Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 21/01/2019

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Đà Nẵng thông báo lịch cắt điện Đà Nẵng ngày 21/01/2019 một số khu vực dưới đây:

Loading...
Điện Lực Mã trạm BA Tên trạm BA Giờ BĐ Giờ KT
ĐL Liên Chiểu HC53HHO3 Hoà Khánh 6 07:30 11:30
HC53HHO7 Khu phố Chợ Hòa Khánh T3 13:00 16:30
HC53HHOA Hòa Khánh 1 08:30 11:30
HC53HHOB Hoà Khánh 2 07:30 11:30
HC53HO10 Hòa Khánh 9 07:30 11:30
HC53HO23 Đặng Dung 07:30 11:30
HC53HR19 KDC Trung Nghĩa T5 13:00 16:30
ĐL Thanh Khê FD53FABT (810863) 07:30 11:30
FD53FACZ CNCTCPT.đoàn TT T.Niên tại M.Trung (895941) 14:00 17:30
FD53FAFU Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Hải Vân (808687) 07:30 11:3
Loading...

Bài Viết Liên Quan