Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 09/01/2019

Lịch cúp điện Đà Nẵng 0 lượt xem

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Đà Nẵng thông báo lịch cắt điện Đà Nẵng ngày 09/01/2019 một số khu vực dưới đây:

Điện Lực Mã trạm BA Tên trạm BA Giờ BĐ Giờ KT
ĐL Cẩm Lệ VC53VS40 Hòa Xuân 1A-T2 13:00 17:00
VC53VVWE Cồn Dầu 13:00 17:00
VC53VW43 Dương Sơn 5 07:00 12:00
Được gắn thẻ với:
Loading...

Bài Viết Liên Quan

Back to Top