Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 23/01/2019

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Đà Nẵng thông báo lịch cắt điện Đà Nẵng ngày 20/01/2019 một số khu vực dưới đây:

Loading...
Điện Lực Mã trạm BA Tên trạm BA Giờ BĐ Giờ KT
ĐL Liên Chiểu HC53HHMU Phố Chợ HK T1 13:00 16:30
HC53HO36 TBA Nguyễn Chánh 3 09:30 11:30
HC53HO47 TBA Bầu Mạc 10:00 11:30
HC53HR36 TBA CC Đồn BP 244 07:30 12:00
Loading...

Bài Viết Liên Quan