lịch cúp điện đà nẵng tháng 6

Tổng hợp lịch cắt điện Đà Nẵng tháng 6 năm 2019 theo lịch cúp điện mới nhất của điện lực Đà Nẵng.

Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 30/06/2017

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Đà Nẵng thông báo lịch cắt điện Đà Nẵng ngày 30/06/2017 một số khu vực dưới đây: 30/06/2017 ĐL Hải Châu AD53ABAZ Công ty cổ phần đầu tư Regis Bay Việt Nam (116226) 09:00 11:00 AD53ABBA Chi nhánh Tổng Công ty Cổ …

Đọc Thêm

Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 28/06/2017

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Đà Nẵng thông báo lịch cắt điện Đà Nẵng ngày 28/06/2017 một số khu vực dưới đây: 28/06/2017 ĐL Cẩm Lệ VD53VABQ Trung tâm huấn luyện và đào tạo VĐV TD-TT Đà Nẵng (691239) 06:30 12:00 07:00 12:30 VD53VAFS Công ty Cổ …

Đọc Thêm

Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 27/06/2017

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Đà Nẵng thông báo lịch cắt điện Đà Nẵng ngày 27/06/2017 một số khu vực dưới đây: 27/06/2017 ĐL Sơn Trà EC53EEH3 Khái Tây 05:00 08:30 05:30 09:00 EC53EEK9 KPC Hoà Hải T1 05:00 08:30 05:30 09:00 EC53EEL2 Hải An 05:00 08:30 …

Đọc Thêm

Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 25/06/2017

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Đà Nẵng thông báo lịch cắt điện Đà Nẵng ngày 25/06/2017 một số khu vực dưới đây: 25/06/2017 ĐL Hải Châu AC53AAA11 KS TIÊN SA (AAA11) 04:00 17:00 AC53AAA12 T6 – KCV Bắc Tượng Đài 04:00 17:00 AC53AAA15 CHỢ CỒN 04:00 17:00 …

Đọc Thêm

Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 24/06/2017

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Đà Nẵng thông báo lịch cắt điện Đà Nẵng ngày 24/06/2017 một số khu vực dưới đây: 24/06/2017 ĐL Sơn Trà EC53EEHP An Hải Bắc 2 05:00 05:30 EC53EEHX Nại Hưng 05:00 05:30 EC53EEHY Nại Hiên Đông 05:00 05:30 EC53EEKJ KDC Nại …

Đọc Thêm