Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 13/03/2019-17/03/2019

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Đà Nẵng thông báo lịch cắt điện Đà Nẵng ngày 13/03/2019-17/03/2019 một số khu vực dưới đây:

Loading...
Ngày Điện Lực Mã trạm BA Tên trạm BA Giờ BĐ Giờ KT
13/03/2019 ĐL Hải Châu AC53AAI2 Ỷ LAN NGUYÊN PHI 07:30 14:30
ĐL Cẩm Lệ VC53VT37 Hồ Nguyên Trừng T1 13:30 17:00
VC53VW66 TBA Nguyễn Phong Sắc 13:30 17:00
ĐL Hoà Vang GC53VVSL Thôn 5 Hoà Khương T1 07:30 12:00
GC53VVU2 Hoà Phú 2 07:30 12:00
GD53VAFR Cao Hoàng Lực 07:30 11:30
GD53VAGK Vinh Thanh Châu 13:00 16:00
ĐL Thanh Khê FC53FFOW Thanh Khê 5 07:30 12:00
14/03/2019 ĐL Cẩm Lệ VD53VACK Cty TNHH MTV thí nghiệm điện Miền Trung (600398) 07:00 10:00
15/03/2019 ĐL Sơn Trà EC53EP27 Lâm Hoành 07:30 12:30
EC53EZ21 Hồ Nghinh T6 07:30 12:30
ĐL Cẩm Lệ VC53VW60 TBA Đô Đốc Lân T1 07:30 11:30
17/03/2019 ĐL Hải Châu AC53AA12 T6 – KCV Bắc Tượng Đài 06:00 13:00
AC53AA16 NGUYỄN KHOÁI 06:00 13:00
AC53AA18 TRƯNG NỮ VƯƠNG 5 06:00 13:00
AC53AAAF LÝ THÁI TỔ 3 06:30 11:30
AC53AAAT HẢI CHÂU 2 06:00 13:00
AC53AAAZ TIỂU LA 5 06:00 13:00
AC53AAB1 TT VIỄN THÔNG PC3 06:00 13:00
AC53AABD KHU TẬP THỂ LIÊN TRÌ 06:00 13:00
AC53AABI BÌNH HIÊN 06:00 13:00
AC53AABM TÂN THÀNH 1 06:00 13:00
AC53AAC1 KDC BÌNH AN 2 06:00 13:00
AC53AAC2 KDC BÌNH AN 3 06:00 13:00
AC53AAC3 NGUYỄN TRI PHƯƠNG 2 06:00 13:00
AC53AAC7 KHU ĐÔ THI TRƯỜNG SA T2 06:00 13:00
AC53AACE HẢI CHÂU 1 06:00 13:00
AC53AADJ ĐOÀN KẾT 06:30 11:30
AC53AADO LIÊN TRÌ NAM 1 06:00 13:00
AC53AADV CHU VĂN AN 06:00 13:00
AC53AAE4 BÌNH THUẬN 3 06:00 13:00
AC53AAES KIỆT 6 HOÀNG DIỆU 1 06:00 13:00
AC53AAEV KIỐT LÊ ĐẠI HÀNH 2 06:00 13:00
AC53AAF3 HOÀNG THÚC TRÂM 06:00 13:00
AC53AAFV LIÊN TRÌ NAM 2 06:00 13:00
AC53AAG1 TRIỆU NỮ VƯƠNG 2 06:00 13:00
AC53AAG7 LÊ THANH NGHỊ 06:00 13:00
AC53AAG9 NGUYỄN TRÁC 06:00 13:00
AC53AAGK ĐÔNG TÂY 2 06:00 13:00
AC53AAGQ TÂN THÀNH 2 06:00 13:00
AC53AAGW KIỆT 12 HOÀNG DIỆU 06:00 13:00
AC53AAI1 NGUYỄN HỮU DẬT 06:00 13:00
AC53AAIF KDC BÌNH AN 1 06:00 13:00
AC53AAIT LIÊN TRÌ NAM 4 06:00 13:00
AC53AAIX T3 KDC TN HOÀ CƯỜNG 06:00 13:00
AC53AAIY TT BỘ THAM MƯU QK 06:00 13:00
AC53AAJ5 ĐOÀN KT-QP 206 QK5 06:00 13:00
AC53AAJ6 VĂN CAO 06:30 11:30
AC53AAJB KDC BÌNH AN 4 06:00 13:00
AC53AAJE T2 KDC TN HOÀ CƯỜNG 06:00 13:00
AC53AAJK KIỆT 6 HOÀNG DIỆU 2 06:00 13:00
AC53AAJM CHIÊU ỨNG 06:30 11:30
AC53AAJN BÌNH AN 2 06:00 13:00
AC53AAJO KHU TẬP THỂ VIỄN THÔNG 06:00 13:00
AC53AAJP DUY TÂN 06:00 13:00
AC53AAJQ KTT CÔNG TY ĐIỆN LỰC 3 06:00 13:00
AC53AAJR T1 KDC NGUYỄN TRI PHƯƠNG 06:00 13:00
AC53AAJV T2-KDC NGUYỄN TRI PHƯƠNG 06:00 13:00
AC53AAJW T3-KDC NGUYỄN TRI PHƯƠNG 06:00 13:00
AC53AAJX T4-KDC NGUYỄN TRI PHƯƠNG 06:00 13:00
AC53AAJY KHU BIỆT THỰ ĐẢO XANH 06:00 13:00
AC53AAJZ HẢI CHÂU 3 06:00 13:00
AC53AB18 NGÔ TẤT TỐ 06:00 13:00
AC53AB19 NGÔ TẤT TỐ 2 06:00 13:00
AC53AC14 TRƯNG NỮ VƯƠNG 6 06:00 13:00
AC53AC19 NGUYỄN TRI PHƯƠNG T3 06:30 11:30
AD53A0AI Cục hậu cần Quân Khu 5 (647284) 06:30 11:30
AD53A0AI Doanh nghiệp tư nhân Nga Nhựt (647615) 06:30 11:30
AD53A4A2 Công ty TNHH Quản lý và khai thác Tài Sản RIO (648876) 06:00 13:00
AD53A4BA Xưởng in Quân khu 5 (646177) 06:00 13:00
AD53A4BB Trung đoàn 930 – Sư đoàn 372 – Quân chủng phòng không không quân (646207) 06:00 13:00
AD53A4BC Phòng Hậu cần Sư đoàn 372 (646208) 06:00 13:00
AD53A4BD Công ty cổ phần Tư vấn – Xây dựng & Đầu tư Quang Nguyễn (647465) 06:00 13:00
AD53A4BE Trung đoàn 929 – Sư đoàn 372 (649566) 06:00 13:00
AD53A4BF Trung đoàn 929 – Sư đoàn 372 (649562) 06:00 13:00
AD53A7AU Công ty trách nhiệm hữu hạn An Thư (648335) 06:00 13:00
AD53A7AV Công ty TNHH MTV Mercury (648673) 06:00 13:00
AD53A7AX Phân Viện khoa học an toàn vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường Miền Trung (109555) 06:00 13:00
AD53A9BE Công ty TNHH Đồng Tiến (647778) 06:00 13:00
AD53ABAE Công Ty QLVH Điện CSCC Đà Nẵng (116126) 06:00 13:00
AD53ABAF Đài Khí Tượng Thuỷ văn KV Trung Trung Bộ (116132) 06:00 13:00
AD53ABBY Công Ty QLVH Điện CSCC Đà Nẵng (125562) 06:00 13:00
AD53ABCX Công Ty TNHH một thành viên Đầu tư xây dựng Vạn Tường (638446) 06:30 11:30
AD53ABDN Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á – Chi nhánh Đà Nẵng (149426) 06:00 13:00
AD53ABDO Trung tâm Tiêu chuẩn Đo Lường chất lượng 3 (151213) 06:00 13:00
AD53ABDP Trung Đoàn 929 – Sư 372 PKKQ (151215) 06:00 13:00
AD53ABDQ (151216) 06:00 13:00
AD53ABDQ Công ty TNHH Châu Minh Việt (636350) 06:00 13:00
AD53ABDR Trung Đoàn 929 – Sư 372 PKKQ (151217) 06:00 13:00
AD53ABDR Kho 336 ( Cục Kỹ thuật PKKQ) (632936) 06:00 13:00
AD53ABDR Sư đoàn 372- Tiểu đoàn 56 (646600) 06:00 13:00
AD53ABDS Cục 11 Tổng cục II – Bộ Quốc Phòng (151218) 06:00 13:00
AD53ABDT Trung Tâm TDTT QP3 – Bộ Tham mưu QK5 (151219) 06:00 13:00
AD53ABDU Trung Đoàn 930 – Sư đoàn 372 (151220) 06:00 13:00
AD53ABDV Trung Đoàn 929 – Sư 372 PKKQ (151221) 06:00 13:00
AD53ABDV Sư Đoàn 372 – Tiểu đoàn 56 (646903) 06:00 13:00
AD53ABDW Trung Đoàn 929- Sư 372 PKKQ (151223) 06:00 13:00
AD53ABDX Trung Đoàn 929- Sư 372 PKKQ (151224) 06:00 13:00
AD53ABDZ Trung tâm sản xuất thiết bị đo điện tử Điện lực Miền Trung – Chi nhánh tổng công ty Điện Lực Miền Trung (151227) 06:00 13:00
AD53ABEA Công ty Cổ phần 28 Đà Nẵng (151229) 06:00 13:00
AD53ABEB Trung tâm Xử lý Bom mìn & Môi trường Quân Khu 5 (635959) 06:00 13:00
AD53ABEB Công ty cổ phần Phát Triển Công Nghệ và Đấu giá Chuyên Việt (635775) 06:00 13:00
AD53ABEB Bộ Tham mưu Quân Khu 5 (151230) 06:00 13:00
AD53ABED Trung Đoàn 929 – Sư 372 PKKQ (151419) 06:00 13:00
AD53ABES Chi cục thuế Quận Thanh Khê (623370) 06:30 11:30
AD53ABFD Công Ty TNHH Tân Khoa Hào (625808) 06:00 13:00
AD53ABFK Tổng Công ty Điện lực Miền Trung (627173) 06:00 13:00
AD53ABFM Công ty TNHH Một thành viên Bệnh viện Phụ nữ TP Đà Nẵng (627222) 06:00 13:00
AD53ABGQ Công ty TNHH Một thành viên TOYOTA Đà Nẵng (639115) 06:00 13:00
AD53ABGS Chi nhánh Công ty TNHH Thương Mại Khatoco tại Đà Nẵng (639333) 06:00 13:00
AD53ABGT Trung đoàn 929 – Sư 372 Quân chủng PK – KQ (639618) 06:00 13:00
AD53ABGW Cục Thống kê Thành phố Đà Nẵng (639713) 06:00 13:00
AD53ABHP Công ty TNHH Châu Minh Việt (641948) 06:30 11:30
AD53ABHR Công Ty TNHH Sản Xuất Công nghiệp Thương mại Trâm Anh (642371) 06:00 13:00
AD53ABID Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Nam Việt Á (633603) 06:00 13:00
AD53ABIE Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Nam Việt Á (633604) 06:00 13:00
AD53ABII Chi nhánh Công ty TNHH Khởi Phát (635702) 06:00 13:00
AD53ABIL Trung tâm dịch vụ thể dục thể thao – Công ty cổ phần Tư vấn – Xây dựng và đầu tư Quang Nguyễn (638443) 06:30 11:30
AD53ABIL Cục chính trị Quân khu 5 (646312) 06:30 11:30
AD53ABIL Cục Chính Trị Quân Khu 5 (638450) 06:30 11:30
AD53ABIX Chi nhánh công ty cổ phần thương mại và xây dựng Hồng Lam (624955) 06:00 13:00
AD53ABJB Tổng Công ty Mạng lưới Viettel – Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân Đội (151226) 06:00 13:00
ĐL Sơn Trà ED53EAEM CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS CẢNG ĐÀ NẴNG (942522) 07:30 11:30
ĐL Cẩm Lệ VC53VS47 TBA Phan Anh 06:00 13:00
VC53VS49 TBA KDC số 5 Nguyễn Tri Phương T4 06:00 13:00
VC53VT26 Huy Cận 06:00 13:00
VC53VT27 Hà Huy Giáp 06:00 13:00
VC53VT41 KCC Gia đình quân nhân QK5 – T1 06:00 13:00
VC53VU46 TBA KCC Gia đình quân nhân QK5 – T2 06:00 13:00
VC53VVA3 Trường Sa T1 06:00 13:00
VC53VVA4 Trường Sa T2 06:00 13:00
VC53VVA5 Trường Sa T5 06:00 13:00
VC53VVA8 Trường Sa T3 06:00 13:00
VC53VVB2 Trường Sa T4 06:00 13:00
VC53VVB3 Trường Sa T6 06:00 13:00
VC53VVB4 Trường Sa T7 06:00 13:00
VC53VVC4 Tây Nam Hòa Cường T4 06:00 13:00
VC53VVE7 Huỳnh Tấn Phát 06:00 13:00
VC53VVSS KDC Số 3 Nguyễn Tri Phương T1 06:00 13:00
VC53VVST KDC Số 3 Nguyễn Tri Phương T2 06:00 13:00
VC53VVSU KDC Số 3 Nguyễn Tri Phương T3 06:00 13:00
VC53VVSV KDC Số 3 Nguyễn Tri Phương T4 06:00 13:00
VC53VVSW KDC Số 3 Nguyễn Tri Phương T5 06:00 13:00
VC53VVTB Bình Hoà 2 06:00 13:00
VC53VVTC UBND Khuê Trung T2 06:00 13:00
VC53VVTD Bình Hoà 3 06:00 13:00
VC53VVTR KDC Khuê Trung-Đò Xu T13 06:00 13:00
VC53VVWJ KDC Số 5 Nguyễn Tri Phương T1 06:00 13:00
VC53VVWK KDC Số 5 Nguyễn Tri Phương T3 06:00 13:00
VC53VW24 KDC số 5 NTP T2 06:00 13:00
VC53VW31 Phan Đăng Lưu 06:00 13:00
VC53VW55 TBA Trần Huy Liệu 06:00 13:00
VC53VW56 TBA Nguyễn Hữu Thọ 06:00 13:00
VC53VW67 TBA Đỗ Thúc Tịnh 06:00 13:00
VC53VW78 TBA Trường Sa T8 06:00 13:00
VD53VAAA Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Đà Nẵng (702330) 06:00 13:00
VD53VAAB Công ty cổ phần truyền thông Kim Cương (702335) 06:00 13:00
VD53VABJ Cục Thuế Thành Phố Đà Nẵng (712716) 06:00 13:00
VD53VABK Ủy Ban Nhân Dân Quận Cẩm Lệ (712736) 08:30 11:30
VD53VACA Công ty CP xây dựng công trình 545 (698156) 06:00 13:00
VD53VACE Công ty TNHH thực phẩm Minh Anh (600340) 06:00 13:00
VD53VAGY Công ty TNHH MTV dịch vụ y tế Hữu Thọ (691769) 06:00 13:00
VD53VAJA (716095) 06:00 13:00
VD53VAJO Chi nhánh Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Quốc tế VINMEC- Bệnh viện đa khoa Quốc tế VINMEC Đà Nẵng (718514) 06:00 13:00
VD53VAKL Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng (722395) 06:00 13:00
VD53VALN Công ty cổ phần đầu tư giáo dục Mudd Harvey, Việt Nam (726688) 06:00 13:00
Loading...

Bài Viết Liên Quan