Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 20/01/2019

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Đà Nẵng thông báo lịch cắt điện Đà Nẵng ngày 20/01/2019 một số khu vực dưới đây:

Loading...
Điện Lực Mã trạm BA Tên trạm BA Giờ BĐ Giờ KT
ĐL Sơn Trà ED53EABV CÔNG TY TNHH MASSDA LAND (507221) 06:30 12:30
ED53EAGV CÔNG TY TNHH MASSDA LAND (961980) 06:30 12:30
Loading...

Bài Viết Liên Quan