Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 26+27/10/2018

Lịch cúp điện Đà Nẵng 2 lượt xem

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Đà Nẵng thông báo lịch cắt điện Đà Nẵng ngày 10/03/2018 một số khu vực dưới đây:

26/10/2018 ĐL Thanh Khê FD53FADE Công Ty TNHH Một Thành Viên TMDV Siêu thị CO.OPMART Đà Nẵng (899708) 07:30
12:00
27/10/2018 ĐL Hải Châu AC53AAA1 T1 KDC TN HÒA CƯỜNG 05:30
16:00
06:30
17:00
AC53AAA2 T11 KDC KHUÊ TRUNG ĐÒ XU 05:30
16:00
06:30
17:00
AC53AAA9 TUYÊN SƠN MỞ RỘNG T5 05:30
17:00
AC53AAAW KDC TUYÊN SƠN MR T2 05:30
17:00
AC53AAB9 T5 KDC TN HÒA CƯỜNG 05:30
16:00
10:00
17:00
AC53AABH KDC TUYÊN SƠN MR T4 05:30
17:00
AC53AABW T12 KDC KHUÊ TRUNG ĐÒ XU 05:30
16:00
06:30
17:00
AC53AADC HÒA CƯỜNG 6 05:30
16:00
10:00
17:00
AC53AADH HOÀ CƯỜNG 2 05:30
16:00
06:30
17:00
AC53AAE6 TUYÊN SƠN 2 05:30
16:00
06:30
17:00
AC53AAEF KDC BỘT CÁ 05:30
17:00
AC53AAF5 T6 TN HÒA CƯỜNG 05:30
16:00
10:00
17:00
AC53AAF9 NHÀ BIỂU DIỄN ĐA NĂNG 2 05:30
17:00
AC53AAFE LÀNG THỂ THAO T2 05:30
17:00
AC53AAGB TUYÊN SƠN 05:30
17:00
AC53AAGJ T3-14B NÚI THÀNH 05:30
16:00
06:30
17:00
AC53AAI3 HỒ NGUYÊN TRỪNG 05:30
16:00
06:30
17:00
AC53AAI5 NÚI THÀNH 2 05:30
16:00
06:30
17:00
AC53AAI6 PHAN ĐĂNG LƯU 05:30
16:00
06:30
17:00
AC53AAID KDC LÂM ĐẶC SẢN 05:30
16:00
06:30
17:00
AC53AAIF KDC BÌNH AN 1 05:30
16:00
06:30
17:00
AC53AAIR TĐC TUYÊN SƠN A 05:30
17:00
AC53AAIS TĐC TUYÊN SƠN B 05:30
17:00
AC53AAIW KDC TUYÊN SƠN MR T1 05:30
17:00
AC53AAJ7 NÚI THÀNH 4 05:30
16:00
06:30
17:00
AC53AC16 LÊ VĂN ĐỨC 05:30
16:00
06:30
17:00
AC53AC17 HỒ NGUYÊN TRỪNG 2 05:30
16:00
06:30
17:00
AC53AD12 NAM SƠN 05:30
16:00
06:30
17:00
AC53AD14 NGUYỄN XUÂN NHĨ 05:30
17:00
AC53AD16 BƠM CHỐNG ÚNG TRƯƠNG CHÍ CƯƠNG 05:30
17:00
AC53AD19 DD SPS 15 05:30
17:00
AD53A9BB Công ty TNHH Một thành viên Tháp Ngọc (646015) 05:30
16:00
06:30
17:00
AD53A9BC Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội thành phố Đà Nẵng (646503) 05:30
16:00
06:30
17:00
AD53A9BD Công ty cổ phần đầu tư Landcom (647677) 05:30
17:00
AD53A9BF Trường Cao đẳng Phương Đông (648061) 05:30
16:00
06:30
17:00
AD53A9BG (648724) 05:30
16:00
06:30
17:00
AD53A9VA Công ty TNHH Đá Chàm (644004) 05:30
16:00
06:30
17:00
AD53ABAB Công ty Truyền tải điện 2 (115960) 05:30
16:00
06:30
17:00
AD53ABBV Công Ty TNHH Giai Nông (124624) 05:30
16:00
06:30
17:00
AD53ABCS Tổng Công ty cổ phần y tế DANAMECO (134158) 05:30
16:00
06:30
17:00
AD53ABDA Trung tâm Huấn luyện và Đào tạo vận động viên Thể dục – Thể thao Đà Nẵng (142412) 05:30
16:00
06:30
17:00
AD53ABDA Công an Thành phố Đà Nẵng (647897) 05:30
16:00
06:30
17:00
AD53ABDG Ban quản lý Dự án 85 (144666) 05:30
17:00
AD53ABDJ Công ty Thuỷ điện Sông Tranh (148006) 05:30
17:00
AD53ABEE Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng (151492) 05:30
16:00
06:30
17:00
AD53ABEL Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại tỉnh Quảng Nam (621108) 05:30
17:00
AD53ABFW Văn phòng III – Bộ Kế hoạch và đầu tư tại TP Đà Nẵng (630339) 05:30
16:00
06:30
17:00
AD53ABFY Trường Đại Học Kiến Trúc Đà Nẵng (631209) 05:30
16:00
06:30
17:00
AD53ABGG Công ty TNHH Khởi Phát (637123) 05:30
16:00
06:30
17:00
AD53ABGH Công ty cổ phần trung tâm thương mại Lotte Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng (637163) 05:30
17:00
AD53ABGR Công ty Thoát nước và xử lý nước thải Đà Nẵng (639114) 05:30
17:00
AD53ABHC Công ty TNHH Công viên Châu Á (640286) 05:30
17:00
AD53ABHM Trường Đại học Đông Á (641780) 05:30
16:00
06:30
17:00
AD53ABHX Bệnh viện mắt Đà Nẵng (630807) 05:30
16:00
06:30
17:00
ĐL Liên Chiểu HC53HN10 Hòa An 4 13:30
16:30
ĐL Sơn Trà EC53EEH9 KDC Phan Tứ T1 05:30
17:00
EC53EEHA Hợp Tác Hoá Nông Nghiệp 05:30
17:00
EC53EEHE An Cư 4 05:30
17:00
EC53EEHH Trần Khánh Dư 05:30
17:00
EC53EEHK T73A 05:30
17:00
EC53EEK1 Phan Tứ T2 05:30
17:00
EC53EEK2 Phan Tứ T3 05:30
17:00
EC53EEK9 KPC Hoà Hải T1 05:30
17:00
EC53EEKA An Trung T8 05:30
17:00
EC53EEKB An Trung T6 05:30
17:00
EC53EEKF Mỹ Đa Tây 2 05:30
17:00
EC53EEKH An Nhơn 1 05:30
17:00
EC53EEKI An Nhơn 2 05:30
17:00
EC53EEKO Nguyễn Văn Trỗi 05:30
17:00
EC53EEKU KDC An Cư T1 05:30
17:00
EC53EEKX An Trung T7 05:30
17:00
EC53EEKY KDC Bắc XLDD 05:30
17:00
EC53EELA Đồng Nò 05:30
17:00
EC53EELB Đa Mặn 2 05:30
17:00
EC53EELD Mỹ Đa Đông 3 05:30
17:00
EC53EELF KDC An Cư T3 05:30
17:00
EC53EELG KDC An Cư T4 05:30
17:00
EC53EELJ An Hải Đông 2 05:30
17:00
EC53EELN Sơn Thuỷ T4 05:30
17:00
EC53EELO Sơn Thuỷ T3 05:30
17:00
EC53EEP4 An Hiệp T2 05:30
17:00
EC53EEPA An Hiệp T1 05:30
17:00
EC53EEPB Bến Phà 1 05:30
17:00
EC53EEPC T72B 05:30
17:00
EC53EEPD An Hải Đông 05:30
17:00
EC53EEPE T73B 05:30
17:00
EC53EEPF An Bình 2 05:30
17:00
EC53EEPG Bắc Mỹ An 1 05:30
17:00
EC53EEPI T72A 05:30
17:00
EC53EEPJ Bến Xe 05:30
17:00
EC53EEPK Sơn Thuỷ T1 05:30
17:00
EC53EEPL Tân Trà 1 05:30
17:00
EC53EEPN An Bình 1 05:30
17:00
EC53EEPR Mỹ Đa Đông 4 05:30
17:00
EC53EEPU Phước Mỹ 2 05:30
17:00
EC53EEPV Mỹ Đa Tây 1 05:30
17:00
EC53EEPX An Bình 3 05:30
17:00
EC53EEPY An Cư 3 05:30
17:00
EC53EEVB Phan Tứ T4 05:30
17:00
EC53EEVD Đa Mặn 1 05:30
17:00
EC53EEVE KDC Bắc Mỹ An 05:30
17:00
EC53EEVG KDC Xưởng 387 05:30
17:00
EC53EEVH K20 05:30
17:00
EC53EEVI An Trung Đông 05:30
17:00
EC53EEVJ Hoà Hải T1 05:30
17:00
EC53EEVK Sơn Thuỷ T2 05:30
17:00
EC53EEVO KDC Nam Nguyễn Văn Thoại T2 05:30
17:00
EC53EEVP Khu CBCC – NHS 05:30
17:00
EC53EEVZ Phước Mỹ 6 05:30
17:00
EC53EEX6 Tuyên Sơn T1 05:30
17:00
EC53EEX7 Tuyên Sơn T2 05:30
17:00
EC53EEXE Phan Tứ T5 05:30
17:00
EC53EEXJ Khu VHTT An Trung T2 05:30
17:00
EC53EEXS Nguyễn Công Trứ 05:30
17:00
EC53EEXU KDC Nam Nguyễn Văn Thoại T1 05:30
17:00
EC53EEZ4 Bắc Mỹ An 3 05:30
17:00
EC53EEZG KDC T20 05:30
17:00
EC53EEZH An Hải Đông 3 05:30
17:00
EC53EEZL KPC Hoà Hải mở rộng 05:30
17:00
EC53EEZP Nguyễn Công Trứ T2 05:30
17:00
EC53EEZQ Lương Thế Vinh 05:30
17:00
EC53EEZR Đông Trà 3 05:30
17:00
EC53EEZS Đông Trà 4 05:30
17:00
EC53EEZU An Hiệp T3 05:30
17:00
EC53EEZY KDC TTHC Quận NHS 05:30
17:00
EC53EH23 Bùi Tá Hán 05:30
17:00
EC53EH30 T20 05:30
17:00
EC53EK14 Nguyễn Văn Thoại 05:30
17:00
EC53EK18 Hoàng Kế Viêm 05:30
17:00
EC53EK22 Khách sạn Mỹ Khê 05:30
17:00
EC53EK23 Khách sạn Hoàng Lan 05:30
17:00
EC53EK27 KDC Nam Nguyễn Văn Thoại T3 05:30
17:00
EC53EL16 KHC Ngũ Hành Sơn T2 05:30
17:00
EC53EL22 Khu TĐC Làng đá Mỹ Nghệ 05:30
17:00
EC53EL23 E224 05:30
17:00
EC53EP11 KDC Bùi Tá Hán T1 05:30
17:00
EC53EP13 Tuyên Sơn 3 05:30
17:00
EC53EP14 Tuyên Sơn 4 05:30
17:00
EC53EP23 Lê Quang Đạo 05:30
17:00
EC53EP27 Lâm Hoành 05:30
17:00
EC53EP30 Tô Hiến Thành 05:30
17:00
EC53EV14 An Hiệp 4 05:30
17:00
EC53EV15 An Thượng 1 05:30
17:00
EC53EV19 KDC Phía Đông X387 05:30
17:00
EC53EV24 K20-T2 05:30
17:00
EC53EV25 K38-T1 05:30
17:00
EC53EX14 Hòa Hải 4 05:30
17:00
EC53EX21 An Cư T5 05:30
17:00
EC53EX22 Phan Tứ T6 05:30
17:00
EC53EX26 KCC nhà ở xã hội Nam Tuyên Sơn 05:30
17:00
EC53EZ10 The Monarchy 05:30
17:00
EC53EZ13 Khu quân đội K38 T2 05:30
17:00
EC53EZ15 Lê Quang Đạo T3 05:30
17:00
EC53EZ17 Trần Bạch Đằng T2 05:30
17:00
EC53EZ18 An Cư 3 T2 05:30
17:00
EC53EZ19 Khu sản xuất Làng đá MNNN T6 05:30
17:00
EC53EZ24 Lê Văn Hiến T2 05:30
17:00
EC53EZ26 Lý Văn Tố 05:30
17:00
EC53EZ27 Ngô Thì Sỹ 05:30
17:00
ED53EAAD CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHÚC KHANG ĐÀ NẴNG (505302) 05:30
17:00
ED53EAAF TRUNGTÂM VIỄNTHÔNG 3-VIỄNTHÔNG ĐÀNẴNG-TẬPĐOÀN BƯUCHÍNH VIỄNTHÔNG VIỆTNAM(CHINHÁNH CÔNGTY TNHH) (505342) 05:30
17:00
ED53EAAI TĐ 78 Bộ Tham Mưu QK5 (505359) 05:30
17:00
ED53EAAJ LÀNG TRẺ EM SOS ĐÀ NẴNG (505360) 05:30
17:00
ED53EAAL ĐƠN VỊ A20 BỘ CÔNG AN (505403) 05:30
17:00
ED53EAAL CÔNG TY QUẢN LÝ VẬN HÀNH ĐIỆN CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG ĐÀ NẴNG (525432) 05:30
17:00
ED53EAAP HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ HÀNH CHÍNH KVIII (505433) 05:30
17:00
ED53EAAQ CÔNG AN QUẬN SƠN TRÀ (505436) 05:30
17:00
ED53EABM CÔNG TY TNHH VẠN AN (505965) 05:30
17:00
ED53EABN TRƯỜNG PHỔ THÔNG HERMANN GMEINER (506150) 05:30
17:00
ED53EABQ (506519) 05:30
17:00
ED53EABQ CÔNGTY CỔPHẦN XUẤTNHẬPKHẨU THỦYSẢN MIỀNTRUNG (506518) 05:30
17:00
ED53EABR CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN XUÂN (949075) 05:30
17:00
ED53EABR CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN XUÂN (970574) 05:30
17:00
ED53EABY UBND QUẬN NGŨ HÀNH SƠN (507882) 05:30
17:00
ED53EABY VĂN PHÒNG QUẬN UỶ NGŨ HÀNH SƠN (955067) 05:30
17:00
ED53EABY VIỆN KIỂM SÁT NGŨ HÀNH SƠN (508953) 05:30
17:00
ED53EABY TRUNG TÂM VĂN HOÁ THỂ THAO Q.NGŨ HÀNH SƠN (967244) 05:30
17:00
ED53EABY ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM QUẬN NGŨ HÀNH SƠN (986868) 05:30
17:00
ED53EABZ XÍ NGHIỆP THAN ĐÀ NẴNG-CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THAN MIỀN TRUNG (508182) 05:30
17:00
ED53EACF CỤC HẬU CẦN AN NINH-TỔNG CỤC AN NINH-BỘ CÔNG AN-TRẠM CÔNG TÁC TẠI ĐÀ NẴNG (510282) 05:30
17:00
ED53EACG CÔNG TY QUẢN LÝ VẬN HÀNH ĐIỆN CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG ĐÀ NẴNG (510387) 05:30
17:00
ED53EACH CTy QLý VHành Điện CSang CCộng ĐN. (510388) 05:30
17:00
ED53EACJ TT Y Tế Quận Ngũ H Sơn (511008) 05:30
17:00
ED53EACK NGÂNHÀNG NN&PTNT VIỆTNAM-CHINHÁNH QUẬN NGŨHÀNHSƠN ĐÀNẴNG (511009) 05:30
17:00
ED53EACO TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ĐÀ NẴNG (512600) 05:30
17:00
ED53EACQ BỆNH VIỆN 199-BỘ CÔNG AN (513307) 05:30
17:00
ED53EACR TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ (515011) 05:30
17:00
ED53EACT TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ (KHU KÝ TÚC XÁ) (515646) 05:30
17:00
ED53EACV TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN (517998) 05:30
17:00
ED53EACV TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN (975319) 05:30
17:00
ED53EACW CÔNG TY THOÁT NƯỚC VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI ĐÀ NẴNG (518000) 05:30
17:00
ED53EADB CTy QLý VHành Điện CSáng CCộng ĐN. (522114) 05:30
17:00
ED53EADD TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ĐÀ NẴNG (522867) 05:30
17:00
ED53EADU CÔNG TY QUẢN LÝ VẬN HÀNH ĐIỆN CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG ĐÀ NẴNG (525435) 05:30
17:00
ED53EADV CÔNG TY QUẢN LÝ VẬN HÀNH ĐIỆN CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG ĐÀ NẴNG (525436) 05:30
17:00
ED53EAEH CTY QLÝ VHÀNH ĐIỆN CSÁNG CCỘNG ĐN. (942151) 05:30
17:00
ED53EAEP CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TÍN VŨ (943429) 05:30
17:00
ED53EAEQ HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ HÀNH CHÍNH KVIII (943920) 05:30
17:00
ED53EAFF TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HỮU NGHỊ VIỆT-HÀN (951083) 05:30
17:00
ED53EAFL CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HOÀNG KHÁNH DUNG (981954) 05:30
17:00
ED53EAFL CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ WILL BE (983799) 05:30
17:00
ED53EAFL ĐOÀN AN ĐIỀU DƯỠNG 27 ĐN-CỤC CTRỊ QK5 (952950) 05:30
17:00
ED53EAFN TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ SỐ 5-BỘ QUỐC PHÒNG (953442) 05:30
17:00
ED53EAFN CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TÍN VŨ (960591) 05:30
17:00
ED53EAGL VIỆN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG (959506) 05:30
17:00
ED53EAGO CÔNG TY CỔ PHẦN XUYÊN ĐÔNG DƯƠNG (960282) 05:30
17:00
ED53EAGQ BỆNH VIỆN PHỤ SẢN-NHI ĐÀ NẴNG (961466) 05:30
17:00
ED53EAGT TRUNG ĐOÀN 224-SƯ ĐOÀN 375 (961670) 05:30
17:00
ED53EAHD CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TÍN VŨ (965783) 05:30
17:00
ED53EAJE CÔNG TY QUẢN LÝ VẬN HÀNH ĐIỆN CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG ĐÀ NẴNG (974100) 05:30
17:00
ED53EAJM DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KHÁCH SẠN SÔNG CÔNG ĐÀ NẴNG (976631) 05:30
17:00
ED53EAKK CÔNG TY TNHH HÙNG BẮC CƯỜNG (978892) 05:30
17:00
ED53EAKL CÔNG TY CỔ PHẦN KACHIUSA (978413) 05:30
17:00
ED53EAKS CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH TAHAKA (979456) 05:30
17:00
ED53EALC CÔNG TY CỔ PHẦN RICHICO (980651) 05:30
17:00
ED53EALE CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG-CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH CÚC PHƯƠNG (981499) 05:30
17:00
ED53EALF VĂN PHÒNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH (981678) 05:30
17:00
ED53EALK KHÁCHSẠN TRƯỜNGSƠNTÙNG 5-CHINHÁNH CÔNGTY TNHH DV-TM TRƯỜNG SƠN TÙNG TẠI ĐÀNẴNG (981825) 05:30
17:00
ED53EALO CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DU LỊCH ĐỨC PHÚ GIA (982073) 05:30
17:00
ED53EALU CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGỌC QUANG ĐĂNG (982702) 05:30
17:00
ED53EAMQ CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM FPT MIỀN TRUNG (985056) 05:30
17:00
ED53EAMW CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH PHÚ HOÀNG THỊNH (985161) 05:30
17:00
ED53EAMX CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ DU LỊCH DUYÊN HẢI-CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG (985396) 05:30
17:00
ED53EANB CÔNG TY CỔ PHẦN TẤN NGUYỄN GIA (986345) 05:30
17:00
ED53EANF CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH PHÚ HOÀNG THỊNH (986523) 05:30
17:00
ED53EANH CÔNG TY TNHH DANA NHẬT MINH (986603) 05:30
17:00
ED53EANS CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ MỸ KHÊ (987302) 05:30
17:00
ED53EANW XƯỞNG 387 – CỤC KỸ THUẬT QUÂN KHU 5 (987767) 05:30
17:00
ED53EAOC TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG NGƯỜI CÓ CÔNG MIỀN TRUNG (987963) 05:30
17:00
ED53EAOC TRUNG TÂM PHỤNG DƯỠNG NGƯỜI CÓ CÔNG CÁCH MẠNG (983437) 05:30
17:00
ED53EAOI CÔNG TY TNHH MTV LINCOLN GN PARTNERS (965802) 05:30
17:00
ED53EAOI CÔNG TY TNHH MTV CHIDOME DANANG (985108) 05:30
17:00
ED53EAOJ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC ĐA PHÚC TẠI TP ĐÀ NẴNG (988455) 05:30
17:00
ED53EAOO CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH LAN QUẾ ANH (988959) 05:30
17:00
ED53EAPD CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ DU LỊCH ARIA (989655) 05:30
17:00
ED53EAPN CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH HÙNG BẢO ANH (991093) 05:30
17:00
ED53EAPR CHI NHÁNH DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XÂY DỰNG SỔ 1 TỈNH ĐIỆN BIÊN-KHÁCH SẠN MƯỜNG THANH SÔNG HÀN (991393) 05:30
17:00
ED53EAPS CHI NHÁNH DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XÂY DỰNG SỔ 1 TỈNH ĐIỆN BIÊN-KHÁCH SẠN MƯỜNG THANH SÔNG HÀN (991399) 05:30
17:00
ED53EAPT KHÁCH SẠN MƯỜNG THANH LUXURY ĐÀ NẴNG-CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MƯỜNG THANH (991388) 05:30
17:00
ED53EAPV KHÁCH SẠN BALCONA ĐÀ NẴNG-CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SAO VÀNG NHA TRANG (991429) 05:30
17:00
ED53EAQI CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ ĐÀ NẴNG (991697) 05:30
17:00
ED53EAQL CÔNG TY TNHH MTV LHPLUS (991865) 05:30
17:00
ED53EAQM CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH MINH KIÊN (991876) 05:30
17:00
ED53EAQS CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ANH ANH MỸ (992157) 05:30
17:00
ED53EARC CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT XÂY DỰNG DINCO (992671) 05:30
17:00
ED53EARE VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI ĐÀ NẴNG TRỰC THUỘC CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ (992669) 05:30
17:00
ED53EARJ CÔNG TY CỔ PHẦN TMS HOTEL ĐÀ NẴNG (992926) 05:30
17:00
ED53EARM CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG-CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THÀNH PHỐ XANH (993096) 05:30
17:00
ED53EASA CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH 72 (993614) 05:30
17:00
ED53EASD CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÂN KHANG (994060) 05:30
17:00
ED53EATA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG TRƯỜNG XUÂN (994607) 05:30
17:00
ED53EATB KHÁCH SẠN DLG ĐÀ NẴNG-CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ĐỨC LONG DUNG QUẤT (994608) 05:30
17:00
ED53EATN CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH HOA NGỌC (994973) 05:30
17:00
ED53EATO CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN MIỀN TRUNG (995427) 05:30
17:00
ED53EATP CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MINH THÙY TẠI ĐÀ NẴNG (995465) 05:30
17:00
ED53EATT CÔNG TY TNHH THẮNG HÒA LINH (995756) 05:30
17:00
ED53EATU CÔNG TY TNHH GIANG SƠN VŨ (995965) 05:30
17:00
ED53EAUE CÔNG TY TNHH MTV THIÊN PHÚC HOÀNG GIA (996182) 05:30
17:00
ED53EAUF CÔNG TY CP DỊCH VỤ KHÁCH SẠN KIM THÀNH-CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG (996207) 05:30
17:00
ED53EAUI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỨC MẠNH (996714) 05:30
17:00
ED53EAUJ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỨC MẠNH (996752) 05:30
17:00
ED53EAUO CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH PHÚC THỊNH PHÁT (996740) 05:30
17:00
ED53EAUT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH CNTV (997515) 05:30
17:00
ED53EAUV (997422) 05:30
17:00
ED53EAUW CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH ÁNH NGỌC (997488) 05:30
17:00
ED53EAVC CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ ĂN UỐNG HOA ĐỎ (997518) 05:30
17:00
ED53EAVE HỘ KINH DOANH: CƠ SỞ SẢN XUẤT NƯỚC ĐÁ THÀNH CÔNG (997769) 05:30
17:00
ED53EAVF CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI PHÚC MINH TÂN (997781) 05:30
17:00
ED53EAVL CÔNG TY TNHH CADANA VIỆT NAM (997883) 05:30
17:00
ED53EAVO CÔNG TY CỔ PHẦN TMS HOTEL ĐÀ NẴNG (998199) 05:30
17:00
ED53EAVP (998198) 05:30
17:00
ĐL Cẩm Lệ VC53VS32 Vùng rau sạch Cẩm Nê Hòa Tiến 05:00
16:00
VC53VT24 Yến Nê 2 05:00
16:00
VC53VT30 Thành đoàn Đà Nẵng 05:30
16:00
06:30
17:00
VC53VT37 Hồ Nguyên Trừng T1 05:30
16:00
06:30
17:00
VC53VU12 Cẩm Nê 2 05:00
16:00
VC53VU13 Chiếu sáng ĐT 605 05:00
16:00
VC53VU15 Bắc An 05:00
16:00
VC53VU19 Lệ Trạch 3 05:00
16:00
VC53VU30 Xuân Thủy 05:30
16:00
06:30
17:00
VC53VU34 Hồ Nguyên Trừng T3 05:30
16:00
06:30
17:00
VC53VVA7 T10 Khuê Trung Đò Xu 05:30
16:00
06:30
17:00
VC53VVB7 T7 Khuê Trung Đò Xu 05:30
16:00
06:30
17:00
VC53VVS1 Cẩm Nê 05:00
16:00
VC53VVS2 Thạch bồ 05:00
16:00
VC53VVS3 La Châu Bắc 05:00
16:00
VC53VVS4 Yến Nê 05:00
16:00
VC53VVS5 La Bông 05:00
16:00
VC53VVS6 KDC Hoà Tiến 05:00
16:00
VC53VVS7 Dương Sơn 2 05:00
16:00
VC53VVS8 Lệ Trạch 1 05:00
16:00
VC53VVS9 Lệ Trạch 2 05:00
16:00
VC53VVT1 Lệ Sơn 05:00
16:00
VC53VVT2 An Trạch 05:00
16:00
VC53VVT3 Thôn Nam Sơn 05:00
16:00
VC53VVT4 Nam Sơn 2 05:00
16:00
VC53VVTF Cưa Quyết Tiến 05:00
16:00
VC53VVTL Đông Hoà 05:00
16:00
VC53VVU7 Tây An 05:00
16:00
VC53VVUB Đội 10.1 Phong Bắc 05:00
16:00
VC53VVUC Đội 10.2 Phong Bắc 05:00
16:00
VC53VVUK Cẩm Lệ 4 08:00
10:30
VC53VW11 Lệ Trạch 4 05:00
16:00
VC53VW14 Yến Nê 3 05:00
16:00
VC53VW46 Khu TĐC Số 1 DT605 05:00
16:00
VC53VW49 TBA Xô Viết Nghệ Tĩnh 05:30
16:00
06:30
17:00
VC53VW50 TBA La Bông 2 05:00
16:00
VC53VW52 TBA Lệ Trạch 5 05:00
16:00
VC53VW61 TBA Lệ Sơn 2 05:00
16:00
VD53VAAC Trường THCS và THPT Nguyễn Khuyến (702327) 05:30
16:00
06:30
17:00
VD53VABH Đài phát sóng khu vực Trung Bộ (712556) 05:00
16:00
VD53VABN Công ty cổ phần xây dựng và lắp máy Trung Nam (713025) 05:00
16:00
VD53VABO Cục Hải Quan Thành Phố Đà Nẵng (713238) 05:30
16:00
06:30
17:00
VD53VACG Công ty TNHH thuốc lá Đà Nẵng (679951) 05:30
16:00
06:30
17:00
VD53VADW Trung Đoàn 282 (610296) 05:00
16:00
VD53VADW (695970) 05:00
16:00
VD53VAEQ Công ty TNHH Tiến Thắng (664308) 05:00
16:00
VD53VAHL (697597) 05:00
16:00
VD53VAJM Công ty Thủy Điện Sông Bung (718395) 05:30
16:00
06:30
17:00
VD53VAJZ Công ty cổ phần dịch vụ đường cao tốc Việt Nam (720199) 05:00
16:00
ĐL Hoà Vang GC53VS16 Hòa Nhơn 2-T2 07:00
09:00
GC53VS20 Phước Hưng 13:00
15:00
GC53VVWU Khu phố chợ Hòa Phong 07:00
09:00
Được gắn thẻ với:
Loading...

Bài Viết Liên Quan

Back to Top