Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 25/09/2017

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Đà Nẵng thông báo lịch cắt điện Đà Nẵng ngày 25/09/2017 một số khu vực dưới đây:

lich-cup-dien-da-nang

25/09/2017 ĐL Hải Châu AC53AAAG LÝ THÁI TỔ 2 07:30
12:30
AC53AAJN BÌNH AN 2 13:00
17:30
AD53ABIB Công ty TNHH Khởi Phát (630319) 07:30
15:30
AD53ABIB Công Ty QLVH Điện CSCC Đà Nẵng (633275) 07:30
15:30
AD53ABIB Cung Thể thao Tiên Sơn (633312) 07:30
15:30
AD53ABIB Cung Thể thao Tiên Sơn (633313) 07:30
15:30
ĐL Thanh Khê FC53FFI7 TĐC Thanh Lộc Đán T3 13:00
17:00
FC53FI16 TĐC T.L.Đán H.Minh MR T4 07:30
12:00
Xem thêm:  Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 08/06/2016

Vui lòng để nguồn: https://yeudanang.biz/lich-cup-dien-da-nang-ngay-25092017.html
Loading...
Loading...