Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 11/12/2019-17/12/2019

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Đà Nẵng thông báo lịch cắt điện Đà Nẵng ngày 11/12/2019-17/12/2019 một số khu vực dưới đây:

Ngày Điện Lực Mã trạm BA Tên trạm BA Giờ BĐ Giờ KT
10/12/2019 ĐL Hải Châu AC53AAAA BA ĐÌNH 07:30 12:30
AD53ABEF Chi nhánh Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết và dịch vụ in Đà Nẵng – Xí nghiệp in tổng hợp (144641) 08:00 10:00
AD53ABEF Uỷ Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Thành phố Đà Nẵng (151546) 08:00 10:00
ĐL Cẩm Lệ VC53VW13 Dương Sơn 4 07:30 12:00
ĐL Thanh Khê FC53FFNT Hòa Phát 5 07:30 10:30
FD53FACW Công ty thoát nước và xử lý nước thải Đà Nẵng (892420) 07:30 10:30
11/12/2019 ĐL Hải Châu AC53AAGU TIỂU LA 1 07:30 14:30
12/12/2019 ĐL Hải Châu AC53AACK TRẦN QUÝ CÁP 1 07:00 12:00
AC53AAD9 TIỂU LA 3 07:30 12:30
AC53AAJY KHU BIỆT THỰ ĐẢO XANH 13:00 17:30
ĐL Cẩm Lệ VC53VW28 Bình Thái 6 07:30 11:30
13/12/2019 ĐL Liên Chiểu HC53HO10 Hòa Khánh 9 08:00 11:00
14/12/2019 ĐL Liên Chiểu HD53HAEV Công ty Cổ Phần Kinh Doanh Khí Miền Nam – Chi Nhánh VT-Gas (817532) 08:00 11:30
HD53HAEV Công ty Cổ Phần Non Nước (915902) 08:00 11:30
15/12/2019 ĐL Sơn Trà EC53EEH4 TĐC Nại Hiên Đông T7 03:00 17:00
EC53EEH5 TĐC Nại Hiên Đông T5 03:00 17:00
EC53EEH6 TĐC Nại Hiên Đông T2 03:00 17:00
EC53EEH7 TĐC Nại Hiên Đông T1 03:00 17:00
EC53EEH8 Khu phố chợ Mân Thái 03:00 17:00
EC53EEH9 KDC Phan Tứ T1 03:00 17:00
EC53EEHA Hợp Tác Hoá Nông Nghiệp 03:00 17:00
EC53EEHB Chợ Chiều 2 03:00 17:00
EC53EEHC KDC Thọ Quang 2 03:00 17:00
EC53EEHD Hà Thị Thân 03:00 17:00
EC53EEHE An Cư 4 03:00 17:00
EC53EEHF Dân dụng X50 03:00 17:00
EC53EEHG Hải Quân 2 03:00 17:00
EC53EEHH Trần Khánh Dư 03:00 17:00
EC53EEHJ Cầu Đen 03:00 17:00
EC53EEHK T73A 03:00 17:00
EC53EEHL Mỹ Khê 1 03:00 17:00
EC53EEHM An Hoà 1 03:00 17:00
EC53EEHN Chợ Chiều 1 03:00 17:00
EC53EEHO Sơn Trà 1 03:00 17:00
EC53EEHP An Hải Bắc 2 03:00 17:00
EC53EEHQ Mân Thái 3 03:00 17:00
EC53EEHR Mân Thái 2 03:00 17:00
EC53EEHS Mân Thái 1 03:00 17:00
EC53EEHT An Hải Bắc 1 03:00 17:00
EC53EEHU Mỹ Khê 2 03:00 17:00
EC53EEHV Phước Mỹ 1 03:00 17:00
EC53EEHW Sơn Trà 2 03:00 17:00
EC53EEHY Nại Hiên Đông 03:00 17:00
EC53EEK1 Phan Tứ T2 03:00 17:00
EC53EEK2 Phan Tứ T3 03:00 17:00
EC53EEK3 Ngũ Hành Sơn T1 03:00 17:00
EC53EEK7 KDC An cư 3 T1 03:00 17:00
EC53EEK8 KDC An Cư 3 T2 03:00 17:00
EC53EEKA An Trung T8 03:00 17:00
EC53EEKB An Trung T6 03:00 17:00
EC53EEKC An Trung T4 03:00 17:00
EC53EEKD An Trung T3 03:00 17:00
EC53EEKH An Nhơn 1 03:00 17:00
EC53EEKI An Nhơn 2 03:00 17:00
EC53EEKJ KDC Nại Tú 03:00 17:00
EC53EEKL An Hải Bắc 3 03:00 17:00
EC53EEKM Phước Mỹ 3 03:00 17:00
EC53EEKO Nguyễn Văn Trỗi 03:00 17:00
EC53EEKP An Hoà T1 03:00 17:00
EC53EEKQ An Hoà T2 03:00 17:00
EC53EEKR An Hoà T3 03:00 17:00
EC53EEKS An Hoà T4 03:00 17:00
EC53EEKT An Hoà T5 03:00 17:00
EC53EEKU KDC An Cư T1 03:00 17:00
EC53EEKV KDC An Cư T2 03:00 17:00
EC53EEKW KDC Nguyễn Xuân Khoát 03:00 17:00
EC53EEKX An Trung T7 03:00 17:00
EC53EEKY KDC Bắc XLDD 03:00 17:00
EC53EELD Mỹ Đa Đông 3 03:00 17:00
EC53EELE Thành Vinh 03:00 17:00
EC53EELF KDC An Cư T3 03:00 17:00
EC53EELG KDC An Cư T4 03:00 17:00
EC53EELJ An Hải Đông 2 03:00 17:00
EC53EELK Lộc Phước 03:00 17:00
EC53EELM KDC An Hoà T6 03:00 17:00
EC53EELU Phạm Văn Đồng T1 03:00 17:00
EC53EELV Phạm Văn Đồng T2 03:00 17:00
EC53EELW Phạm Văn Đồng T3 03:00 17:00
EC53EELX Phạm Văn Đồng T4 03:00 17:00
EC53EEP4 An Hiệp T2 03:00 17:00
EC53EEP9 KDC Sơn Trà-Điện Ngọc T5 03:00 17:00
EC53EEPA An Hiệp T1 03:00 17:00
EC53EEPB Bến Phà 1 03:00 17:00
EC53EEPC T72B 03:00 17:00
EC53EEPD An Hải Đông 03:00 17:00
EC53EEPE T73B 03:00 17:00
EC53EEPF An Bình 2 03:00 17:00
EC53EEPI T72A 03:00 17:00
EC53EEPJ Bến Xe 03:00 17:00
EC53EEPM Bến Phà 2 03:00 17:00
EC53EEPN An Bình 1 03:00 17:00
EC53EEPO Thọ An 1 03:00 17:00
EC53EEPP Thọ An 2 03:00 17:00
EC53EEPQ Chợ Chiều 4 03:00 17:00
EC53EEPR Mỹ Đa Đông 4 03:00 17:00
EC53EEPU Phước Mỹ 2 03:00 17:00
EC53EEPW KDC Thọ Quang 03:00 17:00
EC53EEPX An Bình 3 03:00 17:00
EC53EEPY An Cư 3 03:00 17:00
EC53EEPZ KDC An Hòa T7 03:00 17:00
EC53EEV2 An Hoà 3 03:00 17:00
EC53EEV3 Ngô Quyền T1 03:00 17:00
EC53EEV4 Ngô Quyền T2 03:00 17:00
EC53EEV5 Ngô Quyền T3 03:00 17:00
EC53EEV6 KDC An Hoà 4 T1 03:00 17:00
EC53EEVA Thọ An 3 03:00 17:00
EC53EEVB Phan Tứ T4 03:00 17:00
EC53EEVE KDC Bắc Mỹ An 03:00 17:00
EC53EEVF Phó Đức Chính T2 03:00 17:00
EC53EEVG KDC Xưởng 387 03:00 17:00
EC53EEVI An Trung Đông 03:00 17:00
EC53EEVO KDC Nam Nguyễn Văn Thoại T2 03:00 17:00
EC53EEVQ Phó Đức Chính 03:00 17:00
EC53EEVR KDC Mân Thái 2 03:00 17:00
EC53EEVY KCC Nại Hiên Đông 03:00 17:00
EC53EEVZ Phước Mỹ 6 03:00 17:00
EC53EEX3 Khu biệt thự Suối đá 03:00 17:00
EC53EEX5 Phúc Lộc Viên 03:00 17:00
EC53EEX8 KDC An Cư 3 mở rộng T1 03:00 17:00
EC53EEX9 KDC An Cư 3 mở rộng T2 03:00 17:00
EC53EEXA TĐC An Hải Bắc T1 03:00 17:00
EC53EEXB TĐC An Hải Bắc T2 03:00 17:00
EC53EEXC TĐC An Hải Bắc T3 03:00 17:00
EC53EEXD KDC Mân Thái T2 03:00 17:00
EC53EEXE Phan Tứ T5 03:00 17:00
EC53EEXF TĐC Nại Hiên Đông T4 03:00 17:00
EC53EEXH KDC Mân Thái T3 03:00 17:00
EC53EEXI KDC Mân Thái T1 03:00 17:00
EC53EEXJ Khu VHTT An Trung T2 03:00 17:00
EC53EEXK KDC Sơn Trà-Điện Ngọc T2 03:00 17:00
EC53EEXL KDC Làng Cá NHĐ T1 03:00 17:00
EC53EEXM KDC Thọ Quang MR 03:00 17:00
EC53EEXO Nam Phan Bá Phiến 03:00 17:00
EC53EEXP Cầu Đen 2 03:00 17:00
EC53EEXQ Chợ Chiều 3 03:00 17:00
EC53EEXR Ngũ Hành Sơn T2 03:00 17:00
EC53EEXS Nguyễn Công Trứ 03:00 17:00
EC53EEXT TĐC Thọ Quang 1 03:00 17:00
EC53EEXU KDC Nam Nguyễn Văn Thoại T1 03:00 17:00
EC53EEXW Trần Hưng Đạo T6 03:00 17:00
EC53EEXX Trần Hưng Đạo T7 03:00 17:00
EC53EEXY Âu Thuyền Thọ Quang 03:00 17:00
EC53EEZ3 KDC Làng cá NHĐ T2 03:00 17:00
EC53EEZ5 An Cư 2 – mở rộng 03:00 17:00
EC53EEZ7 Khu VHTT An Trung – T3 03:00 17:00
EC53EEZA KĐT Vịnh Mân Quang 03:00 17:00
EC53EEZB KDC Thiết bị phụ tùng An Đồn 03:00 17:00
EC53EEZC Bắc Phan Bá Phiến T2 03:00 17:00
EC53EEZD TĐC Nại Hiên Đông T3 03:00 17:00
EC53EEZG KDC T20 03:00 17:00
EC53EEZH An Hải Đông 3 03:00 17:00
EC53EEZI Yết Kiêu 03:00 17:00
EC53EEZJ KDC An Đồn 03:00 17:00
EC53EEZK Trần Hưng Đạo T8 03:00 17:00
EC53EEZM TĐC Nại Hiên Đông T6 03:00 17:00
EC53EEZN TĐC Nại Hiên Đông T8 03:00 17:00
EC53EEZO KDC SơnTrà – Điện Ngọc T3 03:00 17:00
EC53EEZP Nguyễn Công Trứ T2 03:00 17:00
EC53EEZQ Lương Thế Vinh 03:00 17:00
EC53EEZU An Hiệp T3 03:00 17:00
EC53EEZV Sơn Trà 3 03:00 17:00
EC53EEZW KDC An Cư 5 03:00 17:00
EC53EEZX Mân Thái 4 03:00 17:00
EC53EEZZ Nguyễn Sáng 03:00 17:00
EC53EH10 EVN Land Central 03:00 17:00
EC53EH11 KCC 12 tầng làng cá Nại Hiên Đông 03:00 17:00
EC53EH12 KCC Đại Địa Bảo T1 03:00 17:00
EC53EH14 Hồ Nghinh T1 03:00 17:00
EC53EH15 Hồ Nghinh T2 03:00 17:00
EC53EH20 Khu TĐC Nại Hiên Đông T10 03:00 17:00
EC53EH22 Hồ Nghinh T3 03:00 17:00
EC53EH24 Ngũ Hành Sơn T3 03:00 17:00
EC53EH27 Công viên biển đông T2 03:00 17:00
EC53EH28 Võ Nguyên Giáp 03:00 17:00
EC53EH30 T20 03:00 17:00
EC53EK11 Cầu Đen T3 03:00 17:00
EC53EK12 KDC Sơn Trà Điện Ngọc T4 03:00 17:00
EC53EK13 Chợ Chiều 5 03:00 17:00
EC53EK14 Nguyễn Văn Thoại 03:00 17:00
EC53EK16 Nghỉ dưỡng Biên phòng 03:00 17:00
EC53EK18 Hoàng Kế Viêm 03:00 17:00
EC53EK19 KCC Nhà XH Nest Home 03:00 17:00
EC53EK22 Khách sạn Mỹ Khê 03:00 17:00
EC53EK23 Khách sạn Hoàng Lan 03:00 17:00
EC53EK24 Mân Thái 3 T2 03:00 17:00
EC53EK25 Nguyễn Thông 03:00 17:00
EC53EK26 Hà Bổng 03:00 17:00
EC53EK27 KDC Nam Nguyễn Văn Thoại T3 03:00 17:00
EC53EK28 Phạm Văn Xảo 03:00 17:00
EC53EK29 Thọ An 4 03:00 17:00
EC53EL10 Hồ Nghinh T4 03:00 17:00
EC53EL11 KDC Nhà XH SunHome 03:00 17:00
EC53EL15 KDC Làng Cá NHĐ T3 03:00 17:00
EC53EL19 KĐT SEA Thuận Phước T1 03:00 17:00
EC53EL20 KĐT SEA Thuận Phước T2 03:00 17:00
EC53EL23 E224 03:00 17:00
EC53EL30 KDC VKT Qũy Đất 03:00 17:00
EC53EL33 Nguyễn Phan Vinh T2 03:00 17:00
EC53EL35 Phước Mỹ 7 03:00 17:00
EC53EL40 Nguyễn Văn Trỗi T2 03:00 17:00
EC53EP12 KCC Vân Đồn 03:00 17:00
EC53EP16 Hương Hải Thiền Sư 03:00 17:00
EC53EP17 Nguyễn Xuân Khoát T2 03:00 17:00
EC53EP21 KĐT Harbour Ville T1 03:00 17:00
EC53EP22 KĐT Harour Ville T2 03:00 17:00
EC53EP23 Lê Quang Đạo 03:00 17:00
EC53EP27 Lâm Hoành 03:00 17:00
EC53EP28 Võ Văn Kiệt T3 03:00 17:00
EC53EP29 Võ Văn Kiệt T2 03:00 17:00
EC53EP30 Tô Hiến Thành 03:00 17:00
EC53EP35 Võ Duy Ninh 03:00 17:00
EC53EP37 Trần Bạch Đằng 03:00 17:00
EC53EP38 Châu Thị Vĩnh Tế 03:00 17:00
EC53EV12 Dương Đình Nghệ 03:00 17:00
EC53EV13 Phạm Văn Đồng T5 03:00 17:00
EC53EV14 An Hiệp 4 03:00 17:00
EC53EV15 An Thượng 1 03:00 17:00
EC53EV16 Nguyễn Phan Vinh 03:00 17:00
EC53EV19 KDC Phía Đông X387 03:00 17:00
EC53EV20 Nhà Công vụ vùng 3 HQ 03:00 17:00
EC53EV21 Nguyễn Thế Lộc 03:00 17:00
EC53EV23 Hồ Nghinh T5 03:00 17:00
EC53EV25 K38-T1 03:00 17:00
EC53EV26 Hoàng Bích Sơn 03:00 17:00
EC53EV28 KDC Sơn Trà – Điện Ngọc T6 03:00 17:00
EC53EV29 Lê Tấn Trung 03:00 17:00
EC53EV30 Lê Văn Thứ T1 03:00 17:00
EC53EV31 Dương Tự Minh 03:00 17:00
EC53EV32 Lê Tấn Trung T3 03:00 17:00
EC53EV33 Lê Thước 03:00 17:00
EC53EV34 Nguyễn Sỹ Cố 03:00 17:00
EC53EV35 Dương Vân Nga 03:00 17:00
EC53EV37 Công ty Cadana 03:00 17:00
EC53EV38 Ngô Thì Sỹ T2 03:00 17:00
EC53EV39 Phước Mỹ 4 03:00 17:00
EC53EV40 Hoàng Đức Lương 03:00 17:00
EC53EX10 KCC Nhà ở XH làng cá NHĐ T1 03:00 17:00
EC53EX11 KCC nhà ở XH làng cá NHĐ T2 03:00 17:00
EC53EX13 Công viên biển Đông 03:00 17:00
EC53EX19 Thành Vinh 2 03:00 17:00
EC53EX20 Mân Thái 5 03:00 17:00
EC53EX21 An Cư T5 03:00 17:00
EC53EX22 Phan Tứ T6 03:00 17:00
EC53EX24 Nại Hiên Đông T9 03:00 17:00
EC53EX25 KDC Thọ Quang 3 03:00 17:00
EC53EX27 Hồ Nghinh T9 03:00 17:00
EC53EX28 An Thượng 28 03:00 17:00
EC53EX29 KDC Xưởng 387 T2 03:00 17:00
EC53EX30 KCC An Trung 2 – T4 03:00 17:00
EC53EX31 The Summit T1 03:00 17:00
EC53EX32 The Summit T2 03:00 17:00
EC53EX33 Công ty Hilin 03:00 17:00
EC53EX34 KCC 12 tầng làng cá Nại Hiên Đông T2 03:00 17:00
EC53EX35 Bùi Dương Lịch 03:00 17:00
EC53EX36 Hồ Nghinh T7 03:00 17:00
EC53EX37 Hồ Nghinh T8 03:00 17:00
EC53EX38 Trần Quang Khải 03:00 17:00
EC53EX39 Khúc Hạo 03:00 17:00
EC53EZ10 The Monarchy 03:00 17:00
EC53EZ12 KDC An Viên 03:00 17:00
EC53EZ13 Khu quân đội K38 T2 03:00 17:00
EC53EZ15 Lê Quang Đạo T3 03:00 17:00
EC53EZ17 Trần Bạch Đằng T2 03:00 17:00
EC53EZ18 An Cư 3 T2 03:00 17:00
EC53EZ20 Marina Complex T1 03:00 17:00
EC53EZ21 Hồ Nghinh T6 03:00 17:00
EC53EZ22 Phan Bôi 03:00 17:00
EC53EZ23 Dương Đình Nghệ T2 03:00 17:00
EC53EZ25 Trần Hữu Tước 03:00 17:00
EC53EZ26 Lý Văn Tố 03:00 17:00
EC53EZ27 Ngô Thì Sỹ 03:00 17:00
EC53EZ28 Nguyễn Công Trứ T3 03:00 17:00
EC53EZ29 Trương Định 03:00 17:00
EC53EZ32 Lê Tấn Trung T2 03:00 17:00
EC53EZ33 Phan Tứ T7 03:00 17:00
EC53EZ34 Nại Hiên Đông T11 03:00 17:00
EC53EZ35 Hoàng Kế Viêm T3 03:00 17:00
EC53EZ36 Đỗ Bá 03:00 17:00
EC53EZ37 An Cư 4 T2 03:00 17:00
EC53EZ39 Hoàng Kế Viêm T2 03:00 17:00
ED53EAAD CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHÚC KHANG ĐÀ NẴNG (505302) 03:00 17:00
ED53EAAE (985002) 03:00 17:00
ED53EAAE (505318) 03:00 17:00
ED53EAAE CÔNG AN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG (992471) 03:00 17:00
ED53EAAK CÔNG TY TNHH PHƯƠNG LÊ VÕ (988509) 03:00 17:00
ED53EAAK CÔNG TY TNHH TÍN THỊNH (505388) 03:00 17:00
ED53EAAP HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ KHU VỰC III (505433) 03:00 17:00
ED53EAAQ CÔNG AN QUẬN SƠN TRÀ (505436) 03:00 17:00
ED53EAAR VŨ VĂN THẨM (964111) 03:00 17:00
ED53EAAR ĐÀI PHÁT SÓNG KHU VỰC TRUNG BỘ (505452) 03:00 17:00
ED53EAAS ĐÀI PHÁT SÓNG KHU VỰC TRUNG BỘ (505453) 03:00 17:00
ED53EAAT TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 2 (505472) 03:00 17:00
ED53EAAU HẠT KIỂM LÂM LIÊN QUẬN SƠN TRÀ NGŨ HÀNH SƠN (959922) 03:00 17:00
ED53EAAU CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG (505482) 03:00 17:00
ED53EAAW ĐƠN VỊ 17398 LỮ ĐOÀN 680 (505489) 03:00 17:00
ED53EAAX LỮ ĐOÀN 83 ĐƠN VỊ 17314 (505490) 03:00 17:00
ED53EAAY CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐÓNG & SỬA CHỮA TÀU HẢI SƠN (505497) 03:00 17:00
ED53EAAZ (998345) 03:00 17:00
ED53EAAZ BỘ TƯ LỆNH VÙNG 3 HẢI QUÂN (998407) 03:00 17:00
ED53EAAZ Huỳnh Thị Thu Thủy (002259) 03:00 17:00
ED53EAAZ Nguyễn Văn Trị (002934) 03:00 17:00
ED53EAAZ HẠT KIỂM LÂM LIÊN QUẬN SƠN TRÀ NGŨ HÀNH SƠN (505499) 03:00 17:00
ED53EAAZ CÔNG AN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG (992471) 03:00 17:00
ED53EABB (999151) 03:00 17:00
ED53EABB (505502) 03:00 17:00
ED53EABC VIETTEL ĐÀ NẴNG-CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP-VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI (967586) 03:00 17:00
ED53EABC (967609) 03:00 17:00
ED53EABC CÔNG TY TNHH DV VẬN TẢI VÀ TM KHOA BÍCH ĐÀO (000624) 03:00 17:00
ED53EABC BỘ TƯ LỆNH VÙNG 3 HẢI QUÂN (505503) 03:00 17:00
ED53EABD BỘ TƯ LỆNH VÙNG 3 HẢI QUÂN (505504) 03:00 17:00
ED53EABE BỘ TƯ LỆNH VÙNG 3 HẢI QUÂN (505506) 03:00 17:00
ED53EABG ĐÀI TRUYỀN HÌNH KỸ THUẬT SỐ VTC (505510) 03:00 17:00
ED53EABG CÔNG AN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG (992471) 03:00 17:00
ED53EABI (998483) 03:00 17:00
ED53EABI CÔNG TY QUẢN LÝ BAY MIỀN TRUNG (505512) 03:00 17:00
ED53EABJ CỤC HẢI QUAN TP.ĐÀ NẴNG (505513) 03:00 17:00
ED53EABK CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM D&N (505725) 03:00 17:00
ED53EABL BỘ TƯ LỆNH VÙNG 3 HẢI QUÂN (505853) 03:00 17:00
ED53EABP (975107) 03:00 17:00
ED53EABP TRUNG TÂM VIỄN THÔNG 3 – VIỄN THÔNG ĐÀ NẴNG- TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM(CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH) (994729) 03:00 17:00
ED53EABP VIETTEL ĐÀ NẴNG-CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP-VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI (994860) 03:00 17:00
ED53EABP (998129) 03:00 17:00
ED53EABP CÔNG TY CỔ PHẦN NGHE NHÌN TOÀN CẦU (974498) 03:00 17:00
ED53EABP (954283) 03:00 17:00
ED53EABP Đài PThanh Truyền Hình ĐN (506303) 03:00 17:00
ED53EABP CÔNG AN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG (992471) 03:00 17:00
ED53EABQ CÔNGTY CỔPHẦN XUẤTNHẬPKHẨU THỦYSẢN MIỀNTRUNG (506518) 03:00 17:00
ED53EABQ CÔNG TY CỔ PHẦN AP NHS ĐÀ NẴNG (506519) 03:00 17:00
ED53EABR CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN XUÂN (949075) 03:00 17:00
ED53EABR CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN XUÂN (970574) 03:00 17:00
ED53EABV CÔNG TY TNHH MASSDA LAND (507221) 03:00 17:00
ED53EABW (507309) 03:00 17:00
ED53EABX DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HỮU PHƯỚC (507805) 03:00 17:00
ED53EACB (509503) 03:00 17:00
ED53EACC (509727) 03:00 17:00
ED53EACC (506539) 03:00 17:00
ED53EACC (959672) 03:00 17:00
ED53EACD CÔNG TY TNHH INTERFLOUR ĐÀ NẴNG (509830) 03:00 17:00
ED53EACE CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM D&N (510015) 03:00 17:00
ED53EACF CỤC AN NINH ĐỐI NGOẠI (510282) 03:00 17:00
ED53EACI (510622) 03:00 17:00
ED53EACL CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT BAO BÌ ĐẠI VIỆT PHÁT (511067) 03:00 17:00
ED53EACM CÔNG TY TNHH INTERFLOUR ĐÀ NẴNG (511429) 03:00 17:00
ED53EACN CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN MIỀN TRUNG (512555) 03:00 17:00
ED53EACO TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ĐÀ NẴNG (512600) 03:00 17:00
ED53EACP (512968) 03:00 17:00
ED53EACQ BỆNH VIỆN 199-BỘ CÔNG AN (513307) 03:00 17:00
ED53EACR TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ (515011) 03:00 17:00
ED53EACS CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KINGDOOR (990492) 03:00 17:00
ED53EACS CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHẠM-ASSET-ĐÀ NẴNG (962801) 03:00 17:00
ED53EACS CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT-THƯƠNG MẠI HUY ĐĂNG (508466) 03:00 17:00
ED53EACS CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG ĐÀ NẴNG (515338) 03:00 17:00
ED53EACT TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ (KHU KÝ TÚC XÁ) (515646) 03:00 17:00
ED53EACU (516761) 03:00 17:00
ED53EACV TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN (517998) 03:00 17:00
ED53EACV TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN (975319) 03:00 17:00
ED53EACX CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐÀ NẴNG (520552) 03:00 17:00
ED53EACX CÔNG AN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG (992471) 03:00 17:00
ED53EACY TRUNG TÂM VIỄN THÔNG 3 – VIỄN THÔNG ĐÀ NẴNG- TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM(CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH) (990634) 03:00 17:00
ED53EACY (520872) 03:00 17:00
ED53EACZ CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT NHỰA ĐÀ NẴNG (521883) 03:00 17:00
ED53EADA CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH MINH THÀNH QUANG (521959) 03:00 17:00
ED53EADD (522867) 03:00 17:00
ED53EADE (523365) 03:00 17:00
ED53EADF CỤC ĐIỀU TRA CHỐNG BUÔN LẬU (524011) 03:00 17:00
ED53EADG (524962) 03:00 17:00
ED53EADH (524963) 03:00 17:00
ED53EADI (524964) 03:00 17:00
ED53EADJ (524965) 03:00 17:00
ED53EADK (524966) 03:00 17:00
ED53EADL CÔNG TY TNHH DATHASAM (524968) 03:00 17:00
ED53EADM CÔNG TY PHÁT TRIỂN VÀ KHAI THÁC HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP ĐÀ NẴNG (961836) 03:00 17:00
ED53EADM CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THUẬN TẠI ĐÀ NẴNG (524969) 03:00 17:00
ED53EADN (945842) 03:00 17:00
ED53EADN (964595) 03:00 17:00
ED53EADN (975066) 03:00 17:00
ED53EADN (974499) 03:00 17:00
ED53EADN (952322) 03:00 17:00
ED53EADN TRẦN CHÍ CỬ (002580) 03:00 17:00
ED53EADN CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN TRÀ (524988) 03:00 17:00
ED53EADN (944543) 03:00 17:00
ED53EADN CÔNG AN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG (992471) 03:00 17:00
ED53EADO VIETTEL ĐÀ NẴNG-CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP-VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI (989393) 03:00 17:00
ED53EADO CN CT CP HẢI DUY TẠI ĐÀ NẴNG (525019) 03:00 17:00
ED53EADO CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG DI ĐỘNG VIETNAMOBILE (994522) 03:00 17:00
ED53EADO TRUNG TÂM MẠNG LƯỚI MOBIFONE MIỀN TRUNG-CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG MOBIFONE (994227) 03:00 17:00
ED53EADO TRUNG TÂM VIỄN THÔNG 3 – VIỄN THÔNG ĐÀ NẴNG- TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM(CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH) (954577) 03:00 17:00
ED53EADO CÔNG AN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG (992471) 03:00 17:00
ED53EADP TRUNG ĐOÀN 224-ĐẠI ĐỘI 4 (941055) 03:00 17:00
ED53EADP (525430) 03:00 17:00
ED53EADQ (971144) 03:00 17:00
ED53EADQ (999243) 03:00 17:00
ED53EADQ (525431) 03:00 17:00
ED53EADS (525433) 03:00 17:00
ED53EADT (525434) 03:00 17:00
ED53EADU (525435) 03:00 17:00
ED53EADV (525436) 03:00 17:00
ED53EADW TRUNG TÂM VIỄN THÔNG 3 – VIỄN THÔNG ĐÀ NẴNG- TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM (993885) 03:00 17:00
ED53EADW CÔNG AN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG (992471) 03:00 17:00
ED53EADW (525663) 03:00 17:00
ED53EADX CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG DI ĐỘNG VIETNAMOBILE (994521) 03:00 17:00
ED53EADX (997649) 03:00 17:00
ED53EADX CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SƠN HẢI (974117) 03:00 17:00
ED53EADX DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRƯỜNG ĐẠI PHÚC (525664) 03:00 17:00
ED53EADX CÔNG AN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG (992471) 03:00 17:00
ED53EADY CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM D&N (525993) 03:00 17:00
ED53EAEA CÔNG AN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG (992471) 03:00 17:00
ED53EAEA (940748) 03:00 17:00
ED53EAEB CÔNG AN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG (992471) 03:00 17:00
ED53EAEB (940744) 03:00 17:00
ED53EAEC BÙI THỊ THU SƯƠNG (942812) 03:00 17:00
ED53EAEC CÔNG AN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG (992471) 03:00 17:00
ED53EAEC (940749) 03:00 17:00
ED53EAED CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỦY SẢN SƠN TRÀ (940745) 03:00 17:00
ED53EAED (998281) 03:00 17:00
ED53EAEE CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TÍN VŨ (986604) 03:00 17:00
ED53EAEE CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI RED FOX (942155) 03:00 17:00
ED53EAEF (983100) 03:00 17:00
ED53EAEF BỘ CHỈ HUY BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG TP.ĐÀ NẴNG (941061) 03:00 17:00
ED53EAEG (942153) 03:00 17:00
ED53EAEG CÔNG AN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG (992471) 03:00 17:00
ED53EAEH (942151) 03:00 17:00
ED53EAEK (941697) 03:00 17:00
ED53EAEM (942522) 03:00 17:00
ED53EAEN CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THẢO TÙNG (942793) 03:00 17:00
ED53EAEP CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TÍN VŨ (943429) 03:00 17:00
ED53EAEQ HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ KHU VỰC III (943920) 03:00 17:00
ED53EAER TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ SỐ 5-BỘ QUỐC PHÒNG (945396) 03:00 17:00
ED53EAER NGUYỄN QUANG MINH (991010) 03:00 17:00
ED53EAES CÔNGTY CỔPHẦN THỦYSẢN & THƯƠNGMẠI THUẬNPHƯỚC (945419) 03:00 17:00
ED53EAET CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN PHƯỚC (945420) 03:00 17:00
ED53EAEU CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG SÀI GÒN TẠI TP.ĐÀ NẴNG (946304) 03:00 17:00
ED53EAEW CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG (990150) 03:00 17:00
ED53EAEW BỘ TƯ LỆNH VÙNG 3 HẢI QUÂN (950405) 03:00 17:00
ED53EAEY CÔNG TY THOÁT NƯỚC VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI ĐÀ NẴNG (947165) 03:00 17:00
ED53EAEZ CÔNG TY THOÁT NƯỚC VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI ĐÀ NẴNG (947166) 03:00 17:00
ED53EAFA CÔNG TY THOÁT NƯỚC VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI ĐÀ NẴNG (947167) 03:00 17:00
ED53EAFA NHÀ TRƯNG BÀY HOÀNG SA (988269) 03:00 17:00
ED53EAFC DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VĂN THÔNG (950106) 03:00 17:00
ED53EAFH CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN MIỀN TRUNG (951413) 03:00 17:00
ED53EAFI TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TPĐN (952278) 03:00 17:00
ED53EAFK CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN TRÀ (952512) 03:00 17:00
ED53EAFL ĐOÀN AN ĐIỀU DƯỠNG 27 ĐN-CỤC CTRỊ QK5 (952950) 03:00 17:00
ED53EAFL CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HOÀNG KHÁNH DUNG (981954) 03:00 17:00
ED53EAFL CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ WILL BE (983799) 03:00 17:00
ED53EAFM CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YÊN KHÁNH (953441) 03:00 17:00
ED53EAFN CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TÍN VŨ (960591) 03:00 17:00
ED53EAFN TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ SỐ 5-BỘ QUỐC PHÒNG (953442) 03:00 17:00
ED53EAFO CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG DI ĐỘNG VIETNAMOBILE (994520) 03:00 17:00
ED53EAFO CÔNG TY CỔ PHẦN KHU DU LỊCH SINH THÁI BIỂN BÃI BẮC (953447) 03:00 17:00
ED53EAFP DNTN LÊ VĂN XUÂN (953443) 03:00 17:00
ED53EAFQ TRUNG TÂM PHỐI HỢP TÌM KIẾM CỨU NẠN HÀNG HẢI KHU VỰC II (953950) 03:00 17:00
ED53EAFS CÔNG TY CỔ PHẦN KHANG THÔNG (954298) 03:00 17:00
ED53EAFT CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG (954474) 03:00 17:00
ED53EAFU (954638) 03:00 17:00
ED53EAFV BỘ TƯ LỆNH VÙNG 3 HẢI QUÂN (984097) 03:00 17:00
ED53EAFV CÔNG TY TNHH THANH HUYỀN (954562) 03:00 17:00
ED53EAFV CÔNG AN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG (992471) 03:00 17:00
ED53EAFW CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐÀ NẴNG (954871) 03:00 17:00
ED53EAFY CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG (955050) 03:00 17:00
ED53EAFZ CHINHÁNH CÔNGTY TNHH GAS PHOENIX (VIỆTNAM)TẠI TP.ĐÀNẴNG (955355) 03:00 17:00
ED53EAGA BỘ TƯ LỆNH VÙNG 3 HẢI QUÂN (955905) 03:00 17:00
ED53EAGB CỤC KIỂM ĐỊNH HẢI QUAN (956286) 03:00 17:00
ED53EAGC (989174) 03:00 17:00
ED53EAGC CÔNG AN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG (992471) 03:00 17:00
ED53EAGC (503883) 03:00 17:00
ED53EAGE CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HỒ NGỌC MỸ (956812) 03:00 17:00
ED53EAGF CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT BIỂN S.TECH (957629) 03:00 17:00
ED53EAGG CÔNG TY CỔ PHẦN SEATECCO (957630) 03:00 17:00
ED53EAGH CÔNG TY CỔ PHẦN SEATECCO (957631) 03:00 17:00
ED53EAGI (957628) 03:00 17:00
ED53EAGO CÔNG TY CỔ PHẦN XUYÊN ĐÔNG DƯƠNG (960282) 03:00 17:00
ED53EAGP ĐÀI PHÁT SÓNG KHU VỰC TRUNG BỘ (961239) 03:00 17:00
ED53EAGS CÔNG TY TNHH THÁI AN (973600) 03:00 17:00
ED53EAGS CÔNG TY TNHH THÁI AN (961595) 03:00 17:00
ED53EAGU DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VĂN THÔNG (961931) 03:00 17:00
ED53EAGU (962875) 03:00 17:00
ED53EAGV (961980) 03:00 17:00
ED53EAGW CÔNGTY CỔPHẦN THỦYSẢN & THƯƠNGMẠI THUẬNPHƯỚC (962073) 03:00 17:00
ED53EAGX CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÓNG TÀU BẢO DUY (962312) 03:00 17:00
ED53EAGY CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ SẢN ĐN (965960) 03:00 17:00
ED53EAGY (968880) 03:00 17:00
ED53EAGZ CÔNG TY TNHH DV-TM TRƯỜNG SƠN TÙNG (962734) 03:00 17:00
ED53EAHA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TÙNG QUÝ LỘC (967744) 03:00 17:00
ED53EAHA LÊ THỊ PHƯƠNG LONG (978188) 03:00 17:00
ED53EAHC TRUNG TÂM KỸ THUẬT TRUYỀN DẪN PHÁT SÓNG (963345) 03:00 17:00
ED53EAHD CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TÍN VŨ (965783) 03:00 17:00
ED53EAHF CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐỒ HỘP HẠ LONG ĐÀ NẴNG (964240) 03:00 17:00
ED53EAHG CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS PORTSERCO (968655) 03:00 17:00
ED53EAHG CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ S.A.R (968654) 03:00 17:00
ED53EAHN CÔNG TY TNHH BẮC ĐẨU (968470) 03:00 17:00
ED53EAHP TỔNG CÔNG TY SÔNG THU (966727) 03:00 17:00
ED53EAHR (967162) 03:00 17:00
ED53EAHR CÔNG AN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG (992471) 03:00 17:00
ED53EAHS (967163) 03:00 17:00
ED53EAHS CÔNG AN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG (992471) 03:00 17:00
ED53EAHU (967770) 03:00 17:00
ED53EAHU CÔNG AN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG (992471) 03:00 17:00
ED53EAHV (967771) 03:00 17:00
ED53EAHV CÔNG AN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG (992471) 03:00 17:00
ED53EAHW CÔNG TY CỔ PHẦN KHU DU LỊCH SINH THÁI BIỂN BÃI BẮC (967944) 03:00 17:00
ED53EAHX CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM PHÚC (972319) 03:00 17:00
ED53EAHX HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT NƯỚC ĐÁ SƠN TRÀ (969896) 03:00 17:00
ED53EAHY CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC TÒA NHÀ VNPT (969013) 03:00 17:00
ED53EAHZ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PU FONG (968779) 03:00 17:00
ED53EAIA CÔNG TY TNHH HẢI THANH (970595) 03:00 17:00
ED53EAIB BỘ TƯ LỆNH VÙNG 3 HẢI QUÂN (968803) 03:00 17:00
ED53EAIC BỘ TƯ LỆNH VÙNG 3 HẢI QUÂN (968804) 03:00 17:00
ED53EAID CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH PHAN GIA (969543) 03:00 17:00
ED53EAII TỔNG CÔNG TY SÔNG THU (971315) 03:00 17:00
ED53EAIJ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGUYỄN THỊ TOÀN (970152) 03:00 17:00
ED53EAIK CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ SẢN ĐÀ NẴNG (971299) 03:00 17:00
ED53EAIL CÔNG TY TNHH BẮC ĐẨU (970613) 03:00 17:00
ED53EAIN (973079) 03:00 17:00
ED53EAIP CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DỊCH VỤ TIẾN CHÂU (971238) 03:00 17:00
ED53EAIQ CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BẢO NAM AN (000436) 03:00 17:00
ED53EAIQ CHI NHÁNH-CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHẢI HOÀNG QUẢNG NAM TẠI ĐÀ NẴNG (994225) 03:00 17:00
ED53EAIQ HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT NƯỚC ĐÁ SƠN TRÀ (974063) 03:00 17:00
ED53EAIQ CÔNG AN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG (992471) 03:00 17:00
ED53EAIR CÔNG TY TNHH BẮC ĐẨU (971172) 03:00 17:00
ED53EAIS DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN LÊ VĂN XUÂN (971378) 03:00 17:00
ED53EAIT BAN QUẢN LÝ ÂU THUYỀN VÀ CẢNG CÁ THỌ QUANG ĐÀ NẴNG (971569) 03:00 17:00
ED53EAIU CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐÀ NẴNG (971694) 03:00 17:00
ED53EAIV (976590) 03:00 17:00
ED53EAIV CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY GAS PETROLIMEX – CTCP – NHÀ MÁY LPG ĐÀ NẴNG (976586) 03:00 17:00
ED53EAIV CÔNG AN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG (992471) 03:00 17:00
ED53EAIW CÔNG AN QUẬN SƠN TRÀ (975523) 03:00 17:00
ED53EAIY BỘ TƯ LỆNH VÙNG 3 HẢI QUÂN (972845) 03:00 17:00
ED53EAIZ (973662) 03:00 17:00
ED53EAJA TỔNG CÔNG TY SÔNG THU (974647) 03:00 17:00
ED53EAJB DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ĐẶNG THỊ CA (973744) 03:00 17:00
ED53EAJG (976630) 03:00 17:00
ED53EAJH TỔNG CÔNG TY SÔNG THU (974614) 03:00 17:00
ED53EAJL CÔNG TY CỔ PHẦN CHÂU ĐÔ (975411) 03:00 17:00
ED53EAJM DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KHÁCH SẠN SÔNG CÔNG ĐÀ NẴNG (976631) 03:00 17:00
ED53EAJP CÔNG TY THOÁT NƯỚC VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI ĐÀ NẴNG (975937) 03:00 17:00
ED53EAJQ CÔNG TY THOÁT NƯỚC VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI ĐÀ NẴNG (975827) 03:00 17:00
ED53EAJR CÔNG TY THOÁT NƯỚC VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI ĐÀ NẴNG (975828) 03:00 17:00
ED53EAJV CÔNG TY CỔ PHẦN CHEF MEAT VIỆT NAM (976260) 03:00 17:00
ED53EAJW (976628) 03:00 17:00
ED53EAJX CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TASECO OCEANVIEW ĐÀ NẴNG (977010) 03:00 17:00
ED53EAJY CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HƯNG BẢO CHÍNH (976768) 03:00 17:00
ED53EAJZ CÔNG TY TNHH MINH TRUNG KIÊN – EU (976905) 03:00 17:00
ED53EAJZ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ LÊ HOÀNG ANH (986530) 03:00 17:00
ED53EAKB CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN ĐÀ NẴNG (978414) 03:00 17:00
ED53EAKC CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ PHÁT MINH ANH (978046) 03:00 17:00
ED53EAKD CÔNG TY TNHH – TỔNG CÔNG TY SÔNG THU (977344) 03:00 17:00
ED53EAKE CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HÙNG LIÊN HẠNH (977773) 03:00 17:00
ED53EAKF TỔNG CỤC CẢNH SÁT QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH VỀ TRẬT TỰ AN TOÀN XÃ HỘI (977944) 03:00 17:00
ED53EAKJ CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIÊN MÃ (979215) 03:00 17:00
ED53EAKK CÔNG TY TNHH HÙNG BẮC CƯỜNG (978892) 03:00 17:00
ED53EAKL CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KACHIUSA (978413) 03:00 17:00
ED53EAKN CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN ANH MINH TẠI ĐÀ NẴNG (978358) 03:00 17:00
ED53EAKO CÔNG TY TNHH HẢI THANH (978819) 03:00 17:00
ED53EAKQ CÔNG TY TNHH BIỂN KIM CƯƠNG (979673) 03:00 17:00
ED53EAKS CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ-DU LỊCH NNT ĐÀ NẴNG (979456) 03:00 17:00
ED53EAKV CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BIỂN – VƯỜN (980822) 03:00 17:00
ED53EAKW (980336) 03:00 17:00
ED53EAKY CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THANH HỒNG PHÚC (980860) 03:00 17:00
ED53EAKY (002517) 03:00 17:00
ED53EALA CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM-CÔNG TY DỊCH VỤ DẦU KHÍ ĐÀ NẴNG (980701) 03:00 17:00
ED53EALB CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HÙNG HOÀNG HUY (989009) 03:00 17:00
ED53EALB CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT MIỀN TRUNG (989010) 03:00 17:00
ED53EALB CÔNG TY TNHH TM & DV TRƯỜNG HIẾU (981236) 03:00 17:00
ED53EALC CÔNG TY CỔ PHẦN RICHICO (980651) 03:00 17:00
ED53EALD CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DU LỊCH ĐÀ NẴNG THANH (982544) 03:00 17:00
ED53EALE CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG-CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH CÚC PHƯƠNG (981499) 03:00 17:00
ED53EALF VĂN PHÒNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH (981678) 03:00 17:00
ED53EALK KHÁCHSẠN TRƯỜNGSƠNTÙNG 5-CHINHÁNH CÔNGTY TNHH DV-TM TRƯỜNG SƠN TÙNG TẠI ĐÀNẴNG (981825) 03:00 17:00
ED53EALM CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐẶNG GIA PHÚC (981970) 03:00 17:00
ED53EALO CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DU LỊCH ĐỨC PHÚ GIA (982073) 03:00 17:00
ED53EALP CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ GAYA (982022) 03:00 17:00
ED53EALQ CHI NHÁNH TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG-CÔNG TY TNHH VINCOM RETAIL MIỀN NAM (982452) 03:00 17:00
ED53EALU CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGỌC QUANG ĐĂNG (982702) 03:00 17:00
ED53EALW CÔNG TY CỔ PHẦN CHÂU ĐÔ (983295) 03:00 17:00
ED53EALX NƯỚC ĐÁ A.BI (983386) 03:00 17:00
ED53EALY CÔNG TY TNHH DUY THỊNH (983373) 03:00 17:00
ED53EALZ CÔNG TY QUẢN LÝ BAY MIỀN TRUNG (983855) 03:00 17:00
ED53EALZ CÔNG AN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG (992471) 03:00 17:00
ED53EAMA CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ BẢO LÂM PHƯƠNG (984240) 03:00 17:00
ED53EAMC CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN ĐÀ NẴNG (984248) 03:00 17:00
ED53EAME CN CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI QUẢNG NAM ĐÀ NẴNG-KHÁCH SẠN GRAND TOURANE (984268) 03:00 17:00
ED53EAMF CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG (984397) 03:00 17:00
ED53EAMG (984336) 03:00 17:00
ED53EAMK BẢO HIỂM XÃ HỘI QUẬN SƠN TRÀ (984850) 03:00 17:00
ED53EAML CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ THÁI DƯƠNG XANH (984851) 03:00 17:00
ED53EAMM CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH KHÍ MIỀN BẮC (984982) 03:00 17:00
ED53EAMO CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HOÀNG SƠN (985031) 03:00 17:00
ED53EAMP CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ĐẠI LONG (985092) 03:00 17:00
ED53EAMR TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM (985535) 03:00 17:00
ED53EAMS LỮ ĐOÀN 83 QUÂN CHỦNG HẢI QUÂN (985153) 03:00 17:00
ED53EAMT CÔNG TY TNHH NAM TRUNG STAR (985160) 03:00 17:00
ED53EAMU CÔNG TY THOÁT NƯỚC VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI ĐÀ NẴNG (985868) 03:00 17:00
ED53EAMU LIÊN DANH CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG UPL VÀ CÔNG TY TNHH CƠ SỞ HẠ TẦNG KHILARI (985163) 03:00 17:00
ED53EAMV CÔNG TY TNHH NGÂN TRÂM (985162) 03:00 17:00
ED53EAMW CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH PHÚ HOÀNG THỊNH (985161) 03:00 17:00
ED53EAMX CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ DU LỊCH DUYÊN HẢI-CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG (985396) 03:00 17:00
ED53EAMY CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI & DỊCH VỤ NGUYỄN ĐẠT (985506) 03:00 17:00
ED53EANA CÔNG TY CỔ PHẦN PPC AN THỊNH ĐÀ NẴNG (985722) 03:00 17:00
ED53EANB CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TẤN NGUYỄN GIA (986345) 03:00 17:00
ED53EAND BỘ TƯ LỆNH VÙNG 3 HẢI QUÂN (986365) 03:00 17:00
ED53EANE CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH PHÚ HẢI LONG (986279) 03:00 17:00
ED53EANF CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ MIỀN TRUNG (986523) 03:00 17:00
ED53EANH CÔNG TY TNHH DANA NHẬT MINH (986603) 03:00 17:00
ED53EANI CÔNG AN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG (986892) 03:00 17:00
ED53EANM CÔNG TY TNHH SEKONG WOOD (986978) 03:00 17:00
ED53EANO XÍ NGHIỆP BÊ TÔNG VÀ XÂY LẮP ĐÀ NẴNG-CHI NHÁNH CTCP VẬT LIỆU XÂY DỰNG-XÂY LẮP VÀ K.DOANH NHÀ ĐÀ NẴNG (987160) 03:00 17:00
ED53EANP CÔNG TY TNHH TM&DV NHƯ MINH (987252) 03:00 17:00
ED53EANR CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TMDV KIM DANAKA (987251) 03:00 17:00
ED53EANS CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ MỸ KHÊ (987302) 03:00 17:00
ED53EANT CÔNG TY TNHH MTV SUN FRONTIER VIỆT NAM (987304) 03:00 17:00
ED53EANV CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM SÁNG NGỌC (987776) 03:00 17:00
ED53EANW XƯỞNG 387 – CỤC KỸ THUẬT QUÂN KHU 5 (987767) 03:00 17:00
ED53EAOC TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG NGƯỜI CÓ CÔNG MIỀN TRUNG (987963) 03:00 17:00
ED53EAOC TRUNG TÂM PHỤNG DƯỠNG NGƯỜI CÓ CÔNG CÁCH MẠNG (983437) 03:00 17:00
ED53EAOD CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THỦY THANH (987983) 03:00 17:00
ED53EAOH HẢI ĐỘI 2 BỘ C.H.B.Đ.B.P. THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG (988295) 03:00 17:00
ED53EAOI CÔNG TY TNHH MTV LINCOLN GN PARTNERS (965802) 03:00 17:00
ED53EAOI CÔNG TY TNHH MTV CHIDOME DANANG (985108) 03:00 17:00
ED53EAOJ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC ĐA PHÚC TẠI TP ĐÀ NẴNG (988455) 03:00 17:00
ED53EAOL CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐÀ NẴNG (988475) 03:00 17:00
ED53EAOM DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN LÊ VĂN XUÂN (988871) 03:00 17:00
ED53EAOO CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH LAN QUẾ ANH (988959) 03:00 17:00
ED53EAOQ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH LÝ BẰNG (989070) 03:00 17:00
ED53EAOR CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ART IN PARADISE (989147) 03:00 17:00
ED53EAOU CÔNG TY THOÁT NƯỚC VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI ĐÀ NẴNG (989239) 03:00 17:00
ED53EAPB CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LÊ DUYÊN HOÀNG (989621) 03:00 17:00
ED53EAPC CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÚC HÂN AN (989634) 03:00 17:00
ED53EAPD CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ DU LỊCH ARIA (989655) 03:00 17:00
ED53EAPE CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KINH DOANH DỊCH VỤ PAX.VTN-CHI NHÁNH THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG (989730) 03:00 17:00
ED53EAPF CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ XÂY DỰNG HẢI PHONG (989742) 03:00 17:00
ED53EAPG CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP VIESKY (989859) 03:00 17:00
ED53EAPI CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THÁI PHÚ TÀI (989915) 03:00 17:00
ED53EAPK CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THANH THÀNH AN (989922) 03:00 17:00
ED53EAPL CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC ALPHA NAM TẠI MIỀN TRUNG (991269) 03:00 17:00
ED53EAPN CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH HÙNG BẢO ANH (991093) 03:00 17:00
ED53EAPO CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI DUNG NAM TẠI ĐÀ NẴNG (991268) 03:00 17:00
ED53EAPQ CÔNG TY TNHH AN THỦY NHI (991358) 03:00 17:00
ED53EAPR CHI NHÁNH DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XÂY DỰNG SỔ 1 TỈNH ĐIỆN BIÊN-KHÁCH SẠN MƯỜNG THANH SÔNG HÀN (991393) 03:00 17:00
ED53EAPS CHI NHÁNH DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XÂY DỰNG SỔ 1 TỈNH ĐIỆN BIÊN-KHÁCH SẠN MƯỜNG THANH SÔNG HÀN (991399) 03:00 17:00
ED53EAPT KHÁCH SẠN MƯỜNG THANH LUXURY ĐÀ NẴNG-CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MƯỜNG THANH (991388) 03:00 17:00
ED53EAPV KHÁCH SẠN BALCONA ĐÀ NẴNG-CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SAO VÀNG NHA TRANG (991429) 03:00 17:00
ED53EAPW TRUNG MỸ(NGUYỄN THỊ THANH XUÂN) (991420) 03:00 17:00
ED53EAQA TRUNG MỸ(NGUYỄN THỊ THANH XUÂN) (991424) 03:00 17:00
ED53EAQB (991430) 03:00 17:00
ED53EAQB CÔNG AN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG (992471) 03:00 17:00
ED53EAQC CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LÊ NINH (991440) 03:00 17:00
ED53EAQD CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH HOA BAN TRẮNG (991607) 03:00 17:00
ED53EAQE CÔNG TY TNHH BẢO NAM LÂM (991608) 03:00 17:00
ED53EAQF CÔNG TY CỔ PHẦN KIM LONG NAM (991606) 03:00 17:00
ED53EAQG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DU LỊCH NGUYỄN QUYỀN (991658) 03:00 17:00
ED53EAQI CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ ĐÀ NẴNG (991697) 03:00 17:00
ED53EAQK (986247) 03:00 17:00
ED53EAQK CÔNG TY CỔ PHẦN CDC XÂY DỰNG (993511) 03:00 17:00
ED53EAQK CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HẢI AN (991800) 03:00 17:00
ED53EAQL CÔNG TY TNHH MTV LHPLUS (991865) 03:00 17:00
ED53EAQM CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH MINH KIÊN (991876) 03:00 17:00
ED53EAQN CÔNG TY CỔ PHẦN PARIS DELI (991919) 03:00 17:00
ED53EAQO CHI NHÁNH 2 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN I.V.C-TRƯỜNG MẦM NON ABC (991946) 03:00 17:00
ED53EAQP CÔNG TY TNHH MTV ĐẠI ĐỨC KHANG (992070) 03:00 17:00
ED53EAQR CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN BẮC TRUNG NAM TẠI ĐÀ NẴNG (992345) 03:00 17:00
ED53EAQS CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ANH ANH MỸ (992157) 03:00 17:00
ED53EAQT CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CÚC PHƯƠNG TẠI ĐÀ NẴNG (992160) 03:00 17:00
ED53EAQU CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THANH TUYẾT SƠN (992158) 03:00 17:00
ED53EARA CÔNG TY CỔ PHẦN PPC AN THỊNH ĐÀ NẴNG (992346) 03:00 17:00
ED53EARC (992671) 03:00 17:00
ED53EARD CÔNG TY TNHH MTV THÀNH TÂM THỊNH (992670) 03:00 17:00
ED53EARF (992673) 03:00 17:00
ED53EARG WORLD SPA LOUNGE(HUỲNH THÔNG) (992702) 03:00 17:00
ED53EARH CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG TÂN (992887) 03:00 17:00
ED53EARI CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC ALPHA NAM ĐÀ NẴNG (992899) 03:00 17:00
ED53EARL CÔNG TY TNHH HÒA BÌNH-CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG (993156) 03:00 17:00
ED53EARM CHI NHÁNH 1-CÔNG TY CỔ PHẦN QUÊ VIỆT (993096) 03:00 17:00
ED53EARN MASSAGE YAKSON ĐÀ NẴNG (993095) 03:00 17:00
ED53EARO CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN ĐÀ NẴNG (993110) 03:00 17:00
ED53EARU CÔNG TY TNHH MTV PHẠM NGÂN NHI (993325) 03:00 17:00
ED53EASA CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH 72 (993614) 03:00 17:00
ED53EASB CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HAKAWA (993619) 03:00 17:00
ED53EASC CÔNG TY TNHH HƯNG NGỌC PHÚ (993721) 03:00 17:00
ED53EASD CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÂN KHANG (994060) 03:00 17:00
ED53EASF HỨA XUÂN SINH (994062) 03:00 17:00
ED53EASH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ANANDI (994085) 03:00 17:00
ED53EASO CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG-CÔNG TY CỔ PHẦN VINPEARL (994328) 03:00 17:00
ED53EASQ CÔNG TY CỔ PHẦN KIM LONG NAM (994419) 03:00 17:00
ED53EASR CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HOÀNG KIM CÚC (994438) 03:00 17:00
ED53EASV NHÀ HÀNG BÉ ANH (994516) 03:00 17:00
ED53EASW CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG TRƯỜNG XUÂN (994609) 03:00 17:00
ED53EATB KHÁCH SẠN DLG ĐÀ NẴNG-CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ĐỨC LONG DUNG QUẤT (994608) 03:00 17:00
ED53EATE CÔNG TY CỔ PHẦN KIM LONG NAM (994624) 03:00 17:00
ED53EATG CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ DU LỊCH GIA MINH NGUYỄN (994775) 03:00 17:00
ED53EATH CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DU LỊCH GIÓ BIỂN (994887) 03:00 17:00
ED53EATI (994820) 03:00 17:00
ED53EATJ (994821) 03:00 17:00
ED53EATJ (998482) 03:00 17:00
ED53EATJ CÔNG AN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG (992471) 03:00 17:00
ED53EATK CÔNG TY TNHH PARZE HOTELS (994878) 03:00 17:00
ED53EATN CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH HOA NGỌC (994973) 03:00 17:00
ED53EATO CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN MIỀN TRUNG (995427) 03:00 17:00
ED53EATP CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MINH THÙY TẠI ĐÀ NẴNG (995465) 03:00 17:00
ED53EATQ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN PHƯỚC (995569) 03:00 17:00
ED53EATR CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HXCB (995698) 03:00 17:00
ED53EATS NGUYỄN TẤN DŨNG (995757) 03:00 17:00
ED53EATT CÔNG TY TNHH THẮNG HÒA LINH (995756) 03:00 17:00
ED53EATU CÔNG TY TNHH GIANG SƠN VŨ (995965) 03:00 17:00
ED53EATV CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH HỒ THẮNG (995872) 03:00 17:00
ED53EAUA (996111) 03:00 17:00
ED53EAUE CÔNG TY TNHH MTV THIÊN PHÚC HOÀNG GIA (996182) 03:00 17:00
ED53EAUF CÔNG TY CP DỊCH VỤ KHÁCH SẠN KIM THÀNH-CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG (996207) 03:00 17:00
ED53EAUH CÔNG TY TNHH TM VÀ DV LỘC PHÚC AN KHANG (996613) 03:00 17:00
ED53EAUJ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỨC MẠNH (996752) 03:00 17:00
ED53EAUM CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS (996705) 03:00 17:00
ED53EAUN (996814) 03:00 17:00
ED53EAUO CHI NHÁNH 2-CÔNG TY CỔ PHẦN GIC LAND (996740) 03:00 17:00
ED53EAUP CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRƯỜNG HIẾU (996817) 03:00 17:00
ED53EAUQ CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIÊN MÃ (997111) 03:00 17:00
ED53EAUR HỘ KINH DOANH: ĐỖ VĂN NAM (997517) 03:00 17:00
ED53EAUT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH CNTV (997515) 03:00 17:00
ED53EAUU CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐÀ NẴNG (997519) 03:00 17:00
ED53EAUV CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC ĐA PHÚC TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG (997422) 03:00 17:00
ED53EAUW CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ-DU LỊCH NNT ĐÀ NẴNG (997488) 03:00 17:00
ED53EAVA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ JNO (997489) 03:00 17:00
ED53EAVB CÔNG TY TNHH PHƯƠNG LÊ VÕ (997490) 03:00 17:00
ED53EAVC CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĂN UỐNG HOA ĐỎ (997518) 03:00 17:00
ED53EAVD CÔNG TY TNHH SEKONG WOOD (997780) 03:00 17:00
ED53EAVE HỘ KINH DOANH: CƠ SỞ SẢN XUẤT NƯỚC ĐÁ THÀNH CÔNG (997769) 03:00 17:00
ED53EAVF CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI PHÚC MINH TÂN (997781) 03:00 17:00
ED53EAVI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHƯƠNG PHƯỢNG SÀI GÒN (997782) 03:00 17:00
ED53EAVJ CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU AN SƠN (997834) 03:00 17:00
ED53EAVK CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QUỐC BẢO (997836) 03:00 17:00
ED53EAVO CÔNG TY CỔ PHẦN TMS HOTEL ĐÀ NẴNG (998199) 03:00 17:00
ED53EAVP CÔNG TY CỔ PHẦN QUẾ NGỌC LAN (998198) 03:00 17:00
ED53EAVV CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CHÁNH TÍN (998215) 03:00 17:00
ED53EAWA CÔNG TY TNHH TUYẾT LIÊN SƠN (998425) 03:00 17:00
ED53EAWB CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DUNG BÀNG (998412) 03:00 17:00
ED53EAWC CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI PHÚ NGÂN (998426) 03:00 17:00
ED53EAWD CÔNG TY TNHH MTV ANH CHÂU PHAN (998427) 03:00 17:00
ED53EAWE CÔNG TY TNHH THÁI BÌNH DRAGON (998428) 03:00 17:00
ED53EAWH CÔNG TY TNHH FAMILY SUKI (998480) 03:00 17:00
ED53EAWJ CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN MIỀN TRUNG (998666) 03:00 17:00
ED53EAWK CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐÓNG TÀU SƠN HẢI (001091) 03:00 17:00
ED53EAWL CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT XANH MIỀN TRUNG (998668) 03:00 17:00
ED53EAWN CÔNG TY CỔ PHẨN THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH SAN HÔ ĐÀ NẴNG (998706) 03:00 17:00
ED53EAWO CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH KHÁCH SẠN COSMOS VIỆT NAM (998723) 03:00 17:00
ED53EAWP (998724) 03:00 17:00
ED53EAWQ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ VẬN TẢI THÀNH ĐẠT-KHÁCH SẠN GOLDEN ROSE 3 (998726) 03:00 17:00
ED53EAWR CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÍN THÀNH NHÂN HÒA (998725) 03:00 17:00
ED53EAWS (998727) 03:00 17:00
ED53EAWW CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG (998761) 03:00 17:00
ED53EBAA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG (998762) 03:00 17:00
ED53EBAD CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI DU LỊCH TAG (998905) 03:00 17:00
ED53EBAE CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HAVIN (999001) 03:00 17:00
ED53EBAF CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẢO ANH ĐÀO (999148) 03:00 17:00
ED53EBAH CÔNG TY TNHH HADAVICO (999147) 03:00 17:00
ED53EBAI CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU-NHÀ HÀNG-IRIS (999165) 03:00 17:00
ED53EBAJ CÔNG TY CỔ PHẦN-KỸ THUẬT NGẦM BÌNH MINH-CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG (999166) 03:00 17:00
ED53EBAK CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VINH GIA NGUYỄN (999167) 03:00 17:00
ED53EBAL CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC ĐÀ NẴNG (999170) 03:00 17:00
ED53EBAN CÔNG TY TNHH TM VÀ DV THANH BÌNH AN (999321) 03:00 17:00
ED53EBAO (999408) 03:00 17:00
ED53EBAP CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHAN GIA PHÁT (999420) 03:00 17:00
ED53EBAR CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH PHÚ KIM (999437) 03:00 17:00
ED53EBAS CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KINH DOANH VÀ DỊCH VỤ NGÂN HÀ (999442) 03:00 17:00
ED53EBAT BỘ TƯ LỆNH VÙNG 3 HẢI QUÂN (999447) 03:00 17:00
ED53EBAU BỘ TƯ LỆNH VÙNG 3 HẢI QUÂN (999448) 03:00 17:00
ED53EBAV CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI MỘC MIÊN (999698) 03:00 17:00
ED53EBAW CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHÍN NGHĨA PHÁT (999702) 03:00 17:00
ED53EBBB CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG TIẾN ĐẠT (999859) 03:00 17:00
ED53EBBC TRUNG ĐOÀN 290-TRẠM RA ĐA 29 (000188) 03:00 17:00
ED53EBBD TRUNG ĐOÀN 290-TRẠM RA ĐA 29 (000189) 03:00 17:00
ED53EBBN CÔNG TY CỔ PHẦN THE CODE (000191) 03:00 17:00
ED53EBBP BỆNH VIÊN 199 BỘ CÔNG AN (000311) 03:00 17:00
ED53EBBQ CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÁT TRIỂN DU LỊCH NGỌC ÁNH (000304) 03:00 17:00
ED53EBBR CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM SÁNG NGỌC (000320) 03:00 17:00
ED53EBBT CÔNG TY CỔ PHẦN CHIC-LAND (000665) 03:00 17:00
ED53EBBV CÔNG TY CỔ PHẦN QUÊ VIỆT (000666) 03:00 17:00
ED53EBBW CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT XÂY DỰNG DINCO (000667) 03:00 17:00
ED53EBCA CÔNG TY TNHH JONGRO BBQ (000668) 03:00 17:00
ED53EBCC CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐÌNH NAM PLEIKU (000841) 03:00 17:00
ED53EBCD CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIÊN AN THÀNH (000855) 03:00 17:00
ED53EBCE CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HÒA BÌNH XANH (001372) 03:00 17:00
ED53EBCF HỘ KINH DOANH: ENOUVO SPACE CO-WORKING-CO-LIVING (001382) 03:00 17:00
ED53EBCI CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN SUNPLUS TẠI ĐÀ NẴNG (001391) 03:00 17:00
ED53EBCJ NGUYỄN VĂN THU (001782) 03:00 17:00
ED53EBCL (001768) 03:00 17:00
ED53EBCN CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ PHÚC (001784) 03:00 17:00
ED53EBCO CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ PHÚC (001785) 03:00 17:00
ED53EBCQ CÔNG TY CỔ PHẦN HOA KY (002167) 03:00 17:00
ED53EBCS CÔNG TY CỔ PHẦN HOA KY (002166) 03:00 17:00
ED53EBCU CÔNG TY CỔ PHẦN ĐĂNG HẢI (002139) 03:00 17:00
ED53EBDA HỘ KINH DOANH TRỊNH THỊ HÀ (002404) 03:00 17:00
ED53EBDB CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU XUÂN DŨNG (002391) 03:00 17:00
ED53EBDI CÔNG TY TNHH MTV SUN FRONTIER ĐÀ NẴNG (002463) 03:00 17:00
ED53EBDK CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN RỒNG XUYÊN VIỆT (002717) 03:00 17:00
ED53EBDL (002702) 03:00 17:00
ED53EBDM CHI NHÁNH MIỀN TRUNG-TỔNG CÔNG TY TRỰC THĂNG VIỆT NAM-CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN (002723) 03:00 17:00
ED53EOAS NHÀ KHÁCH QUỐC HỘI TẠI ĐÀ NẴNG (989148) 03:00 17:00
17/12/2019 ĐL Cẩm Lệ VC53VS51 TBA T5 Cồn Dầu 13:00 17:00

Bài Viết Liên Quan