Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 25/04/2017

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Đà Nẵng thông báo lịch cắt điện Đà Nẵng ngày 25/04/2017 một số khu vực dưới đây:

lich-cup-dien-da-nang

25/04/2017 ĐL Hải Châu AC53AAAT HẢI CHÂU 2 07:30
11:30
AC53AACR THIỆU BÌNH 1 13:00
17:00
AC53AAJB KDC BÌNH AN 4 13:00
17:00
ĐL Liên Chiểu HC53HHO9 KDC Trung Nghĩa T1 06:30
12:30
HC53HHOD Ngã Ba Huế 2 06:30
12:30
HC53HHR3 KDC Trung Nghĩa T4 06:30
12:30
HC53HHY5 Đại La 05:00
12:00
06:00
13:00
HC53HHY6 Xuân Phú 05:00
12:00
06:00
13:00
HC53HHY7 Phú Thượng 05:00
12:00
06:00
13:00
HC53HHY8 Phú Hạ 05:00
12:00
06:00
13:00
HC53HHY9 Hòa Khê 05:00
12:00
06:00
13:00
HC53HO29 Nguyễn Chánh 2 07:30
09:30
HC53HQ11 Trường Bản 05:00
12:00
06:00
13:00
HC53HR13 KDC Trung Nghĩa T3 06:30
12:30
HC53HR19 KDC Trung Nghĩa T5 06:30
12:30
HC53HR26 KDC Trung Nghĩa T2 06:30
12:30
HC53HR31 Khu số 7 KĐT Tây Bắc T2 06:30
12:30
HC53HY21 Phú Thượng 2 05:00
12:00
06:00
13:00
HC53HY22 Phú Hạ 2 05:00
12:00
06:00
13:00
HC53HY24 TCN Nhơn Sơn 05:00
12:00
06:00
13:00
HC53HY26 Xuân Phú 2 05:00
12:00
06:00
13:00
HC53HY29 Đại La 2 05:00
12:00
06:00
13:00
HC53HY31 Đại La 3 05:00
12:00
06:00
13:00
HD53HAEP Chi nhánh Công ty Cổ phần Khai thác khoáng sản và Xây dựng Miền Nam tại Đà Nẵng (817085) 05:00
12:00
06:00
13:00
HD53HAFV Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần EUROWINDOW Tại Thành Phố Đà Nẵng (834410) 07:30
11:30
HD53HAKF Cty TNHH INSULPACK Đà Nẵng (895395) 05:00
12:00
06:00
13:00
HD53HAKO Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Lắp Máy Miền Nam (895790) 13:00
15:30
HD53HAMQ Công ty TNHH Xây Dựng Trường Bản (917550) 05:00
12:00
06:00
13:00
HD53HAOA Công ty TNHH XD & TM Huy Cường Thịnh (924529) 05:00
12:00
06:00
13:00
HD53HAOJ Liên Đoàn Lao Động Thành Phố Đà Nẵng (928017) 09:30
11:30
HD53HAOM Lữ Đoàn 74/Tổng Cục II (928165) 05:00
12:00
06:00
13:00
HD53HAPV Công Ty Quản Lý Vận hành Điện Chiếu Sáng Công Cộng Đà Nẵng (930269) 05:00
12:00
06:00
13:00
HD53HAPW Công Ty Quản Lý Vận Hành Điện Chiếu Sáng Công Cộng Đà Nẵng (930270) 05:00
12:00
06:00
13:00
HD53HARJ Công Ty TNHH P.D.K (913530) 15:00
17:00
HD53HARL Công Ty TNHH Quang Hưng (914159) 05:00
12:00
06:00
13:00
HD53HARS Công ty TNHH HOSO Việt Nam (918346) 13:30
16:30
HD53HASG Công Ty TNHH OLYMPIA (924670) 05:00
12:00
06:00
13:00
HD53HATN CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y KHOA KHẢI TRÌNH (937224) 06:30
12:30
ĐL Sơn Trà EC53EEPX An Bình 3 13:00
17:00
EC53EEVO KDC Nam Nguyễn Văn Thoại T2 07:30
11:00
ĐL Cẩm Lệ VC53VS10 Hoà Nhơn 1-T1 05:00
13:00
VC53VS11 Hoà Nhơn 1-T2 05:00
13:00
VC53VS13 Phú Hoà 2 05:00
13:00
VC53VS14 Thôn Phước Thái 05:00
12:00
06:00
13:00
VC53VS15 Hòa Nhơn 2-T1 05:00
12:00
06:00
13:00
VC53VS16 Hòa Nhơn 2-T2 05:00
12:00
06:00
13:00
VC53VS17 Thôn Phước Hậu 05:00
13:00
VC53VS18 Thôn Phước Thuận 05:00
13:00
VC53VS19 Thôn Trước Đông 05:00
12:00
06:00
13:00
VC53VS20 Phước Hưng 05:00
12:00
06:00
13:00
VC53VS21 Ninh An 05:00
12:00
06:00
13:00
VC53VS22 Ninh An 2 05:00
12:00
06:00
13:00
VC53VS23 Diêu Phong 05:00
12:00
06:00
13:00
VC53VS24 Diêu Phong 2 05:00
12:00
06:00
13:00
VC53VS26 Toàn Trung 05:00
13:00
VC53VS33 Hòa Nhơn 2-T3 05:00
12:00
06:00
13:00
VC53VS38 Thạch Nham Tây 2 05:00
13:00
VC53VT21 Thạch Nham Đông 05:00
12:00
06:00
13:00
VC53VT22 Thạch Nham Tây 05:00
12:00
06:00
13:00
VC53VT23 Phú Hòa 3 05:00
13:00
VC53VT29 Cẩm Hòa 3 05:00
12:00
06:00
13:00
VC53VT36 Thạch Nham Đông T2 05:00
12:00
06:00
13:00
VC53VT44 Khu TĐC Hòa Nhơn 05:00
12:00
06:00
13:00
VC53VU11 Thái Lai 05:00
12:00
06:00
13:00
VC53VU14 Nhơn Sơn 05:00
12:00
06:00
13:00
VC53VU17 Phước Hưng 2 05:00
12:00
06:00
13:00
VC53VU35 Phú Hòa 4 05:00
13:00
VC53VU38 Ngầm Đôi 05:00
12:00
06:00
13:00
VC53VVSA Bơm Ninh An 05:00
12:00
06:00
13:00
VC53VVSF Hòa Khương -T1 09:00
12:00
VC53VVSN Gò Hà T2 07:30
09:30
VC53VVTF Cưa Quyết Tiến 07:30
12:00
VC53VVU1 Hoà Phú 1 05:00
12:00
06:00
13:00
VC53VVU2 Hoà Phú 2 05:00
12:00
06:00
13:00
VC53VVU3 Hoà Phú 3 05:00
12:00
06:00
13:00
VC53VVU4 Khu Đcanh ĐCư Phú Túc 05:00
12:00
06:00
13:00
VC53VVU5 Thôn Phú Túc 05:00
12:00
06:00
13:00
VC53VVUF Cẩm Hòa 2 05:00
12:00
06:00
13:00
VC53VVW1 Thôn Hòa Phước 05:00
12:00
06:00
13:00
VC53VVW2 An Châu 05:00
12:00
06:00
13:00
VC53VVW3 Thôn Hoà Thọ 05:00
12:00
06:00
13:00
VC53VVW4 Hoà Phước 1 05:00
12:00
06:00
13:00
VC53VVW5 Đông Lâm 05:00
12:00
06:00
13:00
VC53VVW6 Thôn Đồng Lăng 05:00
12:00
06:00
13:00
VC53VVW8 Khu TNXP xã Hòa Phú 05:00
12:00
06:00
13:00
VC53VVW9 Thôn Hòa Hải 05:00
12:00
06:00
13:00
VC53VW22 Trại chăn nuôi Diêu Phong 05:00
12:00
06:00
13:00
VD53VAAG Công ty CP đầu tư Hồng Hoàng Hồng (708326) 05:00
13:00
VD53VAAJ Công ty cổ phần DHC Suối Đôi (708694) 05:00
12:00
06:00
13:00
VD53VAAN Công ty TNHH TM-DV & xây dựng Thạch Toàn (689415) 05:00
12:00
06:00
13:00
VD53VAAS Doanh nghiệp tư nhân Huỳnh Đức May (696181) 05:00
13:00
VD53VAAT Viettel Đà Nẵng – Chi nhánh Tập đoàn Viễn thông Quân Đội (695407) 05:00
12:00
06:00
13:00
VD53VAAZ Công ty TNHH Phước Thịnh Phát (710166) 05:00
12:00
06:00
13:00
VD53VABA Công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông Đà Nẵng – Miền Trung (710199) 05:00
13:00
VD53VABE Công ty cổ phần xây dựng và thiết bị trường học Đà Nẵng (711876) 05:00
13:00
VD53VABI Công ty TNHH sản xuất nguyên liệu giấy Việt – Nhật (712637) 05:00
13:00
VD53VABL Công ty TNHH sản xuất nguyên liệu giấy Việt – Nhật (712880) 05:00
13:00
VD53VABM Công ty TNHH một thành viên Phương Thiên Nguyên (712992) 05:00
13:00
VD53VABS Công ty cổ phần Xuân Mai Đà Nẵng (694662) 05:00
13:00
VD53VABY Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Sao Việt (708325) 05:00
13:00
VD53VACL Công ty TNHH một thành viên khai thác Thủy lợi Đà Nẵng (600408) 05:00
13:00
VD53VACN Trường Giáo Dưỡng Số 3 (600421) 05:00
12:00
06:00
13:00
VD53VACQ Công ty CP Đầu tư – Xây dựng công trình đô thị Đà Nẵng (600436) 05:00
12:00
06:00
13:00
VD53VADD HTX chế biến KD hàng xuất khẩu Bảo Trung* (603891) 05:00
12:00
06:00
13:00
VD53VADE (605111) 05:00
12:00
06:00
13:00
VD53VADF Công ty CP Đầu tư – Xây dựng công trình đô thị Đà Nẵng (605225) 05:00
13:00
VD53VADG Công ty TNHH một thành viên Intcon (605386) 05:00
12:00
06:00
13:00
VD53VADI Công ty CP Vật liệu xây dựng 323 (605478) 05:00
13:00
VD53VADQ Doanh nghiệp tư nhân Huỳnh Đức May (608622) 05:00
13:00
VD53VADV Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam-Chi nhánh Huyện Hòa Vang Đà Nẵng (609997) 05:00
13:00
VD53VADZ Công ty liên hợp xây dựng Vạn Cường (611064) 05:00
13:00
VD53VAEA Công ty TNHH TM & DV Hùng Tiến (611275) 05:00
13:00
VD53VAEC Công ty cổ phần Xây Lắp Phát Triển Nhà Đà Nẵng (612146) 05:00
12:00
06:00
13:00
VD53VAEE Xí nghiệp chế biến lâm sản Hòa Nhơn (612210) 05:00
12:00
06:00
13:00
VD53VAEG Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 3-K20-Bộ CA (612374) 05:00
13:00
VD53VAEH Công ty cổ phần Chu Lai (612454) 05:00
13:00
VD53VAEJ Công ty CP Đầu tư – Xây dựng công trình đô thị Đà Nẵng (614261) 05:00
12:00
06:00
13:00
VD53VAER Công ty TNHH Hoàng Khoa (665882) 05:00
13:00
VD53VAEU Doanh nghiệp tư nhân Huỳnh Đức May (666579) 05:00
13:00
VD53VAFD Trần Đình Chiến (672751) 05:00
12:00
06:00
13:00
VD53VAFM Công ty cổ phần Quang – HT (675412) 05:00
13:00
VD53VAFU Công ty TNHH Một thành viên Vĩnh Trường (675911) 05:00
13:00
VD53VAFW Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng 323 (684116) 05:00
13:00
VD53VAFX Công ty TNHH MTV sản xuất và thương mại Trọng Anh (679914) 05:00
13:00
VD53VAGL Công ty CP Vinaconex 25 (687585) 05:00
13:00
VD53VAGV Công ty cổ phần Chu Lai (689437) 05:00
13:00
VD53VAHD Công ty Cổ Phần Xây Dựng Công Trình Giao Thông 810 – Chi Nhánh Miền Trung (694860) 05:00
13:00
VD53VAHG Công ty CP khai thác & phát triển du lịch Hòa Phú Thành (695951) 05:00
12:00
06:00
13:00
VD53VAHM Công ty CP xây dựng công trình 545 (698035) 05:00
13:00
VD53VAHO Trung tâm y tế huyện Hòa Vang (703695) 05:00
12:00
06:00
13:00
VD53VAIC Công ty TNHH du lịch và đầu tư xây dựng Sơn Hải (705476) 05:00
12:00
06:00
13:00
VD53VAID Công ty cổ phần thương mại dịch vụ và xuất nhập khẩu Hapras việt Nam (705520) 05:00
12:00
06:00
13:00
VD53VAIE Công ty cổ phần xây dựng công trình 512 (705638) 05:00
13:00
VD53VAIJ Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Vina Asphalt (711485) 05:00
13:00
VD53VAIR Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Toàn Trung (714527) 05:00
13:00
VD53VAIS Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Phước Thuận (714572) 05:00
13:00
VD53VAIT Công ty cổ phần than Miền Trung – Vinacomin (714672) 05:00
13:00
VD53VAIV Xi nghiệp khai thác và chế biến vật liệu xây dựng DMT-Chi nhánh công ty cổ phần đầu tư Đà Nẵng-Miền Trung (715122) 05:00
13:00
VD53VAIW Công ty cổ phần xây dựng giao thông Quảng Nam (715442) 05:00
13:00
VD53VAJB Xí nghiệp bê tông nhựa và khai thác đá xây dựng-Công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông Đà Nẵng (716014) 05:00
13:00
VD53VAJC Xí nghiệp bê tông nhựa và khai thác đá xây dựng-Công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông Đà Nẵng (716148) 05:00
13:00
VD53VAJE (716444) 05:00
13:00
VD53VAJG Công ty TNHH Hoàng Anh Khôi (716524) 05:00
13:00
VD53VAJI CN Công ty cổ phần khai thác khoáng sản & xây dựng Miền Nam tại Đà Nẵng (716607) 05:00
13:00
VD53VAJL Công ty cổ phần công nghệ Đức Huy (717480) 05:00
13:00
ĐL Thanh Khê FC53FFYB KDC Siêu thị Bài Thơ 3 13:00
15:00
FC53FFYU KDC Siêu Thị 13:00
15:00
FD53FAAF Công ty TNHH Một thành viên Chợ siêu thị Đà Nẵng (904830) 13:00
15:00
FD53FAAK Công ty cổ phần xi măng Vicem Hải Vân (900383) 12:30
14:00
FD53FAAT Công ty cổ phần xi măng VICEM Hải Vân (800201) 13:00
16:30
FD53FACT Công ty Cổ phần Savico Đà Nẵng (891745) 13:00
15:00
FD53FACX Công ty Công viên – Cây xanh Đà Nẵng (893714) 07:00
12:30
FD53FAEA Công ty TNHH Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội-Chi nhánh Đà Nẵng (914262) 13:00
15:00
FD53FAEZ Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Nguyễn Kim Miền Trung (904826) 07:00
12:30

 

Từ khóa:

Vui lòng để nguồn: https://yeudanang.biz/lich-cup-dien-da-nang-ngay-25042017.html
Loading...