Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 17/05/2019-23/05/2019

Lịch cúp điện Đà Nẵng 43 lượt xem

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Đà Nẵng thông báo lịch cắt điện Đà Nẵng ngày 17/05/2019-23/05/2019 một số khu vực dưới đây:

Ngày Điện Lực Mã trạm BA Tên trạm BA Giờ BĐ Giờ KT
17/05/2019 ĐL Liên Chiểu HC53HHO2 Đà Sơn 3 07:00 10:30
HC53HY12 Phạm Như Xương 13:30 16:30
ĐL Cẩm Lệ VC53VVTN Khu tập thể dệt Hòa Thọ 13:30 17:00
VC53VVUJ Khu phố chợ Cẩm Lệ 07:00 10:30
18/05/2019 ĐL Cẩm Lệ VD53VAHQ Công ty TNHH Việt Nam Tokai (702430) 06:30 12:00
ĐL Hoà Vang GD53VAHJ Chi cục Dự Trữ 07:00 09:00
20/05/2019 ĐL Hải Châu AC53AACA LÊ ĐẠI HÀNH 1 07:30 13:30
21/05/2019 ĐL Hải Châu AC53AAJ9 HÀN THUYÊN 07:30 13:30
ĐL Liên Chiểu HC53HHNW Bách Khoa 2 06:00 09:30
HC53HO20 Bách Khoa 5 06:00 09:30
ĐL Cẩm Lệ VC53VVS4 Yến Nê 07:00 10:30
ĐL Hoà Vang GD53VAFW Công ty Xây dựng 323 13:30 16:00
GD53VAIE Công ty CPXD 512 08:00 11:30
GD53VAIW Bê tông nhựa công ty CPXD GT Quảng Nam 08:30 11:30
22/05/2019 ĐL Liên Chiểu HC53HN30 TBA CC LÊ HIẾN MAI 07:00 10:00
ĐL Cẩm Lệ VC53VW14 Yến Nê 3 07:00 10:30
23/05/2019 ĐL Hải Châu AC53AADX ĐÀO DUY TỪ 07:00 10:30
ĐL Hoà Vang GC53GS50 TBA PHƯỚC HƯNG 4 06:30 17:00
GC53GS52 TBA DIÊU PHONG 3 06:30 11:30
GC53VS14 Thôn Phước Thái 06:30 17:00
GC53VS15 Hòa Nhơn 2-T1 06:30 17:00
GC53VS16 Hòa Nhơn 2-T2 06:30 17:00
GC53VS19 Thôn Trước Đông 06:30 17:00
GC53VS20 Phước Hưng 06:30 17:00
GC53VS21 Ninh An 06:30 17:00
GC53VS22 Ninh An 2 06:30 17:00
GC53VS23 Diêu Phong 06:30 17:00
GC53VS24 Diêu Phong 2 06:30 17:00
GC53VS33 Hòa Nhơn 2-T3 06:30 17:00
GC53VT22 Thạch Nham Tây 06:30 17:00
GC53VU11 Thái Lai 06:30 17:00
GC53VU14 Nhơn Sơn 06:30 17:00
GC53VU17 Phước Hưng 2 06:30 17:00
GC53VU38 Ngầm Đôi 06:30 17:00
GC53VVSA Bơm Ninh An 06:30 17:00
GC53VVU1 Hoà Phú 1 06:30 17:00
GC53VVU2 Hoà Phú 2 06:30 17:00
GC53VVU3 Hoà Phú 3 06:30 17:00
GC53VVU4 Khu Đcanh ĐCư Phú Túc 06:30 17:00
GC53VVU5 Thôn Phú Túc 06:30 17:00
GC53VVW1 Thôn Hòa Phước 06:30 17:00
GC53VVW2 An Châu 06:30 17:00
GC53VVW3 Thôn Hoà Thọ 06:30 17:00
GC53VVW4 Hoà Phước 1 06:30 17:00
GC53VVW5 Đông Lâm 06:30 17:00
GC53VVW6 Thôn Đồng Lăng 06:30 17:00
GC53VVW8 Khu TNXP xã Hòa Phú 06:30 17:00
GC53VVW9 Thôn Hòa Hải 06:30 17:00
GC53VW62 Thôn Hòa Thọ T2 06:30 17:00
GD53VAAJ KDL sinh thái Suối Đôi và mỏ khoáng nóng 06:30 17:00
GD53VAAN Mỏ đá Hố Sanh 06:30 17:00
GD53VAAT BTS Viettel 06:30 17:00
GD53VACN Trường Giáo Dưỡng 06:30 17:00
GD53VADE Kho Bom Thành Đội 06:30 17:00
GD53VAFD Tân Minh Hoàng 06:30 17:00
GD53VAHG Hòa Phú Thành 06:30 17:00
GD53VAJX TBA Bảo Ân 06:30 17:00
GD53VAKX Công ty Đại Cường 06:30 17:00
GD53VALN PVTC Lâm Viên 06:30 17:00

 

Được gắn thẻ với:
Loading...

Bài Viết Liên Quan

Back to Top