Lịch cúp điện Đà Nẵng

Xem tổng hợp lịch thông báo cắt điện tại các quận Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Liên Chiểu, Hòa Khánh, Cẩm Lệ, Hòa Vang, Hải Châu, Thanh Khê theo lịch cúp điện của điện lực Đà Nẵng.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ:
Đường dây nóng điện lực Đà Nẵng: 0511.626.8888

Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 8+9 /10/2018

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Đà Nẵng thông báo lịch cắt điện Đà Nẵng ngày 07+08/10/2018 một số khu vực dưới đây: 08/10/2018 ĐL Hải Châu AC53AAOV KDC C17 07:30 13:00 AC53AAYY C17-4 13:00 17:30 09/10/2018 AC53AAJN BÌNH AN 2 07:30 13:00 ĐL Sơn Trà […]

Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 07/10/2018

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Đà Nẵng thông báo lịch cắt điện Đà Nẵng ngày 06/10/2018 một số khu vực dưới đây: 07/10/2018 ĐL Liên Chiểu HC53HHM6 KDC Hòa Hiệp 2-T1 05:30 16:30 HC53HHMR Nguyễn Trãi 05:30 16:30 HC53HHN5 TĐC Hoà Hiệp T1 05:30 16:30 […]

Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 06/10/2018

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Đà Nẵng thông báo lịch cắt điện Đà Nẵng ngày 06/10/2018 một số khu vực dưới đây: 06/10/2018 ĐL Hải Châu AC53AAI2 Ỷ LAN NGUYÊN PHI 07:30 16:00 AC53AAIA T2-14B NÚI THÀNH 07:30 16:00 AD53ABEO Viễn thông Đà Nẵng – […]

Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 05/10/2018

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Đà Nẵng thông báo lịch cắt điện Đà Nẵng ngày 05/10/2018 một số khu vực dưới đây: 05/10/2018 ĐL Hải Châu AC53AA12 T6 – KCV Bắc Tượng Đài 13:00 17:30 AC53AAJY KHU BIỆT THỰ ĐẢO XANH 13:00 17:30 AC53AAQW Nguyễn […]

Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 04/10/2018

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Đà Nẵng thông báo lịch cắt điện Đà Nẵng ngày 04/10/2018 một số khu vực dưới đây: 04/10/2018 ĐL Hải Châu AC53AAI3 HỒ NGUYÊN TRỪNG 07:30 14:30 ĐL Liên Chiểu HC53HHOO Quảng Thắng 06:30 08:30 HC53HY11 KDC Quảng Thắng 07:30 […]

Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 03/10/2018

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Đà Nẵng thông báo lịch cắt điện Đà Nẵng ngày 03/10/2018 một số khu vực dưới đây: 03/10/2018 ĐL Sơn Trà EC53EELM KDC An Hoà T6 15:00 17:30 EC53EEX6 Tuyên Sơn T1 06:30 11:30 ĐL Cẩm Lệ VC53VVU8 Miếu Bông […]

Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 02/10/2018

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Đà Nẵng thông báo lịch cắt điện Đà Nẵng ngày 02/10/2018 một số khu vực dưới đây: 02/10/2018 ĐL Hải Châu AC53AAEF KDC BỘT CÁ 07:30 13:00 AC53AAID KDC LÂM ĐẶC SẢN 13:00 18:00 AD53ABEX Công ty Thoát nước và […]

Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 15/03/2018

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Đà Nẵng thông báo lịch cắt điện Đà Nẵng ngày 15/03/2018 một số khu vực dưới đây: 15/03/2018 ĐL Hải Châu AC53AAD9 TIỂU LA 3 13:00 17:00 AC53AAJI LÝ THÁI TỔ 1 07:30 13:00 ĐL Liên Chiểu HC53HHYO KDC Hoà […]

Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 14/03/2018

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Đà Nẵng thông báo lịch cắt điện Đà Nẵng ngày 14/03/2018 một số khu vực dưới đây: 14/03/2018 ĐL Hải Châu AC53AACD HOÀ THUẬN 1 13:00 17:30 AC53AAGZ TIỂU LA 4 07:30 13:00 ĐL Liên Chiểu HC53HHMO Ngã Ba Huế […]