Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 13/11/2019-18/11/2019

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Đà Nẵng thông báo lịch cắt điện Đà Nẵng ngày 13/11/2019-18/11/2019 một số khu vực dưới đây:

Ngày Điện Lực Mã trạm BA Tên trạm BA Giờ BĐ Giờ KT
12/11/2019 ĐL Hải Châu AC53AAE9 VĨNH TRUNG 2 07:30 16:30
AD53ABGL (638690) 07:30 11:30
AD53ABGL Công ty Quản lý cầu đường Đà Nẵng (642080) 07:30 11:30
AD53ABGL (642079) 07:30 11:30
AD53ABGL (642078) 07:30 11:30
AD53ABHS Công ty cổ phần Đầu tư Thành Lợi (638448) 07:30 16:30
ĐL Liên Chiểu HD53HAOX Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sài Gòn – Đà Nẵng (928311) 07:30 09:30
ĐL Sơn Trà EC53EEL6 Mân Quang 1 07:30 13:30
EC53EELP Hoà Quí 1-T4 07:30 13:30
EC53EP18 Mân Quang 2 07:30 13:30
EC53EP24 Mân Quang 4 07:30 13:30
EC53EV36 Mân Quang 3 07:30 13:30
ED53EAKH (977971) 07:30 13:30
ĐL Cẩm Lệ VC53VVWB Hoà xuân 1 07:30 12:00
VC53VW59 TBA Phan Hữu Nghi 07:30 12:00
ĐL Hoà Vang GC53VT12 Hòa Phong 1 07:00 12:00
13/11/2019 ĐL Hải Châu AC53AAOV KDC C17 07:30 13:00
AD53ABBU Doanh nghiệp tư nhân Mỹ Ka Ka (124499) 13:00 17:30
ĐL Cẩm Lệ VD53VAFY Công ty Cổ phần Cấp Nước Đà Nẵng (684395) 07:30 12:00
14/11/2019 ĐL Hải Châu AC53AAAB TRIỆU NỮ VƯƠNG 07:30 13:00
ĐL Sơn Trà EC53EEL7 Bình Kỳ 1 13:00 17:00
EC53EEXN Hoà Quý 2 – T3 13:00 17:00
EC53EL13 Bình Kỳ 2 13:00 17:00
ĐL Cẩm Lệ VC53VT30 Thành đoàn Đà Nẵng 07:30 12:00
VC53VT39 KDC F1 Nam cầu Cẩm Lệ 07:30 12:00
15/11/2019 ĐL Liên Chiểu HC53HHN4 Khu GĐ Tiểu Đoàn 2 07:00 10:00
HC53HR24 Đa Phước 2T1 07:30 09:30
HD53HAHI Công Ty TNHH MTV Chế Biến Thực Phẩm Đà Nẵng (840816) 07:00 10:00
16/11/2019 ĐL Hoà Vang GC53GS25 NINH AN 3 06:30 16:30
GC53GS50 TBA PHƯỚC HƯNG 4 06:30 16:30
GC53GS51 TBA HÒA NHƠN 2 – T4 06:30 16:30
GC53GS53 PHÚ HÒA 7 06:30 16:30
GC53GT47 TBA HÒA THỌ – HÒA NHƠN 06:30 16:30
GC53GT50 TÚY LOAN 3 06:30 16:30
GC53GU36 CẨM TOẠI TRUNG 4 06:30 16:30
GC53GW63 TBA PHỐ CHỢ HÒA PHONG T2 06:30 16:30
GC53VS10 Hoà Nhơn 1-T1 06:30 16:30
GC53VS11 Hoà Nhơn 1-T2 06:30 16:30
GC53VS12 TTHC huyện Hòa Vang 06:30 16:30
GC53VS13 Phú Hoà 2 06:30 16:30
GC53VS14 Thôn Phước Thái 06:30 16:30
GC53VS15 Hòa Nhơn 2-T1 06:30 16:30
GC53VS16 Hòa Nhơn 2-T2 06:30 16:30
GC53VS17 Thôn Phước Hậu 06:30 16:30
GC53VS18 Thôn Phước Thuận 06:30 16:30
GC53VS19 Thôn Trước Đông 06:30 16:30
GC53VS20 Phước Hưng 06:30 16:30
GC53VS21 Ninh An 06:30 16:30
GC53VS22 Ninh An 2 06:30 16:30
GC53VS23 Diêu Phong 06:30 16:30
GC53VS24 Diêu Phong 2 06:30 16:30
GC53VS26 Toàn Trung 06:30 16:30
GC53VS33 Hòa Nhơn 2-T3 06:30 16:30
GC53VS34 Cẩm Toại Tây 3 06:30 16:30
GC53VS38 Thạch Nham Tây 2 06:30 16:30
GC53VT10 Khương Mỹ 06:30 16:30
GC53VT11 Khương Mỹ 2 06:30 16:30
GC53VT12 Hòa Phong 1 06:30 16:30
GC53VT13 Hoà Phong 2 06:30 16:30
GC53VT14 Hoà Phong 1-2 06:30 16:30
GC53VT15 Thôn Tuý Loan 06:30 16:30
GC53VT16 Tuý Loan 2 06:30 16:30
GC53VT17 Cẩm Toại Trung 2 06:30 16:30
GC53VT18 Dương Lâm 2-T2 06:30 16:30
GC53VT19 UBND xã Hoà Phong 06:30 16:30
GC53VT20 Dương Lâm 2 06:30 16:30
GC53VT21 Thạch Nham Đông 06:30 16:30
GC53VT22 Thạch Nham Tây 06:30 16:30
GC53VT23 Phú Hòa 3 06:30 16:30
GC53VT36 Thạch Nham Đông T2 06:30 16:30
GC53VT42 An Tân 06:30 16:30
GC53VT44 Khu TĐC Hòa Nhơn 06:30 16:30
GC53VT46 TBA TÚY LOAN TÂY 06:30 16:30
GC53VU11 Thái Lai 06:30 16:30
GC53VU14 Nhơn Sơn 06:30 16:30
GC53VU17 Phước Hưng 2 06:30 16:30
GC53VU20 Cẩm Toại Tây 2 06:30 16:30
GC53VU21 Cẩm Toại Trung 3 06:30 16:30
GC53VU23 Khương Mỹ 3 06:30 16:30
GC53VU24 Bồ Bản 2 06:30 16:30
GC53VU35 Phú Hòa 4 06:30 16:30
GC53VU38 Ngầm Đôi 06:30 16:30
GC53VVSA Bơm Ninh An 06:30 16:30
GC53VVT5 Nam Thanh 06:30 16:30
GC53VVT6 Cẩm Toại Tây 06:30 16:30
GC53VVT7 Cẩm Toại Trung 06:30 16:30
GC53VVT8 Bồ Bản 06:30 16:30
GC53VVT9 Cẩm Toại Đông 06:30 16:30
GC53VVU1 Hoà Phú 1 06:30 16:30
GC53VVU2 Hoà Phú 2 06:30 16:30
GC53VVU3 Hoà Phú 3 06:30 16:30
GC53VVU4 Khu Đcanh ĐCư Phú Túc 06:30 16:30
GC53VVU5 Thôn Phú Túc 06:30 16:30
GC53VVW1 Thôn Hòa Phước 06:30 16:30
GC53VVW2 An Châu 06:30 16:30
GC53VVW3 Thôn Hoà Thọ 06:30 16:30
GC53VVW4 Hoà Phước 1 06:30 16:30
GC53VVW5 Đông Lâm 06:30 16:30
GC53VVW6 Thôn Đồng Lăng 06:30 16:30
GC53VVW8 Khu TNXP xã Hòa Phú 06:30 16:30
GC53VVW9 Thôn Hòa Hải 06:30 16:30
GC53VVWU Khu phố chợ Hòa Phong 06:30 16:30
GC53VW35 Phú Hòa 5 06:30 16:30
GC53VW44 Cẩm Toại Tây 4 06:30 16:30
GC53VW51 TBA Hòa Nhơn 1-T3 06:30 16:30
GC53VW62 Thôn Hòa Thọ T2 06:30 16:30
GD53VAAG Nhà máy gạch không nung 06:30 16:30
GD53VAAJ KDL sinh thái Suối Đôi và mỏ khoáng nóng 06:30 16:30
GD53VAAN Mỏ đá Hố Sanh 06:30 16:30
GD53VAAR Chi cục thuế huyện Hòa Vang 06:30 16:30
GD53VAAS Mỏ đá Hố Sâu T2 06:30 16:30
GD53VAAT BTS Viettel 06:30 16:30
GD53VAAZ Phước Thinh Phát 06:30 16:30
GD53VABA Trộn BT nhựa (ĐN-MT) 06:30 16:30
GD53VABE Thiết bị Trường học 06:30 16:30
GD53VABI Giấy Việt Nhật 06:30 16:30
GD53VABM Bê tông nhựa nóng Hòa Nhơn 06:30 16:30
GD53VABS Bê tông dự ứng lực 06:30 16:30
GD53VABU Kiot NHNN&PTNT CN huyện Hòa Vang 06:30 16:30
GD53VABY Mỏ đá Hố Bạc 2 06:30 16:30
GD53VACL Bơm Túy Loan 06:30 16:30
GD53VACN Trường Giáo Dưỡng 06:30 16:30
GD53VACQ Bê tông Atphal 06:30 16:30
GD53VADD Bảo Trung 06:30 16:30
GD53VADE Kho Bom Thành Đội 06:30 16:30
GD53VADF Công ty CT đô thị 06:30 16:30
GD53VADG Hải Vy 06:30 16:30
GD53VADI Nghiền Sàng 06:30 16:30
GD53VADQ Huỳnh Đức May 06:30 16:30
GD53VADV Chi nhánh NHNN Hòa Vang 06:30 16:30
GD53VAEA XN khai thác đá Hòa Vang 06:30 16:30
GD53VAEC Cty ĐTPT nhà TP Đà Nẵng 06:30 16:30
GD53VAEG Tiểu Đoàn CSCĐ 06:30 16:30
GD53VAEH Mỏ đá CTCP Chu Lai 06:30 16:30
GD53VAEJ Công ty CTĐT Đà Nẵng 06:30 16:30
GD53VAER Mỏ đá Phước Hậu 06:30 16:30
GD53VAEU Mỏ đá Hố Sâu 06:30 16:30
GD53VAFD Tân Minh Hoàng 06:30 16:30
GD53VAFM Mỏ đá Quán Quân 06:30 16:30
GD53VAFR Cao Hoàng Lực 06:30 16:30
GD53VAFU G.Tuynel Vĩnh Trường 06:30 16:30
GD53VAFV Lại Anh Dũng (Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Minh) 06:30 16:30
GD53VAFW Công ty Xây dựng 323 06:30 16:30
GD53VAFX G.Tuynel Nguyễn Văn Anh 06:30 16:30
GD53VAGK Vinh Thanh Châu 06:30 16:30
GD53VAGL Vinaconex 06:30 16:30
GD53VAGV Chu Lai 2 06:30 16:30
GD53VAHB Hoàng Tuấn 06:30 16:30
GD53VAHD Mỏ đá HSCC VINA 06:30 16:30
GD53VAHG Hòa Phú Thành 06:30 16:30
GD53VAHO Bệnh viện Hòa Vang 06:30 16:30
GD53VAIC Công ty Sơn Hải 06:30 16:30
GD53VAID Đặng Hùng Lân 06:30 16:30
GD53VAIE Công ty CPXD 512 06:30 16:30
GD53VAIJ Cty cổ phần V.liệu X.dựng 323 06:30 16:30
GD53VAIR Cty CP-ĐTXD Toàn Trung 06:30 16:30
GD53VAIS Công ty Phước Thuận 06:30 16:30
GD53VAIV Nghiền Sàng 2 06:30 16:30
GD53VAIW Bê tông nhựa công ty CPXD GT Quảng Nam 06:30 16:30
GD53VAJB Xí nghiệp khai thác đá( Mỏ đã Phước Thuận) 06:30 16:30
GD53VAJG TBA Hoàng Anh Khôi 06:30 16:30
GD53VAJI Mỏ đá Hòa Nhơn T3( công ty KS&XD Miền Nam) 06:30 16:30
GD53VAJL Cty CP Công nghệ Đức Huy 06:30 16:30
GD53VAJU Trạm biến áp VBRICK 06:30 16:30
GD53VAJX TBA Bảo Ân 06:30 16:30
GD53VAJY TBA Công ty Long Bình 06:30 16:30
GD53VAKA TBA chiếu sáng nút giao thông Túy Loan 06:30 16:30
GD53VAKP Phú Nam An 06:30 16:30
GD53VAKQ Công ty CP Đồng Nai 06:30 16:30
GD53VAKS Công ty Vimeco 06:30 16:30
GD53VAKW BTTP Vinaconex 25 06:30 16:30
GD53VAKX Công ty Đại Cường 06:30 16:30
GD53VALK Trần Minh Gia 06:30 16:30
GD53VALL Khu XLNT nhiễm dầu – TCT Sông Thu 06:30 16:30
GD53VALN PVTC Lâm Viên 06:30 16:30
GD53VALR Than Miền Trung Vinacomin 06:30 16:30
18/11/2019 ĐL Liên Chiểu HC53HN18 KĐT Phước Lý 13:30 16:00
HC53HN31 TBA LÊ ĐÌNH KỴ 13:30 16:00
HD53HAAI Chi Nhánh Công Ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Vạn Tường – Xí Nghiệp 309 (932403) 09:30 11:30
HD53HAAI Tiểu Đoàn 409 – Bộ Tham Mưu Quân Khu 5 (800016) 09:30 11:30
HD53HAMU Công Ty TNHH Phú Mỹ Hòa (919435) 07:30 09:30
HD53HAMU Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Phú Mỹ Hòa (935921) 07:30 09:30

Bài Viết Liên Quan