Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 09/01/2019

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Đà Nẵng thông báo lịch cắt điện Đà Nẵng ngày 09/01/2019 một số khu vực dưới đây:

Điện Lực Mã trạm BA Tên trạm BA Giờ BĐ Giờ KT
ĐL Cẩm Lệ VC53VS40 Hòa Xuân 1A-T2 13:00 17:00
VC53VVWE Cồn Dầu 13:00 17:00
VC53VW43 Dương Sơn 5 07:00 12:00
Từ khóa:

Vui lòng để nguồn: https://yeudanang.biz/lich-cup-dien-da-nang-ngay-09-01-2019.html
Loading...