Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 3/1/2020-9/1/2020

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Đà Nẵng thông báo lịch cắt điện Đà Nẵng ngày 3/1/2020 – 9/1/2020 một số khu vực dưới đây:

Ngày Điện Lực Mã trạm BA Tên trạm BA Giờ BĐ Giờ KT
03/01/2020 ĐL Hải Châu AC53AABA TP 07:30 13:00
ĐL Liên Chiểu HC53HN11 Ngã Ba Huế 6 07:30 11:30
HC53HN16 Hòa An 5 13:00 16:30
HC53HR16 KDC Hòa Hiệp 2 T2 07:30 10:00
ĐL Sơn Trà ED53EADL CÔNG TY TNHH DATHASAM (524968) 13:00 17:00
ĐL Cẩm Lệ VC53VT30 Thành đoàn Đà Nẵng 13:30 17:00
VC53VW97 TBA Mẹ Thứ T2 07:30 11:30
ĐL Thanh Khê FC53FFDT Tân Lập 2 07:00 10:00
FC53FFNV Hòa Phát 1 07:30 12:30
FC53FI15 Tôn Đản 2 07:30 12:30
FC53FI42 Tôn Đản 4 07:30 12:30
FD53FAFA Bệnh viện Quân Y 17 – Quân khu 5 (904836) 14:00 17:30
04/01/2020 ĐL Liên Chiểu HD53HAAI Chi Nhánh Công Ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Vạn Tường – Xí Nghiệp 309 (932403) 06:30 14:30
HD53HAAI Tiểu Đoàn 409 – Bộ Tham Mưu Quân Khu 5 (800016) 06:30 14:30
HD53HACA Công ty TNHH TM & DV Cẩm Phát (808847) 06:30 14:30
HD53HACW Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Vận Tải Hùng Vương – Xí Nghiệp 128 (810666) 06:30 14:30
HD53HADY Công ty TNHH Phú Mỹ Hòa (814193) 06:30 14:30
HD53HADZ Chi nhánh Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Vạn Tường – Xí nghiệp 109 (814194) 06:30 14:30
HD53HAJD Công ty TNHH Phú Mỹ Hòa (907172) 06:30 14:30
HD53HAJN Công ty TNHH Một thành viên ICOVINA Ðà Nẵng (891270) 06:30 14:30
HD53HAJT Chi nhánh Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Vạn Tường – Xí nghiệp 109 (912234) 06:30 14:30
HD53HAJV Công ty TNHH Sản Xuất và Thương Mại Giang Long (922573) 06:30 14:30
HD53HAJV (927404) 06:30 14:30
HD53HAJV Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Phúc Ngọc Hà (938829) 06:30 14:30
HD53HAJV Công Ty TNHH Một Thành Viên Bồn Bình Minh (893402) 06:30 14:30
HD53HAJV Công Ty TNHH Lê Mai Anh (926541) 06:30 14:30
HD53HAKI (895396) 06:30 14:30
HD53HALC Công ty TNHH Phú Mỹ Hòa (893154) 06:30 14:30
HD53HALD Công ty TNHH Xây dựng & Dịch vụ Kỹ thuật Thảo Tân (905030) 06:30 14:30
HD53HALD Công ty TNHH Phúc Kiến (937932) 06:30 14:30
HD53HALD Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Đoàn Kết Tiến (937283) 06:30 14:30
HD53HALK Công ty TNHH Phú Mỹ Hòa (889241) 06:30 14:30
HD53HALW Công ty TNHH TM & DV Cẩm Phát (909077) 06:30 14:30
HD53HALY Công ty TNHH Phú Mỹ Hòa (909354) 06:30 14:30
HD53HALZ Võ Hoàng Anh Tuấn (923251) 06:30 14:30
HD53HALZ Công ty TNHH Kỹ thuật Cơ điện Thành Tân (909736) 06:30 14:30
HD53HAMU Công Ty TNHH Phú Mỹ Hòa (919435) 06:30 14:30
HD53HAMU Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Phú Mỹ Hòa (935921) 06:30 14:30
HD53HAPC Công Ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Cẩm Phát (928546) 06:30 14:30
HD53HAQA Công Ty TNHH Phú Mỹ Hoà (930675) 06:30 14:30
HD53HASX CÔNG TY TNHH PHÚ MỸ HÒA (934254) 06:30 14:30
HD53HAVC CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN – XÂY DỰNG & ĐẦU TƯ QUANG NGUYỄN (942578) 06:30 14:30
HD53HAVR Công Ty TNHH Metal Casting (944048) 06:30 14:30
ĐL Sơn Trà EC53EEL7 Bình Kỳ 1 07:30 11:30
ĐL Cẩm Lệ VC53VVTC UBND Khuê Trung T2 07:30 11:30
VC53VW55 TBA Trần Huy Liệu 07:30 11:30
06/01/2020 ĐL Liên Chiểu HC53HO48 TBA BÀU MẠC 07:30 11:30
HD53HADH BCH Quân Sự Q.Liên Chiểu (811677) 07:30 11:30
HD53HADH Công Ty TNHH Sản Xuất Và Dịch Vụ Thương Mại 41 (948913) 07:30 11:30
ĐL Cẩm Lệ VC53VS44 TBA 1BT2 Hòa Xuấn 07:30 12:00
07/01/2020 ĐL Cẩm Lệ VC53VU43 T5 Bên trái đường Võ Chí Công 07:30 12:00
VC53VW36 T6 Bên Trái đường VCC 07:30 12:00
ĐL Thanh Khê FC53FFOJ Phú Lộc 1 13:00 17:00
FC53FFQC KDC Danatol 07:00 10:00
08/01/2020 ĐL Sơn Trà EC53EELS An Nông 2 07:30 12:30
ĐL Cẩm Lệ VC53VW75 TBA La Bông 3 07:30 12:00
09/01/2020 ĐL Sơn Trà EC53EEHS Mân Thái 1 07:00 10:30
ĐL Cẩm Lệ VC53VVA7 T10 Khuê Trung Đò Xu 15:00 17:00
VC53VVB7 T7 Khuê Trung Đò Xu 13:30 15:15
ĐL Hoà Vang GC53VVU4 Khu Đcanh ĐCư Phú Túc 07:00 11:30
ĐL Thanh Khê FC53FFRD Đông Xuân – An Khê 07:00 10:00

Bài Viết Liên Quan