Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 17/05/2019-23/05/2019

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Đà Nẵng thông báo lịch cắt điện Đà Nẵng ngày 17/05/2019-23/05/2019 một số khu vực dưới đây:

Loading...
Ngày Điện Lực Mã trạm BA Tên trạm BA Giờ BĐ Giờ KT
17/05/2019 ĐL Liên Chiểu HC53HHO2 Đà Sơn 3 07:00 10:30
HC53HY12 Phạm Như Xương 13:30 16:30
ĐL Cẩm Lệ VC53VVTN Khu tập thể dệt Hòa Thọ 13:30 17:00
VC53VVUJ Khu phố chợ Cẩm Lệ 07:00 10:30
18/05/2019 ĐL Cẩm Lệ VD53VAHQ Công ty TNHH Việt Nam Tokai (702430) 06:30 12:00
ĐL Hoà Vang GD53VAHJ Chi cục Dự Trữ 07:00 09:00
20/05/2019 ĐL Hải Châu AC53AACA LÊ ĐẠI HÀNH 1 07:30 13:30
21/05/2019 ĐL Hải Châu AC53AAJ9 HÀN THUYÊN 07:30 13:30
ĐL Liên Chiểu HC53HHNW Bách Khoa 2 06:00 09:30
HC53HO20 Bách Khoa 5 06:00 09:30
ĐL Cẩm Lệ VC53VVS4 Yến Nê 07:00 10:30
ĐL Hoà Vang GD53VAFW Công ty Xây dựng 323 13:30 16:00
GD53VAIE Công ty CPXD 512 08:00 11:30
GD53VAIW Bê tông nhựa công ty CPXD GT Quảng Nam 08:30 11:30
22/05/2019 ĐL Liên Chiểu HC53HN30 TBA CC LÊ HIẾN MAI 07:00 10:00
ĐL Cẩm Lệ VC53VW14 Yến Nê 3 07:00 10:30
23/05/2019 ĐL Hải Châu AC53AADX ĐÀO DUY TỪ 07:00 10:30
ĐL Hoà Vang GC53GS50 TBA PHƯỚC HƯNG 4 06:30 17:00
GC53GS52 TBA DIÊU PHONG 3 06:30 11:30
GC53VS14 Thôn Phước Thái 06:30 17:00
GC53VS15 Hòa Nhơn 2-T1 06:30 17:00
GC53VS16 Hòa Nhơn 2-T2 06:30 17:00
GC53VS19 Thôn Trước Đông 06:30 17:00
GC53VS20 Phước Hưng 06:30 17:00
GC53VS21 Ninh An 06:30 17:00
GC53VS22 Ninh An 2 06:30 17:00
GC53VS23 Diêu Phong 06:30 17:00
GC53VS24 Diêu Phong 2 06:30 17:00
GC53VS33 Hòa Nhơn 2-T3 06:30 17:00
GC53VT22 Thạch Nham Tây 06:30 17:00
GC53VU11 Thái Lai 06:30 17:00
GC53VU14 Nhơn Sơn 06:30 17:00
GC53VU17 Phước Hưng 2 06:30 17:00
GC53VU38 Ngầm Đôi 06:30 17:00
GC53VVSA Bơm Ninh An 06:30 17:00
GC53VVU1 Hoà Phú 1 06:30 17:00
GC53VVU2 Hoà Phú 2 06:30 17:00
GC53VVU3 Hoà Phú 3 06:30 17:00
GC53VVU4 Khu Đcanh ĐCư Phú Túc 06:30 17:00
GC53VVU5 Thôn Phú Túc 06:30 17:00
GC53VVW1 Thôn Hòa Phước 06:30 17:00
GC53VVW2 An Châu 06:30 17:00
GC53VVW3 Thôn Hoà Thọ 06:30 17:00
GC53VVW4 Hoà Phước 1 06:30 17:00
GC53VVW5 Đông Lâm 06:30 17:00
GC53VVW6 Thôn Đồng Lăng 06:30 17:00
GC53VVW8 Khu TNXP xã Hòa Phú 06:30 17:00
GC53VVW9 Thôn Hòa Hải 06:30 17:00
GC53VW62 Thôn Hòa Thọ T2 06:30 17:00
GD53VAAJ KDL sinh thái Suối Đôi và mỏ khoáng nóng 06:30 17:00
GD53VAAN Mỏ đá Hố Sanh 06:30 17:00
GD53VAAT BTS Viettel 06:30 17:00
GD53VACN Trường Giáo Dưỡng 06:30 17:00
GD53VADE Kho Bom Thành Đội 06:30 17:00
GD53VAFD Tân Minh Hoàng 06:30 17:00
GD53VAHG Hòa Phú Thành 06:30 17:00
GD53VAJX TBA Bảo Ân 06:30 17:00
GD53VAKX Công ty Đại Cường 06:30 17:00
GD53VALN PVTC Lâm Viên 06:30 17:00

 

Loading...

Bài Viết Liên Quan