Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 25/9/2015

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Đà Nẵng thông báo lịch cắt điện ngày 25/9/2015 một số khu vực dưới đây:

Ngày Điện lực Sổ GCS Tên Sổ GCS Giờ BĐ Giờ KT
25/09/2015 ĐL Hải Châu ACU Thanh Thuỷ 13:00

17:00

ADQ Hải Hồ 07:30

11:30

AID KDC Lâm Đặc Sản 07:30

10:30

ĐL Liên Chiểu HEA Công Ty Cổ Phần Khoáng Sản Và Đầu Tư VISACO (813417) 08:30

15:30
09:00

16:00
HEA Cty TNHH An Hưng Phú (819522) 08:30

15:30
09:00

16:00
HEA Công ty TNHH Phước Ninh (819610) 08:30

15:30
09:00

16:00
HEA CTy TNHH Minh Hung (840636) 08:30

15:30
09:00

16:00
HEA CN DNTN CB HS Long Hải tại ÐN (842089) 08:30

15:30
09:00

16:00
HEA Trung tâm Mạng lưới Mobifone Miền Trung – Chi nhánh Tổng Công ty Viễn thông Mobifone (887463) 08:30

15:30
09:00

16:00
HEA Công ty CP khoáng sản Sơn Phước (911568) 08:30

15:30
09:00

16:00
HEA Công ty TNHH XD & TM Huy Cường Thịnh (924529) 08:30

15:30
09:00

16:00
HEA Công Ty Cổ Phần Khoáng Sản Và Đầu Tư VISACO (925042) 08:30

15:30
09:00

16:00
HEA Long Thị Liêm (926850) 08:30

15:30
09:00

16:00
HEA1-4 CTy TNHH Nam Dương (839356) 07:30

12:30

HEA1-4 Xí nghiệp Sản xuất Kinh doanh sắt thép Hòa Hiệp (HTX) (840139) 07:30

12:30

HEA1-5 CN DNTN CB HS Long Hải tại ÐN (842089) 07:30

12:00

HEA1-5 Công ty Cổ phần Dịch vụ Cáp treo Bà Nà (895300) 08:30

16:00

HEA1-5 Công ty Cổ phần Dịch vụ Cáp treo Bà Nà (895831) 08:30

16:00

HEA1-5 Công ty Cổ phần Dịch vụ Cáp treo Bà Nà (905041) 08:30

16:00

HEA1-5 Công ty Cổ phần Dịch vụ Cáp treo Bà Nà (905042) 08:30

16:00

HEA1-5 Công ty Cổ phần Dịch vụ Cáp treo Bà Nà (913529) 08:30

16:00

HEA1-5 Công ty Cổ phần Dịch vụ Cáp treo Bà Nà (916182) 08:30

16:00

HEA1-5 Công ty Cổ phần Dịch vụ Cáp treo Bà Nà (922146) 08:30

16:00

HEA1-5 Công Ty Cổ Phần Dịch vụ Cáp Treo Bà Nà (926118) 08:30

16:00

HEA1-5 Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Cáp Treo Bà Nà (929026) 08:30

16:00

HEA1-5 Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Cáp Treo Bà Nà (929051) 08:30

16:00

HEA1-5 Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Cáp Treo Bà Nà (931053) 08:30

16:00

HEA1-5 Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Cáp Treo Bà Nà (931056) 08:30

16:00

HN3 Khu Dc Hoà Phát 3-T2 13:30

16:30

HQ1 HOÀ NINH 1 07:30

12:00

HQ1 HOÀ NINH 1 08:30

15:30
09:00

16:00
HQ10 HOÀ NINH 1 08:30

15:30
09:00

16:00
HQ12 HOÀ NINH 1 08:30

15:30
09:00

16:00
HQ13 HOÀ NINH 1 08:30

15:30
09:00

16:00
HQ13 HOÀ NINH 1 07:30

12:00

HQ14 HOÀ NINH 1 08:30

15:30
09:00

16:00
HQ2 HOÀ NINH 2 08:30

15:30
09:00

16:00
HQ3 HOÀ NINH 3 08:30

15:30
09:00

16:00
HQ4 HOÀ NINH 4 08:30

15:30
09:00

16:00
HQ4 HOÀ NINH 4 07:30

12:00

HQ5 HOÀ NINH 5 08:30

15:30
09:00

16:00
HQ6 HOÀ NINH 6 08:30

15:30
09:00

16:00
HQ6 HOÀ NINH 6 07:30

12:00

HQ7 HOÀ NINH 7 07:30

12:00

HQ7 HOÀ NINH 7 08:30

15:30
09:00

16:00
HQ9 HOÀ NINH 9 08:30

15:30
09:00

16:00
HQ9 HOÀ NINH 9 07:30

12:00

HQ9 HOÀ NINH 9 07:30

17:00

HR1 TRẠM HOA KIỀU 07:30

12:00

HR1 TRẠM HOA KIỀU 08:30

15:30
09:00

16:00
HR2 TRẠM SUỐI MƠ 08:30

15:30
09:00

16:00
HW7 Hòa Phú 08:30

15:30
09:00

16:00
ĐL Sơn Trà EED ĐÀI TRUYỀN HÌNH KỸ THUẬT SỐ VTC (505510) 06:00

15:30
06:30

16:00
EED TRUNG ĐOÀN 290-TRẠM RA ĐA 29 (505511) 06:00

15:30
06:30

16:00
EED CÔNG TY QUẢN LÝ BAY MIỀN TRUNG (505512) 06:00

15:30
06:30

16:00
EED Đài PThanh Truyền Hình ĐN (506303) 06:00

15:30
06:30

16:00
EED BTL VÙNG 3 HQ (516895) 06:00

15:30
06:30

16:00
EED CT QLVH ĐIỆN CSÁNG CCỘNG ĐNẴNG (954282) 06:00

15:30
06:30

16:00
EED CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP HÓA CHẤT ĐÀ NẴNG (954677) 06:00

15:30
06:30

16:00
EED Trần Viết Tuân (960435) 06:00

15:30
06:30

16:00
EED TRƯƠNG ĐÌNH BÌNH (971144) 06:00

15:30
06:30

16:00
EED CÔNG TY CỔ PHẦN NGHE NHÌN TOÀN CẦU (974498) 06:00

15:30
06:30

16:00
EED Trần Khánh Hoàng (975107) 06:00

15:30
06:30

16:00
EED BTL VÙNG 3 HQ (520872) 06:00

16:00

EED ĐÀI PHÁT SÓNG PHÁT THANH AN HẢI (961239) 06:00

16:00

EED TRUNG TÂM KỸ THUẬT TRUYỀN DẪN PHÁT SÓNG (963345) 06:00

16:00

EED TRUNG TÂM TRINH SÁT KỶ THUẬT 47 – BỘ THAM MƯU HẢI QUÂN (976628) 06:00

16:00

EX3 BIỆT THỰ MẪU 06:00

15:30
06:30

16:00
EX5 DD PHÚC LỘC VIÊN 07:30

10:30

EZN DD PHÚC LỘC VIÊN 07:30

10:30

ĐL Cẩm Lệ VEB CN Công ty TNHH MTV TTTH đường sắt Đà Nẵng-Xí nghiệp TTTH Quảng Nam Đà Nẵng (708341) 06:30

12:00

VEB CtyTNHH SX ốngC.Ng HQ-DVTM Tân Phát (600512) 06:30

11:30
07:00

12:00
VEB Chi nhánh Công ty cổ phần xăng dầu dầu khí PV OIL Miền Trung tại Đà Nẵng (609138) 06:30

11:30
07:00

12:00
VEB Hợp tác xã cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng Thanh Châu (613998) 06:30

11:30
07:00

12:00
VEB Công ty TNHH Vỹ Hậu (667419) 06:30

11:30
07:00

12:00
VEB DNTN cơ khí xây dựng Quang Vinh (673741) 06:30

11:30
07:00

12:00
VEB Công ty CP xây lắp Rồng Biển, (685401) 06:30

11:30
07:00

12:00
VEB Cty CP đầu tư & KD thép Nhân Luật (686475) 06:30

11:30
07:00

12:00
VEB Công ty CP xây dựng công trình 545 (689406) 06:30

11:30
07:00

12:00
VEB Phân viện khoa học hình sự (694299) 06:30

11:30
07:00

12:00
VEB Cục Môi trường miền Trung và Tây Nguyên (702446) 06:30

11:30
07:00

12:00
VEB Công ty SFC UMWELTTECHNIK Gmbh-văn phòng điều hành SFC Hòa Xuân tại Tp Đà Nẵng (704220) 06:30

11:30
07:00

12:00
VEB Cục 682 – Tổng cục An Ninh (705475) 06:30

11:30
07:00

12:00
VEE Miếu Bông 06:30

11:30
07:00

12:00
VS28 Thạch Bồ 06:30

11:30
07:00

12:00
VS29 Sinh thái Hòa Xuân 06:30

11:30
07:00

12:00
VS30 La Châu Bắc 06:30

11:30
07:00

12:00
VSB Chợ mới Hoà Phước 06:30

11:30
07:00

12:00
VSJ Gạch Thanh Bình – H.P 06:30

11:30
07:00

12:00
VSX Trà Kiểm – Hoà Phước 06:30

11:30
07:00

12:00
VSY Trạm Tân hạnh 06:30

11:30
07:00

12:00
VSZ KDC an hòa T3 05:00

07:00

VT15 Thôn Túy Loan 07:00

16:00

VT25 Khu Đảo Nổi 05:00

07:00

VT31 Nam Sơn 1 06:30

11:30
07:00

12:00
VT32 Nam Sơn 1 06:30

11:30
07:00

12:00
VT33 Nam Sơn 1 06:30

11:30
07:00

12:00
VT38 Sân Vận động Hòa Xuân 06:30

11:30
07:00

12:00
VT39 Nam Sơn 1 06:30

11:30
07:00

12:00
VTE An Hoà 1 05:00

07:00

VTG Dương Sơn 06:30

16:30

VTI Phong Nam 06:30

11:30
07:00

12:00
VTJ KDC Nam cầu Cẩm Lệ 06:30

11:30
07:00

12:00
VTK Cẩm Nam 06:30

11:30
07:00

12:00
VTM Quang Châu 06:30

11:30
07:00

12:00
VTW KDC Nam Cẩm lệ T1 06:30

11:30
07:00

12:00
VU10 Hoà Phú 1 06:30

11:30
07:00

12:00
VU16 Hoà Phú 1 06:30

11:30
07:00

12:00
VU22 Hoà Phú 2 06:30

11:30
07:00

12:00
VU31 Hoà Phú 3 06:30

11:30
07:00

12:00
VU32 Hoà Phú 3 06:30

11:30
07:00

12:00
VU40 Hố Chình 06:30

11:30
07:00

12:00
VU41 Hố Chình 06:30

11:30
07:00

12:00
VU42 Hố Chình 06:30

11:30
07:00

12:00
VU43 Hố Chình 06:30

11:30
07:00

12:00
VU8 Miếu Bông 3 06:30

11:30
07:00

12:00
VU9 Giáng Đông 06:30

12:00

VUM Quang châu 2 06:30

11:30
07:00

12:00
VUN Miếu Bông 2 06:30

11:30
07:00

12:00
VUO Nhơn Hòa 06:30

11:30
07:00

12:00
VUR Giáng Nam 1 06:30

11:30
07:00

12:00
VUS Trạm Nhơn Thọ 06:30

11:30
07:00

12:00
VUT Trạm Quá Giáng 1 06:30

11:30
07:00

12:00
VUU Trạm Quá Giáng 2 06:30

11:30
07:00

12:00
VUV Trạm UBxã Hòa Phước 06:30

11:30
07:00

12:00
VUW KDC Phong Nam 06:30

11:30
07:00

12:00
VUX Đông Hoà 2 06:30

11:30
07:00

12:00
VUY Quang Châu – Hoà Châu 06:30

11:30
07:00

12:00
VUZ KDC An Hoà T1 05:00

07:00

VW10 Hoà Phước – Hoà phú 06:30

11:30
07:00

12:00
VW13 Hoà Phước – Hoà phú 06:30

12:00

VW18 Hoà Phước – Hoà phú 06:30

11:30
07:00

12:00
VW19 Khu CC A2 Nam CCL 06:30

11:30
07:00

12:00
VW23 An Châu 06:30

11:30
07:00

12:00
VW25 An Châu 06:30

11:30
07:00

12:00
VW26 An Châu 06:30

11:30
07:00

12:00
VW27 An Châu 06:30

11:30
07:00

12:00
VWA Trạm Liêm Lạc 06:30

11:30
07:00

12:00
VWB Trạm Hoà Xuân 1 06:30

11:30
07:00

12:00
VWE Nam Sơn 1 06:30

11:30
07:00

12:00
VWF Tùng Lâm 06:30

11:30
07:00

12:00
VWG Hoà Xuân 2 06:30

11:30
07:00

12:00
VWH Trung Lương Hoà Xuân4 06:30

11:30
07:00

12:00
VWI Phong Nam 2 06:30

11:30
07:00

12:00
VWL Dương Sơn 3 06:30

12:00

VWV KDC Nam Cẩm lệ T1 06:30

11:30
07:00

12:00
VWW KDC Nam Cẩm Lệ T3 06:30

11:30
07:00

12:00
VWX KDC Nam Cẩm Lệ T4 06:30

11:30
07:00

12:00
VWY KDC Nam Cẩm Lệ T6 06:30

11:30
07:00

12:00
VWZ KDC Nam Cẩm Lệ T7 06:30

11:30
07:00

12:00
Xem thêm:  Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 24/06/2017

Vui lòng để nguồn: https://yeudanang.biz/lich-cup-dien-da-nang-ngay-2592015.html
Loading...
Loading...