Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 29/01/2019

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Đà Nẵng thông báo lịch cắt điện Đà Nẵng ngày 29/01/2019 một số khu vực dưới đây:

Điện Lực Mã trạm BA Tên trạm BA Giờ BĐ Giờ KT
ĐL Cẩm Lệ VD53VADA Công ty Cổ phần Cấp Nước Đà Nẵng (600493) 09:00 10:00
VD53VAFT Công ty Cổ phần Cấp Nước Đà Nẵng (675915) 10:15 11:15
Từ khóa:

Vui lòng để nguồn: https://yeudanang.biz/lich-cup-dien-da-nang-ngay-29-01-2019.html
Loading...