Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 31/01/2019

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Đà Nẵng thông báo lịch cắt điện Đà Nẵng ngày 31/01/2019 một số khu vực dưới đây:

Loading...
Điện Lực Mã trạm BA Tên trạm BA Giờ BĐ Giờ KT
ĐL Hoà Vang GD53VAIA Phát Tiến Hưng 07:30 11:00
Loading...

Bài Viết Liên Quan