Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 31/01/2019

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Đà Nẵng thông báo lịch cắt điện Đà Nẵng ngày 31/01/2019 một số khu vực dưới đây:

Điện Lực Mã trạm BA Tên trạm BA Giờ BĐ Giờ KT
ĐL Hoà Vang GD53VAIA Phát Tiến Hưng 07:30 11:00
Từ khóa:

Vui lòng để nguồn: https://yeudanang.biz/lich-cup-dien-da-nang-ngay-31-01-2019.html
Loading...