Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 21/08/2019-26/08/2019

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Đà Nẵng thông báo lịch cắt điện Đà Nẵng ngày 21/08/2019-26/08/2019 một số khu vực dưới đây:

Ngày Điện Lực Mã trạm BA Tên trạm BA Giờ BĐ Giờ KT
21/08/2019 ĐL Hải Châu AC53AAA9 TUYÊN SƠN MỞ RỘNG T5 07:00 14:30
AC53AAAW KDC TUYÊN SƠN MR T2 07:00 14:30
AC53AABH KDC TUYÊN SƠN MR T4 07:00 14:30
AC53AADU KĐT HALA JADE RESIDENCE 07:00 14:30
AC53AAEF KDC BỘT CÁ 07:00 14:30
AC53AAF9 NHÀ BIỂU DIỄN ĐA NĂNG 2 07:00 14:30
AC53AAFE LÀNG THỂ THAO T2 07:00 14:30
AC53AAGB TUYÊN SƠN 07:00 14:30
AC53AAIL TRẦN PHÚ 3 07:30 13:00
AC53AAIR TĐC TUYÊN SƠN A 07:00 14:30
AC53AAIS TĐC TUYÊN SƠN B 07:00 14:30
AC53AAIW KDC TUYÊN SƠN MR T1 07:00 14:30
AC53AD14 NGUYỄN XUÂN NHĨ 07:00 14:30
AC53AD16 BƠM CHỐNG ÚNG TRƯƠNG CHÍ CƯƠNG 07:00 14:30
AC53AD19 DD SPS 15 07:00 14:30
AD53A9AZ Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Vietland (649838) 07:00 14:30
AD53A9BD Công ty cổ phần đầu tư Landcom (647677) 07:00 14:30
AD53ABDG Ban quản lý Dự án 85 (144666) 07:00 14:30
AD53ABDJ Công ty Thuỷ điện Sông Tranh (148006) 07:00 14:30
AD53ABEL Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại tỉnh Quảng Nam (621108) 07:00 14:30
AD53ABGH Công ty cổ phần trung tâm thương mại Lotte Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng (637163) 07:00 14:30
AD53ABGR Công ty Thoát nước và xử lý nước thải Đà Nẵng (639114) 07:00 14:30
AD53ABHC Công ty TNHH Công viên Châu Á (640286) 07:00 14:30
ĐL Liên Chiểu HC53HN14 Tú Mỡ 06:30 09:30
ĐL Sơn Trà EC53EEH9 KDC Phan Tứ T1 06:30 17:30
EC53EEHA Hợp Tác Hoá Nông Nghiệp 06:30 17:30
EC53EEHE An Cư 4 06:30 17:30
EC53EEHH Trần Khánh Dư 06:30 17:30
EC53EEHK T73A 06:30 17:30
EC53EEK1 Phan Tứ T2 06:30 17:30
EC53EEK2 Phan Tứ T3 06:30 17:30
EC53EEKA An Trung T8 06:30 17:30
EC53EEKB An Trung T6 06:30 17:30
EC53EEKH An Nhơn 1 06:30 17:30
EC53EEKI An Nhơn 2 06:30 17:30
EC53EEKO Nguyễn Văn Trỗi 06:30 17:30
EC53EEKU KDC An Cư T1 06:30 17:30
EC53EEKX An Trung T7 06:30 17:30
EC53EEKY KDC Bắc XLDD 06:30 17:30
EC53EELD Mỹ Đa Đông 3 06:30 17:30
EC53EELF KDC An Cư T3 06:30 17:30
EC53EELG KDC An Cư T4 06:30 17:30
EC53EELJ An Hải Đông 2 06:30 17:30
EC53EEP4 An Hiệp T2 06:30 17:30
EC53EEPA An Hiệp T1 06:30 17:30
EC53EEPB Bến Phà 1 06:30 17:30
EC53EEPC T72B 06:30 17:30
EC53EEPD An Hải Đông 06:30 17:30
EC53EEPE T73B 06:30 17:30
EC53EEPF An Bình 2 06:30 17:30
EC53EEPI T72A 06:30 17:30
EC53EEPJ Bến Xe 06:30 17:30
EC53EEPN An Bình 1 06:30 17:30
EC53EEPR Mỹ Đa Đông 4 06:30 17:30
EC53EEPU Phước Mỹ 2 06:30 17:30
EC53EEPX An Bình 3 06:30 17:30
EC53EEPY An Cư 3 06:30 17:30
EC53EEVB Phan Tứ T4 06:30 17:30
EC53EEVE KDC Bắc Mỹ An 06:30 17:30
EC53EEVG KDC Xưởng 387 06:30 17:30
EC53EEVI An Trung Đông 06:30 17:30
EC53EEVO KDC Nam Nguyễn Văn Thoại T2 06:30 17:30
EC53EEVZ Phước Mỹ 6 06:30 17:30
EC53EEXE Phan Tứ T5 06:30 17:30
EC53EEXJ Khu VHTT An Trung T2 06:30 17:30
EC53EEXS Nguyễn Công Trứ 06:30 17:30
EC53EEXU KDC Nam Nguyễn Văn Thoại T1 06:30 17:30
EC53EEZ7 Khu VHTT An Trung – T3 06:30 17:30
EC53EEZG KDC T20 06:30 17:30
EC53EEZH An Hải Đông 3 06:30 17:30
EC53EEZP Nguyễn Công Trứ T2 06:30 17:30
EC53EEZQ Lương Thế Vinh 06:30 17:30
EC53EEZU An Hiệp T3 06:30 17:30
EC53EH30 T20 06:30 17:30
EC53EK14 Nguyễn Văn Thoại 06:30 17:30
EC53EK18 Hoàng Kế Viêm 06:30 17:30
EC53EK22 Khách sạn Mỹ Khê 06:30 17:30
EC53EK23 Khách sạn Hoàng Lan 06:30 17:30
EC53EK27 KDC Nam Nguyễn Văn Thoại T3 06:30 17:30
EC53EL23 E224 06:30 17:30
EC53EP23 Lê Quang Đạo 06:30 17:30
EC53EP27 Lâm Hoành 06:30 17:30
EC53EP30 Tô Hiến Thành 06:30 17:30
EC53EP37 Trần Bạch Đằng 06:30 17:30
EC53EP38 Châu Thị Vĩnh Tế 06:30 17:30
EC53EV14 An Hiệp 4 06:30 17:30
EC53EV15 An Thượng 1 06:30 17:30
EC53EV19 KDC Phía Đông X387 06:30 17:30
EC53EV25 K38-T1 06:30 17:30
EC53EV31 Dương Tự Minh 06:30 17:30
EC53EV37 Công ty Cadana 06:30 17:30
EC53EV38 Ngô Thì Sỹ T2 06:30 17:30
EC53EX21 An Cư T5 06:30 17:30
EC53EX22 Phan Tứ T6 06:30 17:30
EC53EX28 An Thượng 28 06:30 17:30
EC53EX29 KDC Xưởng 387 T2 06:30 17:30
EC53EX30 KCC An Trung 2 – T4 06:30 17:30
EC53EZ10 The Monarchy 06:30 17:30
EC53EZ13 Khu quân đội K38 T2 06:30 17:30
EC53EZ15 Lê Quang Đạo T3 06:30 17:30
EC53EZ17 Trần Bạch Đằng T2 06:30 17:30
EC53EZ18 An Cư 3 T2 06:30 17:30
EC53EZ26 Lý Văn Tố 06:30 17:30
EC53EZ27 Ngô Thì Sỹ 06:30 17:30
EC53EZ33 Phan Tứ T7 06:30 17:30
EC53EZ35 Hoàng Kế Viêm T3 06:30 17:30
EC53EZ36 Đỗ Bá 06:30 17:30
EC53EZ37 An Cư 4 T2 06:30 17:30
EC53EZ39 Hoàng Kế Viêm T2 06:30 17:30
ED53EAAD CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHÚC KHANG ĐÀ NẴNG (505302) 06:30 17:30
ED53EAAP HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ KHU VỰC III (505433) 06:30 17:30
ED53EAAQ CÔNG AN QUẬN SƠN TRÀ (505436) 06:30 17:30
ED53EABQ CÔNG TY CỔ PHẦN AP NHS ĐÀ NẴNG (506519) 06:30 17:30
ED53EABQ CÔNGTY CỔPHẦN XUẤTNHẬPKHẨU THỦYSẢN MIỀNTRUNG (506518) 06:30 17:30
ED53EABR CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN XUÂN (949075) 06:30 17:30
ED53EABR CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN XUÂN (970574) 06:30 17:30
ED53EACF CỤC AN NINH ĐỐI NGOẠI (510282) 06:30 17:30
ED53EACO TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ĐÀ NẴNG (512600) 06:30 17:30
ED53EACQ BỆNH VIỆN 199-BỘ CÔNG AN (513307) 06:30 17:30
ED53EACR TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ (515011) 06:30 17:30
ED53EACT TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ (KHU KÝ TÚC XÁ) (515646) 06:30 17:30
ED53EACV TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN (517998) 06:30 17:30
ED53EACV TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN (975319) 06:30 17:30
ED53EADD (522867) 06:30 17:30
ED53EADU (525435) 06:30 17:30
ED53EADV (525436) 06:30 17:30
ED53EAEH (942151) 06:30 17:30
ED53EAEP CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TÍN VŨ (943429) 06:30 17:30
ED53EAEQ HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ KHU VỰC III (943920) 06:30 17:30
ED53EAER TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ SỐ 5-BỘ QUỐC PHÒNG (945396) 06:30 17:30
ED53EAER NGUYỄN QUANG MINH (991010) 06:30 17:30
ED53EAFL CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HOÀNG KHÁNH DUNG (981954) 06:30 17:30
ED53EAFL CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ WILL BE (983799) 06:30 17:30
ED53EAFL ĐOÀN AN ĐIỀU DƯỠNG 27 ĐN-CỤC CTRỊ QK5 (952950) 06:30 17:30
ED53EAFN TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ SỐ 5-BỘ QUỐC PHÒNG (953442) 06:30 17:30
ED53EAFN CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TÍN VŨ (960591) 06:30 17:30
ED53EAGO CÔNG TY CỔ PHẦN XUYÊN ĐÔNG DƯƠNG (960282) 06:30 17:30
ED53EAHD CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TÍN VŨ (965783) 06:30 17:30
ED53EAJM DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KHÁCH SẠN SÔNG CÔNG ĐÀ NẴNG (976631) 06:30 17:30
ED53EAKK CÔNG TY TNHH HÙNG BẮC CƯỜNG (978892) 06:30 17:30
ED53EAKL CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KACHIUSA (978413) 06:30 17:30
ED53EAKS CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ-DU LỊCH NNT ĐÀ NẴNG (979456) 06:30 17:30
ED53EALC CÔNG TY CỔ PHẦN RICHICO (980651) 06:30 17:30
ED53EALE CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG-CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH CÚC PHƯƠNG (981499) 06:30 17:30
ED53EALF VĂN PHÒNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH (981678) 06:30 17:30
ED53EALK KHÁCHSẠN TRƯỜNGSƠNTÙNG 5-CHINHÁNH CÔNGTY TNHH DV-TM TRƯỜNG SƠN TÙNG TẠI ĐÀNẴNG (981825) 06:30 17:30
ED53EALO CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DU LỊCH ĐỨC PHÚ GIA (982073) 06:30 17:30
ED53EALU CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGỌC QUANG ĐĂNG (982702) 06:30 17:30
ED53EAMW CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH PHÚ HOÀNG THỊNH (985161) 06:30 17:30
ED53EAMX CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ DU LỊCH DUYÊN HẢI-CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG (985396) 06:30 17:30
ED53EANB CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TẤN NGUYỄN GIA (986345) 06:30 17:30
ED53EANF CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ MIỀN TRUNG (986523) 06:30 17:30
ED53EANH CÔNG TY TNHH DANA NHẬT MINH (986603) 06:30 17:30
ED53EANS CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ MỸ KHÊ (987302) 06:30 17:30
ED53EANW XƯỞNG 387 – CỤC KỸ THUẬT QUÂN KHU 5 (987767) 06:30 17:30
ED53EAOC TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG NGƯỜI CÓ CÔNG MIỀN TRUNG (987963) 06:30 17:30
ED53EAOC TRUNG TÂM PHỤNG DƯỠNG NGƯỜI CÓ CÔNG CÁCH MẠNG (983437) 06:30 17:30
ED53EAOI CÔNG TY TNHH MTV LINCOLN GN PARTNERS (965802) 06:30 17:30
ED53EAOI CÔNG TY TNHH MTV CHIDOME DANANG (985108) 06:30 17:30
ED53EAOJ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC ĐA PHÚC TẠI TP ĐÀ NẴNG (988455) 06:30 17:30
ED53EAOO CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH LAN QUẾ ANH (988959) 06:30 17:30
ED53EAPD CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ DU LỊCH ARIA (989655) 06:30 17:30
ED53EAPN CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH HÙNG BẢO ANH (991093) 06:30 17:30
ED53EAPR CHI NHÁNH DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XÂY DỰNG SỔ 1 TỈNH ĐIỆN BIÊN-KHÁCH SẠN MƯỜNG THANH SÔNG HÀN (991393) 06:30 17:30
ED53EAPS CHI NHÁNH DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XÂY DỰNG SỔ 1 TỈNH ĐIỆN BIÊN-KHÁCH SẠN MƯỜNG THANH SÔNG HÀN (991399) 06:30 17:30
ED53EAPT KHÁCH SẠN MƯỜNG THANH LUXURY ĐÀ NẴNG-CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MƯỜNG THANH (991388) 06:30 17:30
ED53EAPV KHÁCH SẠN BALCONA ĐÀ NẴNG-CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SAO VÀNG NHA TRANG (991429) 06:30 17:30
ED53EAQI CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ ĐÀ NẴNG (991697) 06:30 17:30
ED53EAQL CÔNG TY TNHH MTV LHPLUS (991865) 06:30 17:30
ED53EAQM CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH MINH KIÊN (991876) 06:30 17:30
ED53EAQS CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ANH ANH MỸ (992157) 06:30 17:30
ED53EARC (992671) 06:30 17:30
ED53EARM CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG-CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THÀNH PHỐ XANH (993096) 06:30 17:30
ED53EASA CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH 72 (993614) 06:30 17:30
ED53EASD CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÂN KHANG (994060) 06:30 17:30
ED53EATB KHÁCH SẠN DLG ĐÀ NẴNG-CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ĐỨC LONG DUNG QUẤT (994608) 06:30 17:30
ED53EATN CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH HOA NGỌC (994973) 06:30 17:30
ED53EATO CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN MIỀN TRUNG (995427) 06:30 17:30
ED53EATP CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MINH THÙY TẠI ĐÀ NẴNG (995465) 06:30 17:30
ED53EATT CÔNG TY TNHH THẮNG HÒA LINH (995756) 06:30 17:30
ED53EATU CÔNG TY TNHH GIANG SƠN VŨ (995965) 06:30 17:30
ED53EAUE CÔNG TY TNHH MTV THIÊN PHÚC HOÀNG GIA (996182) 06:30 17:30
ED53EAUF CÔNG TY CP DỊCH VỤ KHÁCH SẠN KIM THÀNH-CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG (996207) 06:30 17:30
ED53EAUJ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỨC MẠNH (996752) 06:30 17:30
ED53EAUO CHI NHÁNH 2-CÔNG TY CỔ PHẦN GIC LAND (996740) 06:30 17:30
ED53EAUT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH CNTV (997515) 06:30 17:30
ED53EAUV CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC ĐA PHÚC TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG (997422) 06:30 17:30
ED53EAUW CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ-DU LỊCH NNT ĐÀ NẴNG (997488) 06:30 17:30
ED53EAVC CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĂN UỐNG HOA ĐỎ (997518) 06:30 17:30
ED53EAVE HỘ KINH DOANH: CƠ SỞ SẢN XUẤT NƯỚC ĐÁ THÀNH CÔNG (997769) 06:30 17:30
ED53EAVF CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI PHÚC MINH TÂN (997781) 06:30 17:30
ED53EAVO CÔNG TY CỔ PHẦN TMS HOTEL ĐÀ NẴNG (998199) 06:30 17:30
ED53EAVP CÔNG TY CỔ PHẦN QUẾ NGỌC LAN (998198) 06:30 17:30
ED53EAWE CÔNG TY TNHH THÁI BÌNH DRAGON (998428) 06:30 17:30
ED53EAWL (998668) 06:30 17:30
ED53EAWO CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH KHÁCH SẠN COSMOS VIỆT NAM (998723) 06:30 17:30
ED53EAWW CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG (998761) 06:30 17:30
ED53EBAA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG (998762) 06:30 17:30
ED53EBAD CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI DU LỊCH TAG (998905) 06:30 17:30
ED53EBAE CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HAVIN (999001) 06:30 17:30
ED53EBAK CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VINH GIA NGUYỄN (999167) 06:30 17:30
ED53EBAN CÔNG TY TNHH TM VÀ DV THANH BÌNH AN (999321) 06:30 17:30
ED53EBAV CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI MỘC MIÊN (999698) 06:30 17:30
ED53EBBP BỆNH VIÊN 199 BỘ CÔNG AN (000311) 06:30 17:30
ED53EBBQ CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÁT TRIỂN DU LỊCH NGỌC ÁNH (000304) 06:30 17:30
ED53EBBV CÔNG TY CỔ PHẦN QUÊ VIỆT (000666) 06:30 17:30
ED53EBCF HỘ KINH DOANH: ENOUVO SPACE CO-WORKING-CO-LIVING (001382) 06:30 17:30
ED53EBCJ NGUYỄN VĂN THU (001782) 06:30 17:30
ED53EBCP (001788) 06:30 17:30
ED53EBCQ CÔNG TY CỔ PHẦN HOA KY (002167) 06:30 17:30
ED53EBCS CÔNG TY CỔ PHẦN HOA KY (002166) 06:30 17:30
ĐL Cẩm Lệ VC53VU41 T3 Bên trái đường Võ Chí Công 07:30 11:30
ĐL Hoà Vang GC53HQ10 Hòa Xuân-Hòa Phú 13:00 16:30
GC53HY29 Đại La 2 07:30 10:00
ĐL Thanh Khê FC53FFEN KDC Bàu Thạc Gián 1 07:30 11:30
FC53FFMW KDC Thanh Lộc Đán T1 15:00 17:30
FC53FI33 Tôn Thất Đạm 13:00 15:30
22/08/2019 ĐL Hải Châu AC53AABS TAM TOÀ 07:30 13:00
ĐL Sơn Trà ED53EAFO CÔNG TY CỔ PHẦN KHU DU LỊCH SINH THÁI BIỂN BÃI BẮC (953447) 13:00 17:00
ED53EAFO CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG DI ĐỘNG VIETNAMOBILE (994520) 13:00 17:00
ĐL Cẩm Lệ VC53VVTW KDC Nam cầu Cẩm Lệ T2 07:30 11:30
VC53VVWV KDC Nam cầu Cẩm Lệ T1 07:30 11:30
ĐL Thanh Khê FC53FFQX L.Chiểu – T.Phước T5 07:30 10:00
FC53FFRU Phần Lăng 09:30 12:00
23/08/2019 ĐL Hải Châu AC53AAAT HẢI CHÂU 2 07:30 15:00
AC53AAJ2 DD TRG TRẦN PHÚ 13:30 16:30
ĐL Liên Chiểu HD53HACO Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Điện 3 & Hạ Tầng Năng Lượng (809690) 09:30 11:30
HD53HACO Công ty TNHH Les Gants Việt Nam (895425) 09:30 11:30
26/08/2019 ĐL Liên Chiểu HC53HHMH KDC Đa Phước 05:30 14:30
HC53HHQB Thanh Vinh 1 05:30 14:30
HC53HHY4 An Ngãi đông 05:30 14:30
HC53HHYX KDC Đa Phước 3 06:30 08:30
HC53HY35 TBA An Ngãi Đông 3 05:30 14:30
HD53HABH Công an Thành phố Đà nẵng (891762) 05:30 14:30
HD53HABH Công an Tp Đà Nẵng (800133) 05:30 14:30

Bài Viết Liên Quan