Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 25/03/2019-28/03/2019

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Đà Nẵng thông báo lịch cắt điện Đà Nẵng ngày 25/03/2019-28/03/2019 một số khu vực dưới đây:

Loading...
Ngày Điện Lực Mã trạm BA Tên trạm BA Giờ BĐ Giờ KT
25/03/2019 ĐL Hải Châu AC53AAD3 LÊ HỒNG PHONG 2 (TT T MẠI) 07:30 13:00
AD53ABEM (621121) 13:30 17:00
ĐL Hoà Vang GC53HM27 Hưởng Phước 3 13:00 17:00
GC53VVSC Sân banh Hoà khương 07:30 11:30
26/03/2019 ĐL Hải Châu AC53AACL KIỐT CỔ VIỆN CHÀM 2 07:00 14:30
AC53AAIM LÊ ĐÌNH DƯƠNG 2 (NĐ BTUYET) 07:00 14:30
ĐL Liên Chiểu HC53HQ19 Mai Văn Ngọc 07:30 11:30
HD53HAME Công ty TNHH Cáp điện Việt Á (911567) 07:30 11:30
ĐL Hoà Vang GC53VT23 Phú Hòa 3 07:30 11:00
GD53VAFD Tân Minh Hoàng 08:30 12:30
GD53VAFP Trung Đoàn 971 07:00 09:00
27/03/2019 ĐL Hải Châu AC53AAFZ NGÃ TƯ QUÂN KHU 07:30 14:30
AC53AAG3 HÒA THUẬN 4 07:30 14:30
ĐL Sơn Trà EC53EZ22 Phan Bôi 07:00 14:00
EC53EZ23 Dương Đình Nghệ T2 07:00 14:00
EC53EZ33 Phan Tứ T7 07:00 12:00
ĐL Hoà Vang GC53VU35 Phú Hòa 4 07:00 10:00
ĐL Thanh Khê FD53FABE Trung tâm văn hóa – thể thao Quận Thanh Khê (800268) 07:30 09:00
28/03/2019 ĐL Hải Châu AC53AABB LIÊN TRÌ 1 07:30 13:00
Loading...

Bài Viết Liên Quan