Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 13/03/2018

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Đà Nẵng thông báo lịch cắt điện Đà Nẵng ngày 13/03/2018 một số khu vực dưới đây:

13/03/2018 ĐL Hải Châu AC53AADK HÒA CƯỜNG 3 13:00 17:30
AD53ABEZ Công ty Thoát nước và xử lý nước thải Đà Nẵng (624945) 07:30 13:00
ĐL Liên Chiểu HC53HM10 Trường Định T2 07:30 14:30
HC53HR10 Hòa Minh 4 13:30 16:30
HC53HR28 KGĐ Quân Nhân 07:30 14:30
ĐL Cẩm Lệ VC53VT12 Hòa Phong 1 07:30 11:30
VC53VVW2 An Châu 13:00 15:30
VC53VVW3 Thôn Hoà Thọ 09:30 12:00
VD53VADE (605111) 07:30 10:00
ĐL Thanh Khê FC53FFFA Đặng Thùy Trâm 13:00 15:30
FC53FFGL Đông Tây 1 15:00 17:30
FD53FAAZ Tiểu đoàn 2-L.đoàn132-B.chủng T.tin (800229) 09:30 12:00
FD53FABF Công ty Công viên – Cây xanh Đà Nẵng (800270) 07:30 10:00

 

Vui lòng để nguồn: https://yeudanang.biz/lich-cup-dien-da-nang-ngay-13-03-2018.html