lịch cúp điện đà nẵng tháng 1

Tổng hợp lịch cắt điện Đà Nẵng tháng 1 năm 2018 theo lịch cúp điện mới nhất của điện lực Đà Nẵng.

Loading...
lich-cup-dien-da-nang

Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 21/01/2017

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Đà Nẵng thông báo lịch cắt điện Đà Nẵng ngày 21/01/2017 một số khu vực dưới đây: 21/01/2018 ĐL Liên Chiểu HC53HHMI KDC Hòa Minh 2T4 06:30 07:30 07:00 12:00 HC53HHMR Nguyễn Trãi 06:30 14:00 07:00 14:30 HC53HHMT KDC Hòa Minh 2- […]
lich-cup-dien-da-nang

Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 20/01/2017

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Đà Nẵng thông báo lịch cắt điện Đà Nẵng ngày 20/01/2017 một số khu vực dưới đây: 20/01/2018 ĐL Hải Châu AC53AA10 CS YÊN BÁY 05:30 13:00 06:00 13:30 AC53AAAS LÊ LỢI 2 05:30 13:30 AC53AAAU LÊ LỢI 1 05:30 13:30 AC53AAAV […]
lich-cup-dien-da-nang

Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 19/01/2017

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Đà Nẵng thông báo lịch cắt điện Đà Nẵng ngày 19/01/2017 một số khu vực dưới đây: 19/01/2018 ĐL Hải Châu AC53AAE6 TUYÊN SƠN 2 07:30 13:00 AC53AAGP ĐA PHƯỚC 13:00 17:30 AC53AAI3 HỒ NGUYÊN TRỪNG 06:00 13:00 AD53A9BC Chi nhánh Ngân […]
lich-cup-dien-da-nang

Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 18/01/2017

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Đà Nẵng thông báo lịch cắt điện Đà Nẵng ngày 18/01/2017 một số khu vực dưới đây: 18/01/2018 ĐL Hải Châu AC53AAID KDC LÂM ĐẶC SẢN 07:30 13:00 AD53ABFR Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ Hợp Lợi Phát (628603) 08:00 […]
lich-cup-dien-da-nang

Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 17/01/2017

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Đà Nẵng thông báo lịch cắt điện Đà Nẵng ngày 17/01/2017 một số khu vực dưới đây: 17/01/2018 ĐL Hải Châu AC53AAAC NGUYỄN DU 07:30 14:30 AC53AADB LÝ TỰ TRỌNG 13:00 17:00 AC53AAF7 LÝ TỰ TRỌNG 2 (KS S HÀN) 07:30 14:30 […]
lich-cup-dien-da-nang

Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 16/01/2017

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Đà Nẵng thông báo lịch cắt điện Đà Nẵng ngày 16/01/2017 một số khu vực dưới đây: 16/01/2018 ĐL Hải Châu AC53AABW T12 KDC KHUÊ TRUNG ĐÒ XU 07:30 14:30 AC53AAC16 LÊ VĂN ĐỨC 07:30 14:30 AC53AAFV LIÊN TRÌ NAM 2 13:00 […]
lich-cup-dien-da-nang

Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 15/01/2017

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Đà Nẵng thông báo lịch cắt điện Đà Nẵng ngày 15/01/2017 một số khu vực dưới đây: 15/01/2018 ĐL Liên Chiểu HC53HO17 Âu Cơ 13:30 16:30 HC53HY12 Phạm Như Xương 07:30 11:30 HC53HY27 Phạm Như Xương 2 07:30 11:30 HD53HAOX Công Ty […]
lich-cup-dien-da-nang

Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 14/01/2017

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Đà Nẵng thông báo lịch cắt điện Đà Nẵng ngày 14/01/2017 một số khu vực dưới đây: 14/01/2018 ĐL Hải Châu AD53ABFJ Tổng Công ty Điện lực Miền Trung (627172) 07:30 14:30 AD53ABFK Tổng Công ty Điện lực Miền Trung (627173) 07:30 […]
lich-cup-dien-da-nang

Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 13/01/2017

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Đà Nẵng thông báo lịch cắt điện Đà Nẵng ngày 13/01/2017 một số khu vực dưới đây: 13/01/2018 ĐL Hải Châu AD53ABDJ Công ty Thuỷ điện Sông Tranh (148006) 13:00 17:00 AD53ABEF Uỷ Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Thành phố […]
lich-cup-dien-da-nang

Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 12/01/2017

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Đà Nẵng thông báo lịch cắt điện Đà Nẵng ngày 12/01/2017 một số khu vực dưới đây: 12/01/2018 ĐL Hải Châu AC53AABU TỈNH HỘI 1 13:00 17:00 AC53AACS HOÀNG DIỆU 07:30 13:00 AD53ABEM (621121) 07:30 11:30 ĐL Liên Chiểu HC53HHO8 Nguyễn Chánh […]
Loading...