Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 28/9/2015

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Đà Nẵng thông báo lịch cắt điện ngày 28/9/2015 một số khu vực dưới đây

Ngày Điện lực Sổ GCS Tên Sổ GCS Giờ BĐ Giờ KT
28/09/2015 ĐL Hải Châu AA9 T5 Dân Cư Tuyên Sơn mở rộng 07:30

13:30

AB8 T2 Liên Chiểu-Thuận Phước 07:30

11:30

AFC Đinh Tiên Hoàng 2 13:00

17:00

AIW Dân cư Tuyên Sơn 07:30

13:30

ĐL Liên Chiểu HEA1-10 Tổng Công ty hạ tầng mạng (800121) 07:30

16:00

HEA1-10 Đài Thông tin Duyên Hải Đà Nẵng – Chi nhánh Công ty TNHH MTV Thông tin Điện tử Hàng Hải Việt Nam (809650) 07:30

16:00

HEA1-10 Chi nhánh Viettel Đà Nẵng-Tập Đoàn Viễn Thông Quân Đội (810685) 07:30

16:00

HEA1-10 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XĂNG DẦU HÀNG KHÔNG VIỆT NAM (815062) 07:30

16:00

HEA1-10 Chi nhánh Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam – Khai thác Đường sắt Thừa Thiên Huế (840134) 07:30

16:00

HEA1-10 Chi nhánh Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam – Khai thác Đường sắt Thừa Thiên Huế (840135) 07:30

16:00

HEA1-10 Chi nhánh Tổng Công ty Đường Sắt Việt Nam – Khai thác Đường sắt Thừa Thiên Huế (840136) 07:30

16:00

HEA1-10 Trung Tâm Thông tin Di Động Vietnamobile (891046) 07:30

16:00

HEA1-10 Chi nhánh Viettel Đà Nẵng-Tập Đoàn Viễn Thông Quân Đội (903862) 07:30

16:00

HEA1-10 Công Ty TNHH Một Thành Viên HIBISCUS Việt Nam (928240) 07:30

16:00

HEA1-10 Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Thông Tin Tín Hiệu Đường Sắt Đà Nẵng-Xí Nghiệp TTTH QNĐN (928436) 07:30

16:00

HEA1-10 Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Thông Tin Tín Hiệu Đường Sắt Đà Nẵng-Xí Nghiệp TTTH QNĐN (928437) 07:30

16:00

HEA1-10 Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Thông Tin Tín Hiệu Đường Sắt Đà Nẵng-Xí Nghiệp TTTH QNĐN (928438) 07:30

16:00

HEA1-10 Trung Tâm Viễn Thông 5 – Viễn Thông Đà Nẵng – Tập Đoàn Bưu Chính Viễn Thông Việt Nam (800120) 07:30

16:00

HM15 Phò Nam Hoà Bắc 1 -471E9 12:30

15:30

HM26 Nam Mỹ Hoà Bắc 4 -471E9 09:00

12:00

HQ15 HOÀ NINH 1 07:30

10:00

HRG Làng Phong 07:30

16:00

HY5 Trạm Đại La 14:30

17:00

ĐL Sơn Trà EH9 Phan Tứ T1 07:00

12:00

EK1 Phan Tứ T2 07:00

12:00

EK2 Phan Tứ T3 07:00

12:00

EVO Bơm An Nông 07:00

12:00

EZX DD MÂN THÁI 4 13:00

16:30

ĐL Cẩm Lệ VSH Phước Vinh – H Khương 07:00

12:00

VT13 Hòa Phong 07:00

12:00

VU23 Khương Mỹ 13:00

17:00

VU4 Hố Chình 13:00

17:30

ĐL Thanh Khê FEC Đài thông tin duyên hải Đà Nẵng-CN Công ty TNHH một thành viên thông tin điện tử hàng hải Việt Nam (130570) 13:30

16:30

FI23 KDC số 1 Phần Lăng 07:30

11:30

FNF Hoa phat 6 -679-E10 07:30

14:30

Vui lòng để nguồn: https://yeudanang.biz/lich-cup-dien-da-nang-ngay-2892015.html