Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 26/01/2019

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Đà Nẵng thông báo lịch cắt điện Đà Nẵng ngày 26/01/2019 một số khu vực dưới đây:

Loading...
Điện Lực Mã trạm BA Tên trạm BA Giờ BĐ Giờ KT
ĐL Cẩm Lệ VC53VS51 TBA T5 Cồn Dầu 13:00 15:15
VC53VT31 Khu E MR T2 Nam cầu Cẩm Lệ 13:00 17:00
VC53VU25 Tam Xê 07:30 11:30
VC53VU32 T2 bên trái đường VCC 15:30 17:30
VC53VW10 Khu E MR Nam cầu Cẩm Lệ 07:30 12:30
VC53VW37 T7 Bên Trái đường VCC 15:30 17:30
VC53VW40 TBA Cồn Dầu T4 13:00 15:15
Loading...

Bài Viết Liên Quan