Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 21/06/2017

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Đà Nẵng thông báo lịch cắt điện Đà Nẵng ngày 21/06/2017 một số khu vực dưới đây:

lich-cup-dien-da-nang

21/06/2017 FD53FAFF Công ty cổ phần thông tin tín hiệu đường sắt Đà Nẵng (133675) 07:30
10:00
Từ khóa:

Vui lòng để nguồn: https://yeudanang.biz/lich-cup-dien-da-nang-ngay-21062017.html
Loading...