Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 12/03/2018

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Đà Nẵng thông báo lịch cắt điện Đà Nẵng ngày 12/03/2018 một số khu vực dưới đây:

12/03/2018 ĐL Hải Châu AC53AAAU LÊ LỢI 1 12:30 17:30
AC53AAD1 BẮC ĐÀI TƯỞNG NIỆM T3 07:30 12:00
AD53ABFV Công ty Cổ phần Kim Đô (629692) 07:30 12:00
ĐL Liên Chiểu HC53HM41 TBA Trường Định T3 07:30 14:30
HC53HM43 TBA TC Đường số 1 CNC 07:30 14:30
HD53HARM Bộ Chỉ Huy Bộ Đội Biên Phòng Thành phố Đà Nẵng (936453) 13:30 16:30
HD53HARM Cơ Sở Xã Hội Bầu Bàng Thành phố Đà Nẵng (915402) 13:30 16:30
ĐL Cẩm Lệ VC53VU42 T4 Bên trái đường Võ Chí Công 07:30 10:00
VC53VW36 T6 Bên Trái đường VCC 13:00 15:00
VC53VW37 T7 Bên Trái đường VCC 15:00 17:30
VC53VW38 T8 Bên Trái đường VCC 09:30 12:00
ĐL Thanh Khê FD53FADY Công ty Cổ phần Bê tông Đăng Hải Đà Nẵng (913783) 09:30 12:00
FD53FAEL Cảng Hàng Không Quốc Tế Đà Nẵng-Chi Nhánh Tổng Công ty Cảng Hàng Không Việt Nam-CTCP (840669) 07:30 12:00
FD53FAGP Đoàn Văn Công/Cục chính trị/BTL-QK5 (917595) 13:00 17:30

 

Vui lòng để nguồn: https://yeudanang.biz/lich-cup-dien-da-nang-ngay-12-03-2018.html