:00
GC53HM16 Xóm 6 06:30 12:00
GC53HM17 Tổ 5 Trường Định 06:30 07:00
GC53HM18 Trường Định 06:30 07:00
GC53HM25 Hòa Bắc 5 06:30 07:00
GC53HM26 Quan Nam 3 06:30 07:00
GC53HM29 TT 05-06 06:30 07:00
GC53HM30 TĐC Hòa Liên 4T1 06:30 07:00
GC53HM32 Hòa Bắc 2T2 06:30 07:00
GC53HM33 Xóm Huế 2 06:30 07:00
GC53HM36 UB Hòa Bắc 06:30 07:00
GC53HM40 TBA Nam Yên 2 06:30 07:00
GC53HM41 TBA Trường Định T3 06:30 07:00
GC53HM46 TBA TĐC Hòa Liên 3 06:30 07:00
GC53HM47 TBA Trường Định T4 06:30 07:00
GC53HM49 TBA TĐC Hòa Liên 4T2 06:30 07:00
GC53HM51 TBA TĐC TÀ LANG GIÀN BÍ 06:30 07:00
GC53HY34 TBA NAM NGUYỄN TẤT THÀNH 06:30 12:00
GD53HAMW BTS Hòa Liên 06:30 07:00
GD53HAPB Công ty Sơn Hải 06:30 07:00
GD53HAPD XN CĐ 2T2 06:30 07:00
GD53HAPL TCT XD Số 1 T3 06:30 07:00
GD53HAPN TCT XD Số 1T2 06:30 07:00
GD53HAPP XDCT GT8 T3 06:30 07:00
GD53HAQH XN Cầu Đường 2 T1 06:30 07:00
GD53HAQK Hầm Mũi Trâu T1 06:30 12:00
GD53HAQL Hầm Mũi Trâu T2 06:30 12:00
GD53HAQM TC Cầu Bapi 06:30 12:00
GD53HARM Bàu Bàn 06:30 07:00
GD53HAUQ Trạm Trộn XM Hầm Mũi Trâu 06:30 12:00
GD53HAVB Mai Phát Đạt 06:30 12:00
GD53HAVD Cầu Hầm Mũi Trâu 06:30 12:00
GD53HAVU TBA Trộn BT Trường Thịnh (Trường Thịnh T2) 06:30 12:00
GD53HAWL Vận hành Hầm Mũi Trâu 06:30 12:00
GD53HAWM Công ty TNHH MTV Ánh Ngọc Tân 06:30 07:00
GD53HAWN Trạm trộng BT nhựa nóng Cty CPTĐ Sơn Hải 06:30 07:00
09/03/2019 ĐL Cẩm Lệ VD53VAAP Công ty TNHH Khánh Phong (691142) 09:30 12:00
VD53VACB Công ty CP cơ khí Sông Thu (698737) 07:00 09:30
VD53VACZ Trung tâm y tế Quận Cẩm Lệ (600466) 13:00 16:00
10/03/2019 ĐL Liên Chiểu HC53HHMP XN Vật Tư Vận Tải 05:30 12:30
HC53HHN4 Khu GĐ Tiểu Đoàn 2 05:30 12:30
HC53HHN7 KDC Hoà Minh 5T1 05:30 12:30
HC53HHN8 KDC Hoà Minh 5T2 05:30 12:30
HC53HHO1 Đà Sơn 4 05:30 12:30
HC53HHO2 Đà Sơn 3 05:30 12:30
HC53HHO3 Hoà Khánh 6 05:30 12:30
HC53HHO4 Hoà Khánh 7 05:30 12:30
HC53HHO5 Hoà Khánh 8 05:30 12:30
HC53HHO7 Khu phố Chợ Hòa Khánh T3 05:30 12:30
HC53HHOB Hoà Khánh 2 05:30 12:30
HC53HHOO Quảng Thắng 05:30 12:30
HC53HHQA Khu TT Hóa Chất 05:30 12:30
HC53HHQB Thanh Vinh 1 05:30 12:30
HC53HHQL Đà Sơn 1 05:30 12:30
HC53HHQS Thanh Vinh 05:30 12:30
HC53HHRK KDC Đại La 05:30 12:30
HC53HHRM KDC Hoà Mỹ T1 05:30 12:30
HC53HHRP Đa Phước 2 05:30 12:30
HC53HHRQ Hoà Khánh 5 05:30 12:30
HC53HHRR Đà Sơn 2 05:30 12:30
HC53HHRS KDC Hoà Mỹ T2 05:30 12:30
HC53HHRT Đa Phước 05:30 12:30
HC53HHRV Bách Khoa 3 08:00 10:00
HC53HHY4 An Ngãi đông 05:30 12:30
HC53HHYB Đa Phước 3 05:30 12:30
HC53HHYQ KDC Hoà Minh T9 07:00 10:30
HC53HHYR TĐC Thanh Vinh 2 05:30 12:30
HC53HHYX KDC Đa Phước 3 05:30 12:30
HC53HHYZ KDC Việt Xuân 05:30 12:30
HC53HM51 TBA CTy CP Vật Tư Vận Tải 05:30 12:30
HC53HN15 Hoàng Minh Thảo 05:30 12:30
HC53HN17 TĐC Hòa Hiệp 4 05:30 12:30
HC53HN19 KĐT Phước Lý T2 05:30 12:30
HC53HN22 TĐC Hòa Hiệp 4 T2 05:30 12:30
HC53HN24 TBA Trần Tấn 05:30 12:30
HC53HN26 TBA KDC KCN Hòa Khánh mở rộng 05:30 12:30
HC53HO10 Hòa Khánh 9 06:00 08:30
HC53HO15 Nguyễn Trãi 2 10:30 12:30
HC53HO16 Quảng Thắng 2 05:30 12:30
HC53HO17 Âu Cơ 05:30 12:30
HC53HO18 Đà Sơn 5 05:30 12:30
HC53HO19 Khu phức hợp DVTM 05:30 12:30
HC53HO21 Đa Phước 5 05:30 12:30
HC53HO22 Đà Sơn 7 05:30 12:30
HC53HO25 Nguyễn Trãi 3 06:00 08:00
HC53HO26 Đà Sơn 6 05:30 12:30
HC53HO28 TĐC Thể dục TT 05:30 12:30
HC53HO30 Kiệt 1 Phạm Như Xương 05:30 12:30
HC53HO31 Đà Sơn 4T2 05:30 12:30
HC53HO33 Ngô Chấn Lưu 05:30 12:30
HC53HO34 TBA Khu Đường 6 05:30 12:30
HC53HO38 TBA HOÀNG VĂN THÁI 05:30 12:30
HC53HO40 TBA Trần Đức 05:30 12:30
HC53HO42 TBA Đà Sơn 3 T2 05:30 12:30
HC53HO46 TBA LÊ A 05:30 12:30
HC53HO49 KCC nhà ở XH KCN HK 05:30 12:30
HC53HQ16 Âu Cơ 3 05:30 12:30
HC53HQ18 Phú Thạnh 4 08:30 10:30
HC53HQ19 Mai Văn Ngọc 10:00 12:00
HC53HQ22 TBA Đà Sơn 9 05:30 12:30
HC53HR12 Đơn vị 14138 05:30 12:30
HC53HR24 Đa Phước 2T1 05:30 12:30
HC53HR25 Khu Gia Đình 532 05:30 12:30
HC53HR28 KGĐ Quân Nhân 05:30 12:30
HC53HR37 TBA Đồng Kè 2 05:30 12:30
HC53HR38 TBA KDC Lữ Đoàn 532 T2 05:30 12:30
HC53HY11 KDC Quảng Thắng 05:30 12:30
HC53HY12 Phạm Như Xương 05:30 12:30
HC53HY27 Phạm Như Xương 2 05:30 12:30
HC53HY28 TBA Mộc Bài 05:30 12:30
HC53HY30 TĐC Hoàng Văn Thái 05:30 12:30
HC53HY35 TBA An Ngãi Đông 3 05:30 12:30
HC53HY40 TBA KDC TĐC HOÀNG VĂN THÁI 05:30 12:30
HD53HAAG Khách sạn Xanh Đà Nẵng – Chi nhánh Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam (800010) 05:30 12:30
HD53HAAG Khách sạn Xanh Đà Nẵng – Chi nhánh Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam (800009) 05:30 12:30
HD53HAAI Tiểu Đoàn 409 – Bộ Tham Mưu Quân Khu 5 (800016) 05:30 12:30
HD53HAAI Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư Xây Dựng Vạn Tường – Xí Nghiệp 309 (932403) 05:30 12:30
HD53HAAJ Trung Tâm Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ III – Chi Nhánh Tập Đoàn Bưu Chính Viễn Thông Việt Nam (800023) 05:30 12:30
HD53HAAQ Nhà Máy Gạch Bê Tông DCB – Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Điện Vneco 6 (800081) 05:30 12:30
HD53HAAR Doanh Nghiệp Tư Nhân Văn Chi (800083) 05:30 12:30
HD53HAAS Công ty TNHH Tấn Hiền (800084) 05:30 12:30
HD53HAAU Công Ty TNHH Một Thành Viên Thủy Tinh Miền Trung (800088) 05:30 12:30
HD53HAAV Công ty Cổ phần Công nghiệp Hóa chất Đà Nẵng (800090) 05:30 12:30
HD53HAAV Công ty TNHH Một thành viên Môi trường Đô thị Hà Nội – Chi nhánh Miền Trung (918302) 05:30 12:30
HD53HAAV Viettel Đà Nẵng – Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (928274) 05:30 12:30
HD53HABH Công an Thành phố Đà nẵng (891762) 05:30 12:30
HD53HABH Công an Tp Đà Nẵng (800133) 05:30 12:30
HD53HABI Công Ty TNHH Một Thành Viên Xi Măng Đà Nẵng (806398) 05:30 12:30
HD53HABJ Công Ty TNHH Một Thành Viên Xi Măng Đà Nẵng (806399) 05:30 12:30
HD53HABK Công ty Cổ phần Gạch men COSEVCO (806400) 05:30 12:30
HD53HABL Công ty CP Tư Vấn TK XD GTCC Đà Nẵng (824664) 05:30 12:30
HD53HABN Công ty Cổ phần Keyhinge Toys Việt Nam (811423) 05:30 12:30
HD53HABO Đài Thông Tin Duyên Hải Đà Nẵng – Chi nhánh Công ty TNHH MTV Thông tin Điện tử Hàng Hải Việt Nam (806822) 05:30 12:30
HD53HABQ CN CTY TNHH NƯỚC GIẢI KHÁT COCA-COLA VIỆT NAM TẠI TP ĐÀ NẴNG (807224) 05:30 12:30
HD53HABR Công Ty Cổ Phần Môi Trường Đô Thị Đà Nẵng (807315) 05:30 12:30
HD53HABV Xí nghiệp Bê tông và Xây lắp Đà Nẵng-Chi nhánh Công ty CP Vật liệu Xây dựng-Xây lắp và Kinh doanh nhà Đà Nẵng (807763) 05:30 12:30
HD53HABY Kho K83 Bộ Tư Lệnh Công Binh (808144) 05:30 12:30
HD53HACA Công ty TNHH TM & DV Cẩm Phát (808847) 05:30 12:30
HD53HACC Chi nhánh Công ty Cổ phần Nội thất Hòa Phát tại Tp Đà Nẵng (840928) 05:30 12:30
HD53HACC Công ty TNHH Khoáng sản Transcend Việt Nam (808988) 05:30 12:30
HD53HACE Công ty Cổ phần Gạch men COSEVCO (809080) 05:30 12:30
HD53HACI Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Đà Nẵng (809423) 05:30 12:30
HD53HACL Doanh nghiệp Tư nhân Văn Chi (809591) 05:30 12:30
HD53HACL Công ty TNHH Một thành viên Điện lực Đà Nẵng (935923) 05:30 12:30
HD53HACR Doanh nghiệp Tư nhân Văn Chi (809876) 05:30 12:30
HD53HACT Công Ty TNHH Một Thành Viên Xi Măng Đà Nẵng (810209) 05:30 12:30
HD53HACV Công ty TNHH Kiến trúc và Thương mại Á Châu (810629) 05:30 12:30
HD53HACW Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Vận Tải Hùng Vương – Xí Nghiệp 128 (810666) 05:30 12:30
HD53HACX Công Ty TNHH Một Thành Viên Hóa Nhựa Đà Nẵng (810667) 05:30 12:30
HD53HADB Công ty Cổ phần Chế tạo Kết cấu thép VNECO.SSM (811129) 05:30 12:30
HD53HADC Công Ty TNHH MTV Cơ Khí – Mạ Đà nẵng (811131) 05:30 12:30
HD53HADD Công ty Cổ phần Keyhinge Toys Việt Nam (806621) 05:30 12:30
HD53HADE Công Ty Cổ phần Gạch men COSEVCO (811426) 05:30 12:30
HD53HADF C.ty QLVH điện CS công cộng ĐN (811564) 05:30 12:30
HD53HADG Trường Đại Học Sư Phạm (815320) 05:30 12:30
HD53HADG Trường Đại Học Sư Phạm (811659) 05:30 12:30
HD53HADN Chi nhánh Công ty Cổ phần Vinafor Đà Nẵng -XN chế biến gỗ Vinafor Ðà Nẵng (812411) 05:30 12:30
HD53HADO Công Ty Cổ Phần Điện Máy Và Kỹ Thuật Công Nghệ (812778) 05:30 12:30
HD53HADW Công Ty Cổ Phần Kết Cấu Thép BMF (813997) 05:30 12:30
HD53HADX Xí nghiệp Chế biến Lâm sản Xuất khẩu Thanh Lộc (814154) 05:30 12:30
HD53HADY Công ty TNHH Phú Mỹ Hòa (814193) 05:30 12:30
HD53HADZ Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư Xây Dựng Vạn Tường – Xí Nghiệp 309 (814194) 05:30 12:30
HD53HAEB Trung Tâm Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ III – Chi Nhánh Tập Đoàn Bưu Chính Viễn Thông Việt Nam (815038) 05:30 12:30
HD53HAED Công Ty Cổ Phần Trường Sơn 532 (815130) 05:30 12:30
HD53HAEF Công ty Cổ phần Bình Vinh (815292) 05:30 12:30
HD53HAEG Công ty Phát triển và Khai thác Hạ tầng KCN Đà Nẵng (815569) 05:30 12:30
HD53HAEH Công Ty Phát Triển và Khai Thác Hạ Tầng KCN Đà Nẵng (815570) 05:30 12:30
HD53HAEK Trung Tâm Bảo Trợ Xã Hội Đà Nẵng (815779) 05:30 12:30
HD53HAEO Trung Tâm Y Tế Quận Liên Chiểu (816999) 05:30 12:30
HD53HAEQ Chi nhánh Tổng Công ty Giấy Việt Nam – Công ty TNHH tại Thành phố Đà Nẵng (817086) 05:30 12:30
HD53HAEW Hợp Tác Xã Sản xuất sắt số 1 (817534) 05:30 12:30
HD53HAFB Công ty TNHH Matrix Việt Nam (819606) 05:30 12:30
HD53HAFD C.ty QLVH điện CS công cộng ĐN (819657) 05:30 12:30
HD53HAFQ Chi Nhánh Đà Nẵng Xe Thương Mại – Công Ty Cổ Phần ÔTô Trường Hải (823636) 05:30 12:30
HD53HAFR Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Giao Thông Công Chính Đà Nẵng (806415) 05:30 12:30
HD53HAFS Công ty TNHH Một thành viên Thường Thắng Đạt (832779) 05:30 12:30
HD53HAFY Công Ty TNHH Một Thành Viên Môi Trường Đô Thị Hà Nội – Chi Nhánh Miền Trung (915111) 05:30 12:30
HD53HAFY Công ty Cổ phần dược DANAPHA (837909) 05:30 12:30
HD53HAGE Công ty TNHH Hanvi Vina (941294) 05:30 12:30
HD53HAGE Công ty TNHH Tấn Hiền (839115) 05:30 12:30
HD53HAGF Công ty TNHH Tấn Hiền (839116) 05:30 12:30
HD53HAGG Công ty TNHH Nam Dương (839356) 05:30 12:30
HD53HAGI Bệnh Viện Giao thông Vận Tải Đà Nẵng (839359) 05:30 12:30
HD53HAGL Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Châu Thạnh (840132) 05:30 12:30
HD53HAGM Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Xuân Tín (840133) 05:30 12:30
HD53HAGM Công ty TNHH MTV Công nghiệp Alphington (920304) 05:30 12:30
HD53HAGM CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG DI ĐỘNG VIETNAMOBILE (912398) 05:30 12:30
HD53HAGM Công ty Cổ Phần Viễn Thông Di Động Toàn Cầu (917310) 05:30 12:30
HD53HAGS Công Ty TNHH Trường Sáng (840139) 05:30 12:30
HD53HAGT Công Ty TNHH Staami Vina (840274) 05:30 12:30
HD53HAGU Công Ty Cổ Phần Thương Mại Phú Vạn Thọ (840293) 05:30 12:30
HD53HAGV Doanh nghiệp Tư nhân Tuấn Xâm (840446) 05:30 12:30
HD53HAGZ Công ty Cổ phần Cơ khí Đường sắt Ðà Nẵng (840451) 05:30 12:30
HD53HAGZ Công ty TNHH Một thành viên Điện lực Đà Nẵng (935924) 05:30 12:30
HD53HAHA Công ty Cổ phần Sản xuất Bao Bì Thành Vinh (840452) 05:30 12:30
HD53HAHA Công Ty TNHH MTV Thương Mại Tài Hùng Phát (947848) 05:30 12:30
HD53HAHH Công ty TNHH Ðiện Tử Việt Hoa (840743) 05:30 12:30
HD53HAHI Công Ty TNHH MTV Chế Biến Thực Phẩm Đà Nẵng (840816) 05:30 12:30
HD53HAHJ Công Ty Cổ Phần Kim Tín Đà Nẵng (840855) 05:30 12:30
HD53HAHR (841834) 05:30 12:30
HD53HAHS Công ty TNHH Yến Anh Minh (917008) 05:30 12:30
HD53HAHS Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Hãng Sơn Đông Á Tại Đà Nẵng (932691) 05:30 12:30
HD53HAHS Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Kim Thành Lợi (931891) 05:30 12:30
HD53HAHT Nhà máy Sản xuất Thép Tấn Quốc, Công ty TNHH Tấn Quốc (841836) 05:30 12:30
HD53HAIB Công Ty Cổ Phần Xuân Hưng (881374) 05:30 12:30
HD53HAIB Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Sản xuất Kinh doanh Đồng Xuân – Chi nhánh Đà Nẵng (936085) 05:30 12:30
HD53HAIB Công Ty TNHH Một Thành Viên May Xuất Khẩu PACIFIC (933537) 05:30 12:30
HD53HAIB Công ty TNHH Thương mại và sản xuất LIVAS Đà Nẵng (947444) 05:30 12:30
HD53HAID CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI KMT (930939) 05:30 12:30
HD53HAID Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Đại Thành Đạt (881371) 05:30 12:30
HD53HAIE (882155) 05:30 12:30
HD53HAIF Trung tâm Điều dưỡng người tâm thần (882567) 05:30 12:30
HD53HAIH Công Ty TNHH Khả Tâm (943738) 05:30 12:30
HD53HAIH Hợp Tác Xã sản xuất sắt Thanh Tín (884234) 05:30 12:30
HD53HAIK Công Ty TNHH Công Nghiệp DAERYANG Việt Nam (913531) 05:30 12:30
HD53HAIN Cơ sở sản xuất Nguyễn Hữu Phi (885003) 05:30 12:30
HD53HAIS Công Ty Cổ Phần Quản Lý & Xây Dựng Đường Bộ Quảng Nam Đà Nẵng (886314) 05:30 12:30
HD53HAIU Công ty TNHH Đồng Tín (887461) 05:30 12:30
HD53HAIV Công Ty TNHH MTV TBO VINA (887952) 05:30 12:30
HD53HAIV Công Ty TNHH MTV TBO VINA (922571) 05:30 12:30
HD53HAIW Công ty TNHH Đồng Tín (888166) 05:30 12:30
HD53HAIY Công Ty TNHH MTV Phú Gia (888165) 05:30 12:30
HD53HAIZ Công ty TNHH Đồng Tín (889233) 05:30 12:30
HD53HAJA Kho Xăng Dầu K14 – Cục Kho Vân – Bộ Công An (922149) 05:30 12:30
HD53HAJC Công ty TNHH một thành viên SX và TM Tân Á Ðà Nẵng (890144) 05:30 12:30
HD53HAJD Công ty TNHH Phú Mỹ Hòa (907172) 05:30 12:30
HD53HAJE Công ty Hợp Hữu Nhật – Việt (889300) 05:30 12:30
HD53HAJH Công Ty TNHH Mabuchi Motor Đà Nẵng (889540) 05:30 12:30
HD53HAJI Công ty Phát Triển và Khai Thác Hạ tầng KCN Ðà Nẵng (889749) 05:30 12:30
HD53HAJJ Công Ty TNHH DAIWA Việt Nam (890774) 05:30 12:30
HD53HAJN Công ty TNHH Một thành viên ICOVINA Ðà Nẵng (891270) 05:30 12:30
HD53HAJO Chi nhánh Công tyTNHH Hanoi Steel Center tại thành phố Đà Nẵng (891266) 05:30 12:30
HD53HAJR Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam – Nhà Máy Sữa Đà Nẵng (892251) 05:30 12:30
HD53HAJT Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư Xây Dựng Vạn Tường – Xí Nghiệp 309 (912234) 05:30 12:30
HD53HAJU Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Dây Cáp Điện Tân Cường Thành (894868) 05:30 12:30
HD53HAJV Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Phúc Ngọc Hà (938829) 05:30 12:30
HD53HAJV Công Ty TNHH Một Thành Viên Bồn Bình Minh (893402) 05:30 12:30
HD53HAJV Công Ty TNHH Lê Mai Anh (926541) 05:30 12:30
HD53HAJV (927404) 05:30 12:30
HD53HAJV Công ty TNHH Sản Xuất và Thương Mại Giang Long (922573) 05:30 12:30
HD53HAJW Hợp Tác Xã Sản xuất Sắt số 1 (893433) 05:30 12:30
HD53HAJX Công ty TNHH May mặc Ba Sao (893808) 05:30 12:30
HD53HAJX Công Ty TNHH DAEWON Đà Nẵng (947072) 05:30 12:30
HD53HAJY Chi Nhánh Thành Phố Đà Nẵng – Công ty Cổ Phần Vinatex Quốc Tế (894397) 05:30 12:30
HD53HAKB Lữ Đoàn 575 – Quân khu 5 (894670) 12:00 14:00
HD53HAKD Trung Tâm Viễn Thông 5 – Viễn Thông Đà Nẵng – Tập Đoàn Bưu Chính Viễn Thông Việt Nam (895124) 05:30 12:30
HD53HAKE Trung Tâm Viễn Thông 5 – Viễn Thông Đà Nẵng – Tập Đoàn Bưu Chính Viễn Thông Việt Nam (895125) 05:30 12:30
HD53HAKI (895396) 05:30 12:30
HD53HAKJ Công ty TNHH OJITEX Việt Nam (892064) 05:30 12:30
HD53HAKJ Công Ty TNHH MTV Jone Tech (895413) 05:30 12:30
HD53HAKJ Công ty TNHH Oriya Việt Nam (892061) 05:30 12:30
HD53HAKJ Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn MTV Yokohama Technica Đà Nẵng (895415) 05:30 12:30
HD53HAKJ Công ty TNHH Fujidan Việt Nam (892063) 05:30 12:30
HD53HAKJ Công Ty Cổ Phần Hữu Hạn VEDAN Việt Nam (895414) 05:30 12:30
HD53HAKJ Công ty TNHH Nhựa Minori (892062) 05:30 12:30
HD53HALC Công ty TNHH Phú Mỹ Hòa (893154) 05:30 12:30
HD53HALD Công ty TNHH Xây dựng & Dịch vụ Kỹ thuật Thảo Tân (905030) 05:30 12:30
HD53HALD Công ty TNHH Phúc Kiến (937932) 05:30 12:30
HD53HALD Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Đoàn Kết Tiến (937283) 05:30 12:30
HD53HALH Chi Nhánh Công Ty TNHH Kerry Integrated Logistics (Việt Nam) Tại Đà Nẵng (906970) 05:30 12:30
HD53HALI Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Tân Khai Phát (906646) 05:30 12:30
HD53HALK Công ty TNHH Phú Mỹ Hòa (889241) 05:30 12:30
HD53HALP Công Ty Quản Lý Vận Hành Điện Chiếu Sáng Công Cộng Đà Nẵng (907568) 05:30 12:30
HD53HALW Công ty TNHH TM & DV Cẩm Phát (909077) 05:30 12:30
HD53HALY Công ty TNHH Phú Mỹ Hòa (909354) 05:30 12:30
HD53HALZ Võ Hoàng Anh Tuấn (923251) 05:30 12:30
HD53HALZ Công ty TNHH Kỹ thuật Cơ điện Thành Tân (909736) 05:30 12:30
HD53HAMD Công ty TNHH Nhựa ABC (910086) 05:30 12:30
HD53HAMG Chi Nhánh Công Ty TNHH 01 Thành Viên Song Long Tại Đà Nẵng (911789) 05:30 12:30
HD53HAMI Công ty TNHH Điện tử Việt Hoa (912126) 05:30 12:30
HD53HAMK Công Ty TNHH Công Nghiệp DAERYANG Việt Nam (885107) 05:30 12:30
HD53HAML Công Ty Cổ Phần Thép DANA-UC (913442) 05:30 12:30
HD53HAMU Công Ty TNHH Phú Mỹ Hòa (919435) 05:30 12:30
HD53HAMU Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Phú Mỹ Hòa (935921) 05:30 12:30
HD53HAMY Công Ty Quản Lý Vận Hành Điện Chiếu Sáng Công Cộng Đà Nẵng (918903) 05:30 12:30
HD53HAMZ Công Ty TNHH Hệ Thống Ghế APM TACHI-S Việt Nam (919575) 05:30 12:30
HD53HAMZ Công Ty Hợp Hữu Nhật – Việt (919574) 05:30 12:30
HD53HANA Công Ty TNHH Một Thành Viên Môi Trường Đô Thị Hà Nội – Chi Nhánh Miền Trung (881430) 05:30 12:30
HD53HANA Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sài Gòn – Đà Nẵng (912867) 05:30 12:30
HD53HANA Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & Xây dựng Tâm Phát (923837) 05:30 12:30
HD53HANC Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Cơ Khí Thiên Hân (919879) 05:30 12:30
HD53HAND Công Ty TNHH Tấn Hiền (919890) 05:30 12:30
HD53HANJ Trường Đại Học TDTT Đà Nẵng (921833) 05:30 12:30
HD53HANM Trường Đại Học Duy Tân (922147) 05:30 12:30
HD53HANQ (922865) 05:30 12:30
HD53HANU Công Ty Cổ Phần Môi Trường Việt Nam (923424) 05:30 12:30
HD53HANV Chi Nhánh Công Ty TNHH Thương Mại Tổng Hợp Tuấn Việt Tại Tp Đà Nẵng (923426) 05:30 12:30
HD53HANX Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Sản xuất Hiệp Nghĩa (924212) 05:30 12:30
HD53HANY Công an quận Liên Chiểu (924189) 05:30 12:30
HD53HANZ Công ty TNHH MTV Suntex Textile Việt Nam (926368) 05:30 12:30
HD53HAOF Công ty TNHH Kamui Việt Nam (926551) 05:30 12:30
HD53HAOG Chi Nhánh Thành Phố Đà Nẵng – Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Phong Phú (926550) 05:30 12:30
HD53HAOI Công Ty TNHH Nhũ Tương Nhựa Đường và Xây Dựng Công Trình NCH Đà Nẵng (926813) 05:30 12:30
HD53HAOJ Công Ty Cổ Phần Cơ Giới Ho Min Son (943584) 05:30 12:30
HD53HAOJ Liên Đoàn Lao Động Thành Phố Đà Nẵng (928017) 05:30 12:30
HD53HAOK Công Ty TNHH Cường Thịnh (927855) 05:30 12:30
HD53HAON Nhà Máy Sản Xuất Thép Tấn Quốc (927522) 05:30 12:30
HD53HAOO Công Ty Cổ Phần Nhôm Kính Nam Ân (937737) 05:30 12:30
HD53HAOO Công ty TNHH Cơ Khí & Thiết Bị Việt Khang (928312) 05:30 12:30
HD53HAOO Công Ty Cổ Phần Chế Tạo Máy Điện Việt Nam – Hungari 1 (919565) 05:30 12:30
HD53HAOP Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại và Xuất nhập khẩu Vạn Phú (901949) 05:30 12:30
HD53HAOP Công ty TNHH Ống thép Hòa Phát Đà Nẵng (928175) 05:30 12:30
HD53HAOS Công Ty Cổ Phần An Đại Lợi (928516) 05:30 12:30
HD53HAOW Công Ty Cổ Phần MP PACK (928176) 05:30 12:30
HD53HAPC Công Ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Cẩm Phát (928546) 05:30 12:30
HD53HAPI Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Kim Thành Lợi (929190) 05:30 12:30
HD53HAPT Công Ty Cổ Phần Điện Trường Giang (929666) 05:30 12:30
HD53HAPU Công Ty Quản Lý Vận Hành Điện Chiếu Sáng Công Cộng (930273) 05:30 12:30
HD53HAQA Công Ty TNHH Phú Mỹ Hoà (930675) 05:30 12:30
HD53HAQC Công Ty Cổ Phần Thể Thao SHB Đà Nẵng (931450) 05:30 12:30
HD53HAQJ Công ty TNHH May Mặc WHITEX (Việt Nam) (931470) 05:30 12:30
HD53HAQN CÔNG TY TNHH ỐNG THÉP HÒA PHÁT ĐÀ NẴNG (932675) 05:30 12:30
HD53HAQP CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM MAY. (932794) 05:30 12:30
HD53HAQR Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Đông Á tại Đà Nẵng (932796) 05:30 12:30
HD53HAQT CÔNG TY TNHH WEI XERN SIN INDUSTRIAL ĐÀ NẴNG (943896) 05:30 12:30
HD53HAQV CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG (933271) 05:30 12:30
HD53HARB Công ty Cổ Phần Giấy Vàng (912237) 05:30 12:30
HD53HARB Công ty TNHH MTV Suntex Textile Việt Nam (886315) 05:30 12:30
HD53HARF Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Tân C.C (943020) 05:30 12:30
HD53HARJ Công Ty TNHH P.D.K (913530) 05:30 12:30
HD53HARK Công Ty Cổ Phần Kim Cương Kính (913541) 05:30 12:30
HD53HARP Công ty TNHH TCIE Việt Nam (918343) 05:30 12:30
HD53HARR Công Ty TNHH Công Nghiệp DAERYANG Việt Nam (918345) 05:30 12:30
HD53HART Công Ty TNHH FUKUI Việt Nam (918904) 05:30 12:30
HD53HARU Công Ty TNHH KANE-M Đà Nẵng (918905) 05:30 12:30
HD53HARV Công Ty TNHH Kane-M Đà Nẵng (918906) 05:30 12:30
HD53HARW Công Ty TNHH KANE-M Đà Nẵng (918907) 05:30 12:30
HD53HARX Công Ty TNHH Việt Nam KANZAKI (918908) 05:30 12:30
HD53HARY Công Ty TNHH OISHI INDUSTRIES Việt Nam (918909) 05:30 12:30
HD53HARZ Chi nhánh Công ty Cổ Phần Sữa Việt Nam – Nhà máy Sữa Đà Nẵng (918910) 05:30 12:30
HD53HASA Công Ty TNHH Đà Nẵng TELALA (918911) 05:30 12:30
HD53HASB Công ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật Tường Hựu (919878) 05:30 12:30
HD53HASC Công Ty TNHH Công Nghiệp Thực Phẩm LIWAYWAY Đà Nẵng (919880) 05:30 12:30
HD53HASD Trung Tâm Giới Thiệu Việc Làm TP,Đà Nẵng (921396) 05:30 12:30
HD53HASE Chi nhánh Thành phố Đà Nẵng – Công ty Cổ phần Quốc tế Phong Phú (922937) 05:30 12:30
HD53HASH Công Ty TNHH Seto Seisakusho (924672) 05:30 12:30
HD53HASH Công Ty TNHH SETO SEISAKUSHO (924673) 05:30 12:30
HD53HASI Công Ty TNHH Thương Mại – Dịch Vụ và Sản Xuất Huỳnh Đức (925348) 05:30 12:30
HD53HASJ Công Ty Cổ Phần Bình Vinh II (925357) 05:30 12:30
HD53HASX CÔNG TY TNHH PHÚ MỸ HÒA (934254) 05:30 12:30
HD53HATB CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT NĂNG LƯỢNG XANH (935987) 05:30 12:30
HD53HATI TIỂU ĐOÀN CẢNH SÁT CƠ ĐỘNG SỐ 1 (937018) 05:30 12:30
HD53HATI Cục Cảnh Sát Quản Lý Huấn Luyện Và Sử Dụng Động Vật Nghiệp Vụ (942909) 05:30 12:30
HD53HATQ CÔNG TY TNHH ỐNG THÉP HÒA PHÁT ĐÀ NẴNG (937585) 05:30 12:30
HD53HATR Công ty TNHH Ống thép Hòa Phát Đà Nẵng. (937586) 05:30 12:30
HD53HATT Chi Nhánh Công ty TNHH Nước Giải Khát COCA-COLA Việt Nam Tại Thành Phố Đà Nẵng (938200) 05:30 12:30
HD53HATU CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SÀI GÒN – ĐÀ NÃNG (939126) 05:30 12:30
HD53HATY CÔNG TY TNHH VINA FOODS KYOEI – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG (939130) 05:30 12:30
HD53HATZ XÍ NGHIỆP KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN VẬT LIỆU XÂY DỰNG DMT – CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐÀ NẴNG – MIỀN TRUNG (939411) 05:30 12:30
HD53HAUD CÔNG TY TNHH ỐNG THÉP HÒA PHÁT ĐÀ NẴNG (939941) 05:30 12:30
HD53HAUH CÔNG TY CỔ PHẦN KEYHINGETOYS VIỆT NAM (940681) 05:30 12:30
HD53HAUI CÔNG TY TNHH WEI XERN SIN INDUSTRIAL ĐÀ NẴNG (940983) 05:30 12:30
HD53HAVC CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN – XÂY DỰNG & ĐẦU TƯ QUANG NGUYỄN (942578) 05:30 12:30
HD53HAVE CÔNG TY TNHH MTV HỆ THỐNG & CÁP ĐIỆN BUMHAN (942604) 05:30 12:30
HD53HAVQ Công Ty Cổ Phần Môi Trường Đô Thị Đà Nẵng (944966) 05:30 12:30
HD53HAVQ CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT SEEN (943233) 05:30 12:30
HD53HAVR CÔNG TY TNHH ĐOÀN KẾT TIẾN (944048) 05:30 12:30
HD53HAVV Công Ty TNHH Daiwa Việt Nam (945178) 05:30 12:30
HD53HAVW Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sài Gòn – Đà Nẵng (945535) 05:30 12:30
HD53HAVW (948433) 05:30 12:30
HD53HAVW (948409) 05:30 12:30
HD53HAVW (948410) 05:30 12:30
HD53HAVX Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sài Gòn – Đà Nẵng (945536) 05:30 12:30
HD53HAVX (948403) 05:30 12:30
HD53HAVX (948404) 05:30 12:30
HD53HAVX (948406) 05:30 12:30
HD53HAVX (948407) 05:30 12:30
HD53HAVX (948434) 05:30 12:30
HD53HAVX (948462) 05:30 12:30
HD53HAVX (948501) 05:30 12:30
HD53HAVX (948548) 05:30 12:30
HD53HAVY Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sài Gòn – Đà Nẵng (945533) 05:30 12:30
HD53HAVY (948408) 05:30 12:30
HD53HAVY (948439) 05:30 12:30
HD53HAVY (948543) 05:30 12:30
HD53HAVY (948596) 05:30 12:30
HD53HAVZ Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sài Gòn – Đà Nẵng (945529) 05:30 12:30
HD53HAVZ (948405) 05:30 12:30
HD53HAVZ (948492) 05:30 12:30
HD53HAWI Trung tâm nghiên cứu và triển khai công nghệ bức xạ (945690) 05:30 12:30
HD53HAWJ Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng và Thương Mại Sự Bình Phương (945822) 05:30 12:30
HD53HAWO CÔNG TY TNHH KAMUI VIỆT NAM (946479) 05:30 12:30
HD53HAXB CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN TRUNG KÍNH (947220) 05:30 12:30
HD53HAXL BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CÁC CÔNG TRÌNH BƯU ĐIỆN (947931) 05:30 12:30
HD53HAXM CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC XANH SÀI GÒN THUẬN PHƯỚC (948119) 05:30 12:30
HD53HAXO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN (948213) 05:30 12:30
ĐL Hoà Vang GC52HHR1 Hoa Kiều 05:30 12:30
GC53GS52 TBA DIÊU PHONG 3 05:30 12:30
GC53HHQ1 Hoà Ninh 1 05:30 12:30
GC53HHQ2 Hoà Ninh 2 05:30 12:30
GC53HHQ3 Hoà Ninh 3 05:30 12:30
GC53HHQ4 Hoà Ninh 4 05:30 12:30
GC53HHQ5 Hoà Ninh 5 05:30 12:30
GC53HHQ6 Hoà ninh 6 (thôn 1) 05:30 12:30
GC53HHQ7 Hoà Ninh 7 (trung nghĩa) 05:30 12:30
GC53HHQ9 Đội 3 05:30 12:30
GC53HHY1 An Ngãi Tây 05:30 12:30
GC53HHY5 Đại La 05:30 12:30
GC53HHY6 Xuân Phú 05:30 12:30
GC53HHY7 Phú Thượng 05:30 12:30
GC53HHY8 Phú Hạ 05:30 12:30
GC53HHY9 Hòa Khê 05:30 12:30
GC53HQ10 Hòa Xuân-Hòa Phú 05:30 12:30
GC53HQ11 Trường Bản 05:30 12:30
GC53HQ12 Khu TĐC Số 2 DT602 05:30 12:30
GC53HQ13 Hòa Ninh 8 05:30 12:30
GC53HQ14 KKT Vườn Hòa Ninh 05:30 12:30
GC53HQ17 Đèo Ông Gấm 05:30 12:30
GC53HQ20 Hòa Ninh 10 05:30 12:30
GC53HQ21 TBA Thanh Song Hòa 05:30 12:30
GC53HQ23 TBA Khe Lạnh 05:30 12:30
GC53HY21 Phú Thượng 2 05:30 12:30
GC53HY22 Phú Hạ 2 05:30 12:30
GC53HY23 An Ngãi Tây 3 05:30 12:30
GC53HY24 TCN Nhơn Sơn 05:30 12:30
GC53HY25 UB Hòa Sơn 2 05:30 12:30
GC53HY26 Xuân Phú 2 05:30 12:30
GC53HY29 Đại La 2 05:30 12:30
GC53HY31 Đại La 3 05:30 12:30
GC53HY36 TBA Làng đá chẻ Hòa Sơn 05:30 12:30
GC53HY37 TBA Phú Thượng 3 05:30 12:30
GC53VS13 Phú Hoà 2 06:30 12:00
GC53VVW7 Thôn Hoà Phát 05:30 12:30
GD53HADQ Đá Sơn Phước 05:30 12:30
GD53HAEJ Ngân Hàng Hòa Sơn 05:30 12:30
GD53HAER Trại Giống Cây 05:30 12:30
GD53HAFC Đá Lưỡi Mèo 1 05:30 12:30
GD53HAHV Long Hải 05:30 12:30
GD53HAIX BTS Hòa Ninh 05:30 12:30
GD53HAJK Gạch Tuynel Đông Sơn 05:30 12:30
GD53HAKF Minh Đại 05:30 12:30
GD53HAKR Suối Mơ 2 05:30 12:30
GD53HALB Cáp Treo Bà Nà 05:30 12:30
GD53HALQ Chiếu Sáng DT602 T1 05:30 12:30
GD53HALR Chiếu Sáng DT602 T2 05:30 12:30
GD53HALS Chiếu Sáng DT602 T3 05:30 12:30
GD53HALT Chiếu Sáng DT602 T4 05:30 12:30
GD53HALU An Phước Viên 05:30 12:30
GD53HAMH Mỏ Đá Hố Chuồn 05:30 12:30
GD53HAMJ Bơm Tăng Áp 05:30 12:30
GD53HAMQ Mỏ đá Trường Bản 05:30 12:30
GD53HANL CT Bà Nà Ga 3 05:30 12:30
GD53HAOA Mỏ Đá Hố Mùn 2 05:30 12:30
GD53HAOB Vinashin Petro 05:30 12:30
GD53HAOM Trường HL Trinh Sát Đặc Nhiệm 05:30 12:30
GD53HAPF Khu Làng Pháp 05:30 12:30
GD53HAPV CS B.Nà S.Mơ T2 05:30 12:30
GD53HAPW CS B.Nà S.Mơ T3 05:30 12:30
GD53HAPX CS B.Nà S.Mơ T4 05:30 12:30
GD53HAPY CS B.Nà S.Mơ T5 05:30 12:30
GD53HAQD Golf Bà Nà T5 05:30 12:30
GD53HAQE Golf Bà Nà T2 T3 05:30 12:30
GD53HAQF Golf Bà Nà T4 05:30 12:30
GD53HAQG Thanh Thảo 05:30 12:30
GD53HAQI Golf Bà Nà T1 05:30 12:30
GD53HAQY Hoàng Lan 05:30 12:30
GD53HARI Vọng Nguyệt T2 05:30 12:30
GD53HARN KVC Giải Trí 05:30 12:30
GD53HASG BQLDA H.V.Thái 05:30 12:30
GD53HASM Cáp Kéo Bà Nà 05:30 12:30
GD53HASV Cổng Thành Bà Nà 05:30 12:30
GD53HASW CS Suối Mơ 2 05:30 12:30
GD53HATK Trạm Bơm Bà Nà 05:30 12:30
GD53HATS Nguyên Hải Đăng 05:30 12:30
GD53HAUM Mỏ đá Quang Hưng T2 05:30 12:30
GD53HAUW Trộn BT Bà Nà 05:30 12:30
GD53HAVM TC Cầu Vượt HVT 05:30 12:30
GD53HAWH Mỏ đá Hố Mùn 2 T2 05:30 12:30
GD53VAFE Công ty cổ phần Trung Sơn 05:30 12:30
GD53VAFQ Công ty Cổ phần Trung Sơn T2 05:30 12:30
12/03/2019 ĐL Cẩm Lệ VC53VVU6 Hòa Cầm 4 07:00 10:30
ĐL Hoà Vang GD53VADQ Huỳnh Đức May 07:30 12:00
GD53VAJI Mỏ đá Hòa Nhơn T3( công ty KS&XD Miền Nam) 14:00 17:30
Loading...

Bài Viết Liên Quan