Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 3/12/2019-10/12/2019

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Đà Nẵng thông báo lịch cắt điện Đà Nẵng ngày 3/12/2019-10/12/2019 một số khu vực dưới đây:

Ngày Điện Lực Mã trạm BA Tên trạm BA Giờ BĐ Giờ KT
03/12/2019 ĐL Hải Châu AC53AAEM TÂN LẬP 4 07:30 13:00
AC53AAGA THUẬN PHƯỚC 2 07:00 12:00
ĐL Hoà Vang GC53HM14 Hoà Liên 4 07:00 11:30
ĐL Thanh Khê FD53FABC TĐoàn 929 – SĐ 372 PKKQ (800223) 15:00 17:00
04/12/2019 ĐL Hải Châu AC53AACJ THANH SƠN 07:30 17:30
06/12/2019 ĐL Hải Châu AC53AAAE ĐỐNG ĐA 1 13:00 17:00
AC53AAJX T4-KDC NGUYỄN TRI PHƯƠNG 07:30 12:30
ĐL Liên Chiểu HC53HHMI KDC Hòa Minh 2T4 06:00 06:30
HC53HHMT KDC Hòa Minh 2- T7 06:00 06:30
HC53HHMU Phố Chợ HK T1 06:00 06:30
HC53HHNW Bách Khoa 2 06:00 06:30
HC53HHO6 Hòa Minh 6 06:00 06:30
HC53HHO8 Nguyễn Chánh 06:00 06:30
HC53HHOA Hòa Khánh 1 06:00 06:30
HC53HHOK Hoà Khánh 3 06:00 06:30
HC53HHOQ Hoà Khánh 4 06:00 06:30
HC53HHQK Khu Phố Chợ Hoà Khánh T2 06:00 06:30
HC53HHQQ HTX Hòa Minh 3 06:00 06:30
HC53HHRV Bách Khoa 3 06:00 06:30
HC53HHRY HTX Hoà Minh 2 06:00 06:30
HC53HHYF KDC Hoà Minh 2T2 06:00 06:30
HC53HHYO KDC Hoà Minh T8 06:00 06:30
HC53HHYQ KDC Hoà Minh T9 06:00 06:30
HC53HN28 TBA Lạc Long Quân 06:00 06:30
HC53HN38 TBA Lạc Long Quân T2 06:00 06:30
HC53HO10 Hòa Khánh 9 06:00 06:30
HC53HO20 Bách Khoa 5 06:00 06:30
HC53HO23 Đặng Dung 06:00 06:30
HC53HO24 Khu Phố Chợ Hòa Khánh 4 06:00 06:30
HC53HO27 Bách Khoa 7 06:00 06:30
HC53HO29 Nguyễn Chánh 2 06:00 06:30
HC53HO36 TBA Nguyễn Chánh 3 06:00 06:30
HC53HO37 TBA Tôn Đức Thắng 06:00 06:30
HC53HO39 TBA Công Cộng H182 06:00 06:30
HC53HO43 TBA CC Phan Vĩnh Tường 06:00 06:30
HC53HO48 TBA BÀU MẠC 06:00 06:30
HC53HQ18 Phú Thạnh 4 06:00 06:30
HC53HR29 Đồng Kè 06:00 06:30
HC53HY10 KDC Hoà Minh 2 T3 06:00 06:30
HC53HY14 Bách Khoa 4 06:00 06:30
HC53HY16 Ngô Thì Nhậm 06:00 06:30
HC53HY19 KDC Hòa Minh 2 T1 06:00 06:30
HC53HY20 KĐT Nam LC 06:00 06:30
HC53HY34 TBA Trương Văn Đa 06:00 06:30
HC53HY41 TBA TRẦN ĐÌNH TRI 06:00 06:30
HC53HY42 TBA KHU SỐ 1 TÂY BẮC 06:00 06:30
HC53HY43 TBA ĐẶNG HUY TRỨ 06:00 06:30
HC53HY47 TBA KĐT Phương Trang 06:00 06:30
HD53HAAK Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng (800027) 06:00 06:30
HD53HAAL Trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng (800030) 06:00 06:30
HD53HAAM Bưu Điện Đà Nẵng 2 – Bưu Điện Thành Phố Đà Nẵng (921689) 06:00 06:30
HD53HAAM Trung Tâm Viễn Thông 5 – Viễn Thông Đà Nẵng – Tập Đoàn Bưu Chính Viễn Thông Việt Nam (800051) 06:00 06:30
HD53HAAN Lữ đoàn 683 (800057) 06:00 06:30
HD53HABP Trung đoàn 282 – SĐ 375 (807061) 06:00 06:30
HD53HABS Trường Quân Sự Địa Phương (807352) 06:00 06:30
HD53HABZ UBND Quận Liên Chiểu (808734) 06:00 06:30
HD53HABZ Quận Ủy Liên Chiểu (926074) 06:00 06:30
HD53HABZ UBMT Tổ Quốc Quận Liên Chiểu (925905) 06:00 06:30
HD53HABZ Chi Cục Thống Kê Quận Liên Chiểu (950252) 06:00 06:30
HD53HABZ Ban Giải Phóng Mặt Bằng Quận Liên Chiểu (947669) 06:00 06:30
HD53HACG Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại Vạn Thành (809314) 06:00 06:30
HD53HACH Kho bạc Nhà nước Liên Chiểu (809418) 06:00 06:30
HD53HADL C.ty QLVH điện CS công cộng ĐN (811871) 06:00 06:30
HD53HAEI Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Quận Liên Chiểu Đà Nẵng (815729) 06:00 06:30
HD53HAEN Trường Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng (816948) 06:00 06:30
HD53HAFF C.ty QLVH điện CS công cộng ĐN (819660) 06:00 06:30
HD53HAFX Trung Tâm Thể Thao Đại Học Đà Nẵng (836366) 06:00 06:30
HD53HAFX TT QLý K.T.Xá Đại Học ĐN (836888) 06:00 06:30
HD53HAHC Trường Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng (891447) 06:00 06:30
HD53HAHC Trung Tâm Học Liệu – Trường Đại Học Bách Khoa (840563) 06:00 06:30
HD53HAHK Trường Cao Đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng (840955) 06:00 06:30
HD53HALE Trường Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng (905371) 06:00 06:30
HD53HALV Công ty TNHH MTV Võ Gia (908953) 06:00 06:30
HD53HAMS Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà Đà Nẵng (917894) 06:00 06:30
HD53HAOU Vietcombank Đà Nẵng (PGD Hòa Khánh) (928018) 06:00 06:30
HD53HAPA Trường Cao Đẳng Kinh Tế Kế Hoạch Đà Nẵng (929049) 06:00 06:30
HD53HATF Ngân Hàng Thương Mại cổ phần Công Thương Việt Nam Chi nhánh Bắc Đà Nẵng. (936508) 06:00 06:30
HD53HAUK Trường Đại Học Bách Khoa (940993) 06:00 06:30
ĐL Sơn Trà EC53EEH2 KĐT Nam Bắc Mỹ An 07:30 12:30
EC53EH21 Biệt thự sân bay Nước Mặn 07:30 12:30
EC53EL27 KDC Nam Bắc Mỹ An T2 07:30 12:30
ED53EAEL (942246) 07:30 12:30
ED53EAKM CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚC NHƯ KIM (978415) 07:30 12:30
ED53EALT CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG ĐĂNG HẢI ĐÀ NẴNG (982757) 07:30 12:30
ĐL Hoà Vang GD53VADV Chi nhánh NHNN Hòa Vang 13:00 15:00
ĐL Thanh Khê FC53FFQT KDC Huỳnh Ngọc Huệ T1 07:30 12:00
07/12/2019 ĐL Hoà Vang GC53VVSD Ánh sáng Phú Sơn 09:00 11:30
GD53VAAO Cty đầu tư Công Nghệ 07:00 09:30
ĐL Thanh Khê FC53FFQD Xuân Hòa A 08:30 11:30
08/12/2019 ĐL Liên Chiểu HC53HHMP XN Vật Tư Vận Tải 06:00 17:30
HC53HHN4 Khu GĐ Tiểu Đoàn 2 06:00 17:30
HC53HHN7 KDC Hoà Minh 5T1 06:00 17:30
HC53HHN8 KDC Hoà Minh 5T2 06:00 17:30
HC53HHO1 Đà Sơn 4 06:00 17:30
HC53HHO2 Đà Sơn 3 06:00 17:30
HC53HHO3 Hoà Khánh 6 06:00 17:30
HC53HHO4 Hoà Khánh 7 06:00 17:30
HC53HHO5 Hoà Khánh 8 06:00 17:30
HC53HHO7 Khu phố Chợ Hòa Khánh T3 06:00 17:30
HC53HHOB Hoà Khánh 2 06:00 17:30
HC53HHOO Quảng Thắng 06:00 17:30
HC53HHQA Khu TT Hóa Chất 06:00 17:30
HC53HHQB Thanh Vinh 1 06:00 17:30
HC53HHQL Đà Sơn 1 06:00 17:30
HC53HHQS Thanh Vinh 06:00 17:30
HC53HHRK KDC Đại La 06:00 17:30
HC53HHRM KDC Hoà Mỹ T1 06:00 17:30
HC53HHRP Đa Phước 2 06:00 17:30
HC53HHRQ Hoà Khánh 5 06:00 17:30
HC53HHRR Đà Sơn 2 06:00 17:30
HC53HHRS KDC Hoà Mỹ T2 06:00 17:30
HC53HHRT Đa Phước 06:00 17:30
HC53HHY4 An Ngãi đông 06:00 17:30
HC53HHYB Đa Phước 3 06:00 17:30
HC53HHYR TĐC Thanh Vinh 2 06:00 17:30
HC53HHYX KDC Đa Phước 3 06:00 17:30
HC53HM51 TBA CTy CP Vật Tư Vận Tải 06:00 17:30
HC53HN15 Hoàng Minh Thảo 06:00 17:30
HC53HN19 KĐT Phước Lý T2 06:00 17:30
HC53HN35 TBA Hòa Minh 5T3 06:00 17:30
HC53HO16 Quảng Thắng 2 06:00 17:30
HC53HO17 Âu Cơ 06:00 17:30
HC53HO18 Đà Sơn 5 06:00 17:30
HC53HO19 Khu phức hợp DVTM 06:00 17:30
HC53HO21 Đa Phước 5 06:00 17:30
HC53HO22 Đà Sơn 7 06:00 17:30
HC53HO26 Đà Sơn 6 06:00 17:30
HC53HO28 TĐC Thể dục TT 06:00 17:30
HC53HO30 Kiệt 1 Phạm Như Xương 06:00 17:30
HC53HO31 Đà Sơn 4T2 06:00 17:30
HC53HO33 Ngô Chấn Lưu 06:00 17:30
HC53HO34 TBA Khu Đường 6 06:00 17:30
HC53HO38 TBA HOÀNG VĂN THÁI 06:00 17:30
HC53HO40 TBA Trần Đức 06:00 17:30
HC53HO42 TBA Đà Sơn 3 T2 06:00 17:30
HC53HO46 TBA LÊ A 06:00 17:30
HC53HO49 KCC nhà ở XH KCN HK 06:00 17:30
HC53HO53 TBA Kiệt 1 Phạm Như Xương T2 06:00 17:30
HC53HO55 TBA Tôn Đức Thắng T2 06:00 17:30
HC53HQ16 Âu Cơ 3 06:00 17:30
HC53HQ22 TBA Đà Sơn 9 06:00 17:30
HC53HR12 Đơn vị 14138 06:00 17:30
HC53HR24 Đa Phước 2T1 06:00 17:30
HC53HR25 Khu Gia Đình 532 06:00 17:30
HC53HR28 KGĐ Quân Nhân 06:00 17:30
HC53HR38 TBA KDC Lữ Đoàn 532 T2 06:00 17:30
HC53HR42 TBA Phạm Như Xương T4 06:00 17:30
HC53HY11 KDC Quảng Thắng 06:00 17:30
HC53HY12 Phạm Như Xương 06:00 17:30
HC53HY27 Phạm Như Xương 2 06:00 17:30
HC53HY28 TBA Mộc Bài 06:00 17:30
HC53HY30 TĐC Hoàng Văn Thái 06:00 17:30
HC53HY35 TBA An Ngãi Đông 3 06:00 17:30
HC53HY40 TBA KDC TĐC HOÀNG VĂN THÁI 06:00 17:30
HD53HAAG Khách sạn Xanh Đà Nẵng – Chi nhánh Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam (800009) 06:00 17:30
HD53HAAG Khách sạn Xanh Đà Nẵng – Chi nhánh Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam (800010) 06:00 17:30
HD53HAAI Chi Nhánh Công Ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Vạn Tường – Xí Nghiệp 309 (932403) 06:00 17:30
HD53HAAI Tiểu Đoàn 409 – Bộ Tham Mưu Quân Khu 5 (800016) 06:00 17:30
HD53HAAJ Trung Tâm Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ III – Chi Nhánh Tập Đoàn Bưu Chính Viễn Thông Việt Nam (800023) 06:00 17:30
HD53HAAQ Nhà Máy Gạch Bê Tông DCB – Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Điện Vneco 6 (800081) 06:00 17:30
HD53HAAR Doanh Nghiệp Tư Nhân Văn Chi (800083) 06:00 17:30
HD53HAAS Công ty TNHH Tấn Hiền (800084) 06:00 17:30
HD53HABF Công ty TNHH MTV Cơ khí Liên Trì (806798) 06:00 17:30
HD53HABF Công ty Cổ phần Công nghiệp Hóa chất Đà Nẵng (800115) 06:00 17:30
HD53HABH Công an Thành phố Đà nẵng (891762) 06:00 17:30
HD53HABH Công an Tp Đà Nẵng (800133) 06:00 17:30
HD53HABK Công ty Cổ phần Gạch men COSEVCO (806400) 06:00 17:30
HD53HABL Công ty CP Tư Vấn TK XD GTCC Đà Nẵng (824664) 06:00 17:30
HD53HABN Công ty Cổ phần Keyhinge Toys Việt Nam (811423) 06:00 17:30
HD53HABO Đài Thông Tin Duyên Hải Đà Nẵng – Chi nhánh Công ty TNHH MTV Thông tin Điện tử Hàng Hải Việt Nam (806822) 06:00 17:30
HD53HABQ CN CTY TNHH NƯỚC GIẢI KHÁT COCA-COLA VIỆT NAM TẠI TP ĐÀ NẴNG (807224) 06:00 17:30
HD53HABR Công Ty Cổ Phần Môi Trường Đô Thị Đà Nẵng (807315) 06:00 17:30
HD53HABV Xí nghiệp Bê tông và Xây lắp Đà Nẵng-Chi nhánh Công ty CP Vật liệu Xây dựng-Xây lắp và Kinh doanh nhà Đà Nẵng (807763) 06:00 17:30
HD53HABY Kho K83 Bộ Tư Lệnh Công Binh (808144) 06:00 17:30
HD53HACA Công ty TNHH TM & DV Cẩm Phát (808847) 06:00 17:30
HD53HACC Chi nhánh Công ty Cổ phần Nội thất Hòa Phát tại Tp Đà Nẵng (840928) 06:00 17:30
HD53HACC Công ty TNHH Khoáng sản Transcend Việt Nam (808988) 06:00 17:30
HD53HACE Công ty Cổ phần Gạch men COSEVCO (809080) 06:00 17:30
HD53HACI Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Đà Nẵng (809423) 06:00 17:30
HD53HACL Công ty TNHH Một thành viên Điện lực Đà Nẵng (935923) 06:00 17:30
HD53HACL Doanh nghiệp Tư nhân Văn Chi (809591) 06:00 17:30
HD53HACR Doanh nghiệp Tư nhân Văn Chi (809876) 06:00 17:30
HD53HACV Công ty TNHH Kiến trúc và Thương mại Á Châu (810629) 06:00 17:30
HD53HACW Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Vận Tải Hùng Vương – Xí Nghiệp 128 (810666) 06:00 17:30
HD53HACX Công Ty TNHH Một Thành Viên Hóa Nhựa Đà Nẵng (810667) 06:00 17:30
HD53HADB Công ty Cổ phần Chế tạo Kết cấu thép VNECO.SSM (811129) 06:00 17:30
HD53HADC Công Ty TNHH MTV Cơ Khí – Mạ Đà nẵng (811131) 06:00 17:30
HD53HADD Công ty Cổ phần Keyhinge Toys Việt Nam (806621) 06:00 17:30
HD53HADE Công Ty Cổ phần Gạch men COSEVCO (811426) 06:00 17:30
HD53HADF C.ty QLVH điện CS công cộng ĐN (811564) 06:00 17:30
HD53HADG Trường Đại Học Sư Phạm (811659) 06:00 17:30
HD53HADG Trường Đại Học Sư Phạm (815320) 06:00 17:30
HD53HADO Công Ty TNHH Bao Bì Tân Long (949879) 06:00 17:30
HD53HADW Công Ty Cổ Phần Kết Cấu Thép BMF (813997) 06:00 17:30
HD53HADY Công ty TNHH Phú Mỹ Hòa (814193) 06:00 17:30
HD53HADZ Chi nhánh Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Vạn Tường – Xí nghiệp 109 (814194) 06:00 17:30
HD53HAEB Trung Tâm Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ III – Chi Nhánh Tập Đoàn Bưu Chính Viễn Thông Việt Nam (815038) 06:00 17:30
HD53HAED Công Ty Cổ Phần Trường Sơn 532 (815130) 06:00 17:30
HD53HAEF Công ty Cổ phần Bình Vinh (815292) 06:00 17:30
HD53HAEG Công ty Phát triển và Khai thác Hạ tầng KCN Đà Nẵng (815569) 06:00 17:30
HD53HAEH Công Ty Phát Triển và Khai Thác Hạ Tầng KCN Đà Nẵng (815570) 06:00 17:30
HD53HAEK Trung Tâm Bảo Trợ Xã Hội Đà Nẵng (815779) 06:00 17:30
HD53HAEO Trung Tâm Y Tế Quận Liên Chiểu (816999) 06:00 17:30
HD53HAEQ Chi nhánh Tổng Công ty Giấy Việt Nam – Công ty TNHH tại Thành phố Đà Nẵng (817086) 06:00 17:30
HD53HAEW Hợp Tác Xã Sản xuất sắt số 1 (817534) 06:00 17:30
HD53HAFB Công ty TNHH Matrix Việt Nam (819606) 06:00 17:30
HD53HAFD C.ty QLVH điện CS công cộng ĐN (819657) 06:00 17:30
HD53HAFQ CÔNG TY TNHH Ô TÔ THACO – KIA ĐÀ NẴNG (823636) 06:00 17:30
HD53HAFR Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Giao Thông Công Chính Đà Nẵng (806415) 06:00 17:30
HD53HAFS Công ty TNHH Một thành viên Thường Thắng Đạt (832779) 06:00 17:30
HD53HAFY Công Ty TNHH Một Thành Viên Môi Trường Đô Thị Hà Nội – Chi Nhánh Miền Trung (915111) 06:00 17:30
HD53HAFY Công ty Cổ phần dược DANAPHA (837909) 06:00 17:30
HD53HAGE Công ty TNHH Hanvi Vina (941294) 06:00 17:30
HD53HAGE Công ty TNHH Tấn Hiền (839115) 06:00 17:30
HD53HAGG Công ty TNHH Nam Dương (839356) 06:00 17:30
HD53HAGI Bệnh Viện Giao thông Vận Tải Đà Nẵng (839359) 06:00 17:30
HD53HAGL Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Châu Thạnh (840132) 06:00 17:30
HD53HAGM CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG DI ĐỘNG VIETNAMOBILE (912398) 06:00 17:30
HD53HAGM Công ty Cổ Phần Viễn Thông Di Động Toàn Cầu (917310) 06:00 17:30
HD53HAGM Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Xuân Tín (840133) 06:00 17:30
HD53HAGM Công ty TNHH MTV Công nghiệp Alphington (920304) 06:00 17:30
HD53HAGR Chi Nhánh Công Ty TNHH Vận Tải Việt Nhật Tại Đà Nẵng (840138) 06:00 17:30
HD53HAGS Công Ty TNHH Trường Sáng (840139) 06:00 17:30
HD53HAGT Công Ty TNHH Staami Vina (840274) 06:00 17:30
HD53HAGU Công Ty Cổ Phần Thương Mại Phú Vạn Thọ (840293) 06:00 17:30
HD53HAGV Doanh nghiệp Tư nhân Tuấn Xâm (840446) 06:00 17:30
HD53HAGZ Công ty TNHH Một thành viên Điện lực Đà Nẵng (935924) 06:00 17:30
HD53HAGZ Công ty Cổ phần Cơ khí Đường sắt Ðà Nẵng (840451) 06:00 17:30
HD53HAHA Công ty Cổ phần Sản xuất Bao Bì Thành Vinh (840452) 06:00 17:30
HD53HAHA Công Ty TNHH MTV Thương Mại Tài Hùng Phát (947848) 06:00 17:30
HD53HAHI Công Ty TNHH MTV Chế Biến Thực Phẩm Đà Nẵng (840816) 06:00 17:30
HD53HAHJ Công Ty Cổ Phần Kim Tín Đà Nẵng (840855) 06:00 17:30
HD53HAHR (841834) 06:00 17:30
HD53HAHS Công ty TNHH Yến Anh Minh (917008) 06:00 17:30
HD53HAHS Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Hãng Sơn Đông Á Tại Đà Nẵng (932691) 06:00 17:30
HD53HAHS Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Kim Thành Lợi (931891) 06:00 17:30
HD53HAHT Nhà máy Sản xuất Thép Tấn Quốc, Công ty TNHH Tấn Quốc (841836) 06:00 17:30
HD53HAIB Công Ty Cổ Phần Xuân Hưng (881374) 06:00 17:30
HD53HAIB Công Ty TNHH Một Thành Viên May Xuất Khẩu PACIFIC (933537) 06:00 17:30
HD53HAIB Công ty TNHH Thương mại và sản xuất LIVAS Đà Nẵng (947444) 06:00 17:30
HD53HAID Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Đại Thành Đạt (881371) 06:00 17:30
HD53HAID CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI KMT (930939) 06:00 17:30
HD53HAIE (882155) 06:00 17:30
HD53HAIF Trung tâm Điều dưỡng người tâm thần (882567) 06:00 17:30
HD53HAIH Hợp Tác Xã sản xuất sắt Thanh Tín (884234) 06:00 17:30
HD53HAIH Công Ty TNHH Khả Tâm (943738) 06:00 17:30
HD53HAIK Công Ty TNHH Công Nghiệp DAERYANG Việt Nam (913531) 06:00 17:30
HD53HAIN Cơ sở sản xuất Nguyễn Hữu Phi (885003) 06:00 17:30
HD53HAIS Công Ty Cổ Phần Quản Lý & Xây Dựng Đường Bộ Quảng Nam Đà Nẵng (886314) 06:00 17:30
HD53HAIU Công ty TNHH Đồng Tín (887461) 06:00 17:30
HD53HAIW Công ty TNHH Đồng Tín (888166) 06:00 17:30
HD53HAIY Công Ty TNHH MTV Phú Gia (888165) 06:00 17:30
HD53HAIZ Công ty TNHH Đồng Tín (889233) 06:00 17:30
HD53HAJA Kho Xăng Dầu K14 – Cục Kho Vân – Bộ Công An (922149) 06:00 17:30
HD53HAJC Công ty TNHH một thành viên SX và TM Tân Á Ðà Nẵng (890144) 06:00 17:30
HD53HAJC CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TÂN Á – ĐÀ NẴNG (951290) 06:00 17:30
HD53HAJD Công ty TNHH Phú Mỹ Hòa (907172) 06:00 17:30
ĐL Cẩm Lệ VC53VU25 Tam Xê 06:00 16:00
VC53VU27 Đội xe công ty XL Điện 3 06:00 16:00
VC53VU28 Tự dùng Cầu Đỏ 06:00 16:00
VC53VU29 Giấy sinh Hòa Phát 06:00 16:00
VC53VU45 TBA Nhà Văn Hóa Lao Động 08:00 13:30
VC53VVTV Đội 5 Phong Bắc 06:00 16:00
VC53VVUD Yến Bắc 06:00 16:00
VC53VVUH Cẩm Hòa 06:00 16:00
VC53VW53 TBA Cẩm Hòa 1-T1 06:00 16:00
VC53VW73 TBA Trộn Btông nhựa 545 06:00 16:00
VC53VW86 TBA Lilama 7 06:00 16:00
VD53VAAH Công ty TNHH Advance Nonwoven Việt Nam (708870) 06:00 16:00
VD53VAAI CN Công ty Cổ phần Khí công nghiệp Việt Nam tại Đà Nẵng (709334) 06:00 16:00
VD53VAAP Công ty TNHH Khánh Phong (691142) 06:00 16:00
VD53VAAP Công ty Truyền Tải Điện 2 (708954) 06:00 16:00
VD53VAAP Công ty Truyền Tải Điện 2 – Truyền Tải Điện Đà Nẵng (712029) 06:00 16:00
VD53VAAQ Công ty TNHH điện tử Foster(Đà Nẵng) (693674) 06:00 16:00
VD53VABC Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam (710726) 06:00 16:00
VD53VABG Chi nhánh công ty TNHH DKSH Việt Nam tại Thành phố Đà Nẵng (712367) 06:00 16:00
VD53VABT Công ty cổ phần Việt – Séc (694674) 06:00 16:00
VD53VABV Công ty TNHH một thành viên nhựa Za-Ri (707698) 06:00 16:00
VD53VABW Công ty TNHH Apple Film Đà Nẵng (708169) 06:00 16:00
VD53VABX Công ty cổ phần Bình Vinh (708318) 06:00 16:00
VD53VACB Công ty CP cơ khí Sông Thu (698737) 06:00 16:00
VD53VACW Công ty cổ phần Cơ Điện Miền Trung (600456) 06:00 16:00
VD53VACX Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Đà Nẵng (600463) 06:00 16:00
VD53VAED Công ty cổ phần Cơ Điện Miền Trung (612172) 06:00 16:00
VD53VAEF Công ty TNHH sản xuất bao bì Carton Hoà Bình (612372) 06:00 16:00
VD53VAFA Công ty Dịch vụ ĐIện lực Miền Trung – Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực Miền Trung (689412) 06:00 16:00
VD53VAFA Công ty TNHH Kerry Express (Việt Nam ) – chi nhánh Đà Nẵng (725256) 06:00 16:00
VD53VAFB Công ty cổ phần Cơ Điện Miền Trung (669800) 06:00 16:00
VD53VAFN Công ty TNHH Matrix Việt Nam (675411) 06:00 16:00
VD53VAFZ Công ty TNHH Fujikura Automotive Việt Nam (685231) 06:00 16:00
VD53VAGC Chi nhánh Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết và dịch vụ in Đà Nẵng – Xí nghiệp in Tổng Hợp (685528) 06:00 16:00
VD53VAGF Công ty TNHH điện tử Foster (Đà Nẵng) (686270) 06:00 16:00
VD53VAGH Công ty cổ phần đầu tư khu công nghiệp Hòa Cầm (686425) 06:00 16:00
VD53VAHE Công ty TNHH Một thành viên Vinafco Đà Nẵng (694919) 06:00 16:00
VD53VAHI Chi nhánh Công ty Cổ phần Thương mại Cơ khí Tân Thanh tại Thành phố Đà Nẵng (697111) 06:00 16:00
VD53VAHK Công ty CP cơ khí Sông Thu (698981) 06:00 16:00
VD53VAHK Công ty Cổ Phần Cơ Khí Sông Thu (713686) 06:00 16:00
VD53VAHN Công ty TNHH xây lắp SX & TMDV Trường Long (698184) 06:00 16:00
VD53VAHN Công ty TNHH thiết bị điện DADICO (731353) 06:00 16:00
VD53VAHN Công ty TNHH Châu Đà (731354) 06:00 16:00
VD53VAHQ Công ty TNHH Việt Nam Tokai (702430) 06:00 16:00
VD53VAHR Công ty TNHH Nam Vạn Lý (703663) 06:00 16:00
VD53VAHU Công ty cổ phần cơ khí Hà Giang Phước Tường (704187) 06:00 16:00
VD53VAIO Công ty cổ phần SMART (713794) 06:00 16:00
VD53VAIQ Công ty TNHH Nguyên Huy (660827) 06:00 16:00
VD53VAJD Công ty TNHH Thuần Việt (716343) 06:00 16:00
VD53VAJF Công ty cổ phần Sơn NISHU – Chi nhánh Đà Nẵng (716456) 06:00 16:00
VD53VAJJ (716778) 06:00 16:00
VD53VAJS Công ty cổ phần Transimex (719356) 06:00 16:00
VD53VAKI Công ty TNHH thương mại dịch vụ Quang Trường (721625) 06:00 16:00
VD53VALL Công ty TNHH kỹ thuật Phương Linh (726241) 06:00 16:00
VD53VALP Công ty cổ phần cơ khí Hà Giang Phước Tường (727510) 06:00 16:00
VD53VALZ Trung tâm sản xuất thiết bị đo điện tử Điện lực Miền Trung – Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực Miền Trung (CPC EMEC) (690662) 06:00 16:00
VD53VAMA Công ty TNHH MTV Cơ khí công nghiệp Sài Gòn Miền Trung (728221) 06:00 16:00
VD53VAMB Công ty cổ phần dây cáp điện Việt Nam (728243) 06:00 16:00
VD53VAML Công ty TNHH Liên Minh (730847) 06:00 16:00
VD53VAMO Công ty cổ phần đầu tư SUNGLASS (731112) 06:00 16:00
VD53VAMP Công ty cổ phần Năng lượng Gas Miền Trung (731267) 06:00 16:00
ĐL Hoà Vang GC52HHR1 Hoa Kiều 06:00 17:30
GC53GQ25 TBA KDC HÒA NINH 5 06:00 17:30
GC53GS52 TBA DIÊU PHONG 3 06:00 17:30
GC53GY46 TBA ỦY BAN HÒA SƠN 3 06:00 17:30
GC53HHQ1 Hoà Ninh 1 06:00 17:30
GC53HHQ2 Hoà Ninh 2 06:00 17:30
GC53HHQ3 Hoà Ninh 3 06:00 17:30
GC53HHQ4 Hoà Ninh 4 06:00 17:30
GC53HHQ5 Hoà Ninh 5 06:00 17:30
GC53HHQ6 Hoà ninh 6 (thôn 1) 06:00 17:30
GC53HHQ7 Hoà Ninh 7 (trung nghĩa) 06:00 17:30
GC53HHQ9 Đội 3 06:00 17:30
GC53HHY1 An Ngãi Tây 06:00 17:30
GC53HHY5 Đại La 06:00 17:30
GC53HHY6 Xuân Phú 06:00 17:30
GC53HHY7 Phú Thượng 06:00 17:30
GC53HHY8 Phú Hạ 06:00 17:30
GC53HHY9 Hòa Khê 06:00 17:30
GC53HQ10 Hòa Xuân-Hòa Phú 06:00 17:30
GC53HQ11 Trường Bản 06:00 17:30
GC53HQ12 Khu TĐC Số 2 DT602 06:00 17:30
GC53HQ13 Hòa Ninh 8 06:00 17:30
GC53HQ14 KKT Vườn Hòa Ninh 06:00 17:30
GC53HQ17 Đèo Ông Gấm 06:00 17:30
GC53HQ20 Hòa Ninh 10 06:00 17:30
GC53HQ21 TBA Thanh Song Hòa 06:00 17:30
GC53HQ23 TBA Khe Lạnh 06:00 17:30
GC53HQ24 TBA THÔN 5 HÒA NINH 06:00 17:30
GC53HY21 Phú Thượng 2 06:00 17:30
GC53HY22 Phú Hạ 2 06:00 17:30
GC53HY23 An Ngãi Tây 3 06:00 17:30
GC53HY24 TCN Nhơn Sơn 06:00 17:30
GC53HY25 UB Hòa Sơn 2 06:00 17:30
GC53HY26 Xuân Phú 2 06:00 17:30
GC53HY29 Đại La 2 06:00 17:30
GC53HY31 Đại La 3 06:00 17:30
GC53HY36 TBA Làng đá chẻ Hòa Sơn 06:00 17:30
GC53HY37 TBA Phú Thượng 3 06:00 17:30
GC53HY38 TBA XUÂN PHÚ 3 06:00 17:30
GC53VVW7 Thôn Hoà Phát 06:00 17:30
GD53HADQ Đá Sơn Phước 06:00 17:30
GD53HAEC Đo đếm tổng Bà Nà 06:00 17:30
GD53HAEJ Ngân Hàng Hòa Sơn 06:00 17:30
GD53HAEM Công ty Hàn Quốc Garden 06:00 17:30
GD53HAEN Công ty Tấn Gia Phát 06:00 17:30
GD53HAEO Triệu Thị Thương 06:00 17:30
GD53HAER Trại Giống Cây 06:00 17:30
GD53HAFC Đá Lưỡi Mèo 1 06:00 17:30
GD53HAHV Long Hải 06:00 17:30
GD53HAIX BTS Hòa Ninh 06:00 17:30
GD53HAJK Gạch Tuynel Đông Sơn 06:00 17:30
GD53HAKF Minh Đại 06:00 17:30
GD53HAKR Suối Mơ 2 06:00 17:30
GD53HALB Cáp Treo Bà Nà 06:00 17:30
GD53HALQ Chiếu Sáng DT602 T1 06:00 17:30
GD53HALR Chiếu Sáng DT602 T2 06:00 17:30
GD53HALS Chiếu Sáng DT602 T3 06:00 17:30
GD53HALT Chiếu Sáng DT602 T4 06:00 17:30
GD53HALU An Phước Viên 06:00 17:30
GD53HAMH Mỏ Đá Hố Chuồn 06:00 17:30
GD53HAMJ Bơm Tăng Áp 06:00 17:30
GD53HAMQ Mỏ đá Trường Bản 06:00 17:30
GD53HAOA Mỏ Đá Hố Mùn 2 06:00 17:30
GD53HAOB Vinashin Petro 06:00 17:30
GD53HAOM Trường HL Trinh Sát Đặc Nhiệm 06:00 17:30
GD53HAPV CS B.Nà S.Mơ T2 06:00 17:30
GD53HAPW CS B.Nà S.Mơ T3 06:00 17:30
GD53HAPX CS B.Nà S.Mơ T4 06:00 17:30
GD53HAPY CS B.Nà S.Mơ T5 06:00 17:30
GD53HAQD Golf Bà Nà T5 06:00 17:30
GD53HAQE Golf Bà Nà T2 T3 06:00 17:30
GD53HAQF Golf Bà Nà T4 06:00 17:30
GD53HAQG Thanh Thảo 06:00 17:30
GD53HAQI Golf Bà Nà T1 06:00 17:30
GD53HASG BQLDA H.V.Thái 06:00 17:30
GD53HASV Cổng Thành Bà Nà 06:00 17:30
GD53HASW CS Suối Mơ 2 06:00 17:30
GD53HATS Nguyên Hải Đăng 06:00 17:30
GD53HAUM Mỏ đá Quang Hưng T2 06:00 17:30
GD53HAUW Trộn BT Bà Nà 06:00 17:30
GD53HAVM TC Cầu Vượt HVT 06:00 17:30
GD53HAWH Mỏ đá Hố Mùn 2 T2 06:00 17:30
GD53VAFE Công ty cổ phần Trung Sơn 06:00 17:30
GD53VAFQ Công ty Cổ phần Trung Sơn T2 06:00 17:30
09/12/2019 ĐL Cẩm Lệ VC53VU43 T5 Bên trái đường Võ Chí Công 07:30 11:30
10/12/2019 ĐL Cẩm Lệ VC53VW13 Dương Sơn 4 07:30 12:00
ĐL Thanh Khê FC53FFNT Hòa Phát 5 07:30 10:30

Bài Viết Liên Quan