Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 12/04/2019-16/04/2019

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Đà Nẵng thông báo lịch cắt điện Đà Nẵng ngày 12/04/2019-16/04/2019 một số khu vực dưới đây:

Loading...
Ngày Điện Lực Mã trạm BA Tên trạm BA Giờ BĐ Giờ KT
12/04/2019 ĐL Hải Châu AC53AAAT HẢI CHÂU 2 13:00 17:00
AC53AADG HÒA CƯỜNG 1 07:30 11:30
AC53AC18 HOÀNG DIỆU 3 13:00 17:00
ĐL Sơn Trà EC53EELW Phạm Văn Đồng T3 13:00 17:00
EC53EEP3 Han Riverside 07:00 11:30
ED53EAKW CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO PHƯỚC (980336) 13:30 16:30
ED53EAQW CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CẦU (992344) 13:30 16:30
ED53EARS CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CẦU (993152) 07:30 10:30
ĐL Hoà Vang GC52HM34 Tà Lang 2 06:30 07:00
GC53HHM1 Hòa Bắc 1 06:30 07:00
GC53HHM2 Hòa Bắc 4 06:30 07:00
GC53HHM3 Hòa Bắc 2 06:30 07:00
GC53HHM4 Hòa Bắc 3 06:30 07:00
GC53HHM5 An Định 06:30 07:00
GC53HHRI Tà Lang 06:30 07:00
GC53HHY2 An Ngãi Tây 2 06:30 07:00
GC53HHY3 UB Hòa Sơn 06:30 07:00
GC53HHYL Trung Sơn 06:30 16:00
GC53HHYM Nam Yên 06:30 07:00
GC53HHYP Khe Đào 06:30 07:00
GC53HM10 Trường Định T2 06:30 07:00
GC53HM11 Quan Nam 1 06:30 07:00
GC53HM13 Xóm 3 06:30 07:00
GC53HM14 Hoà Liên 4 06:30 07:00
GC53HM15 Xóm Huế 06:30 07:00
GC53HM17 Tổ 5 Trường Định 06:30 07:00
GC53HM18 Trường Định 06:30 07:00
GC53HM19 Xóm Cồn 06:30 07:00
GC53HM20 Hòa Liên 1 06:30 07:00
GC53HM21 Hưởng Phước 06:30 07:00
GC53HM22 Hưởng Phước 2 06:30 07:00
GC53HM23 Vân Dương 06:30 16:00
GC53HM24 Hòa Liên 2 06:30 16:00
GC53HM25 Hòa Bắc 5 06:30 07:00
GC53HM26 Quan Nam 3 06:30 07:00
GC53HM27 Hưởng Phước 3 06:30 07:00
GC53HM28 TĐC Hòa Liên 2 06:30 07:00
GC53HM29 TT 05-06 06:30 07:00
GC53HM30 TĐC Hòa Liên 4T1 06:30 07:00
GC53HM31 An Ngãi Đông 2 06:30 16:00
GC53HM32 Hòa Bắc 2T2 06:30 07:00
GC53HM33 Xóm Huế 2 06:30 07:00
GC53HM36 UB Hòa Bắc 06:30 07:00
GC53HM37 Quan Nam 4 06:30 07:00
GC53HM38 TĐC Hòa Liên 5 06:30 16:00
GC53HM39 Hòa Liên 3 06:30 07:00
GC53HM40 TBA Nam Yên 2 06:30 07:00
GC53HM41 TBA Trường Định T3 06:30 07:00
GC53HM42 TBA Khu TĐC Hòa Liên 06:30 07:00
GC53HM46 TBA TĐC Hòa Liên 3 06:30 07:00
GC53HM47 TBA Trường Định T4 06:30 07:00
GC53HM48 TBA Vân Dương 2 06:30 16:00
GC53HM49 TBA TĐC Hòa Liên 4T2 06:30 07:00
GC53HM51 TBA TĐC TÀ LANG GIÀN BÍ 06:30 07:00
GC53HM52 TBA BÀU BÀNG 06:30 07:00
GC53HQ15 An Ngãi Tây 4 06:30 07:00
GC53HY33 KDC Nam Nguyễn Tất Thành 06:30 16:00
GC53HY34 TBA NAM NGUYỄN TẤT THÀNH 06:30 07:00
GD53HAMW BTS Hòa Liên 06:30 07:00
GD53HAOT XNXD Cầu đường 1 06:30 07:00
GD53HAPB Công ty Sơn Hải 06:30 07:00
GD53HAPD XN CĐ 2T2 06:30 07:00
GD53HAPL TCT XD Số 1 T3 06:30 07:00
GD53HAPN TCT XD Số 1T2 06:30 07:00
GD53HAPP XDCT GT8 T3 06:30 07:00
GD53HAQH XN Cầu Đường 2 T1 06:30 07:00
GD53HAQL Hầm Mũi Trâu T2 06:30 07:00
GD53HAQM TC Cầu Bapi 06:30 07:00
GD53HAUQ Trạm Trộn XM Hầm Mũi Trâu 06:30 07:00
GD53HAVB Mai Phát Đạt 06:30 07:00
GD53HAVD Cầu Hầm Mũi Trâu 06:30 07:00
GD53HAVS Chiếu sáng NTT T3 06:30 16:00
GD53HAVT Chiếu sáng NTT T4 06:30 07:00
GD53HAVU TBA Trộn BT Trường Thịnh (Trường Thịnh T2) 06:30 07:00
GD53HAWL Vận hành Hầm Mũi Trâu 06:30 07:00
GD53HAWM Công ty TNHH MTV Ánh Ngọc Tân 06:30 07:00
GD53HAWN Trạm trộng BT nhựa nóng Cty CPTĐ Sơn Hải 06:30 07:00
13/04/2019 ĐL Sơn Trà ED53EARD CÔNG TY TNHH MTV THÀNH TÂM THỊNH (992670) 13:30 17:30
ED53EASQ CÔNG TY CỔ PHẦN KIM LONG NAM (994419) 10:30 14:00
ĐL Thanh Khê FD53FAHD Công ty cổ phần địa ốc Cửu Đỉnh (918837) 07:30 10:30
15/04/2019 ĐL Hải Châu AC53AABM TÂN THÀNH 1 07:30 11:30
16/04/2019 ĐL Hải Châu AC53AAAX TRƯNG NỮ VƯƠNG 1 07:30 11:30
ĐL Sơn Trà EC53EH25 KDC Đông Trà 07:00 11:00
ĐL Thanh Khê FD53FADJ Công ty thoát nước và Xử lý nước thải Đà Nẵng (910952) 07:30 10:00
Loading...

Bài Viết Liên Quan