Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 11/10/2018

11/10/2018 ĐL Hải Châu AC53AADE VĨNH AN 07:30
16:00
AD53ABFE Công ty Cổ phần Đức Mạnh (630140) 07:30
16:00
AD53ABFE Công ty Cổ phần Đức Mạnh (626033) 07:30
16:00
AD53ABJC Chi nhánh Công ty Cổ phần EB Hải Phòng tại Thành phố Đà Nẵng (626049) 07:30
16:00
AD53ABJD Chi nhánh Công ty Cổ phần EB Hải Phòng tại Thành phố Đà Nẵng (626050) 07:30
16:00
ĐL Liên Chiểu HC53HHR7 KDC Hoà phát 4-T2 07:00
09:00
ĐL Thanh Khê FC53FFNT Hòa Phát 5 07:30
11:30

Vui lòng để nguồn: https://yeudanang.biz/lich-cup-dien-da-nang-ngay-11-10-2018.html
Loading...