Lịch cúp điện Đà Nẵng

Xem tổng hợp lịch thông báo cắt điện tại các quận Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Liên Chiểu, Hòa Khánh, Cẩm Lệ, Hòa Vang, Hải Châu, Thanh Khê theo lịch cúp điện của điện lực Đà Nẵng.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ:
Đường dây nóng điện lực Đà Nẵng: 0511.626.8888

Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 13/10/2015

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Đà Nẵng thông báo lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 13/10/2015 một số khu vực dưới đây: Điện lực Tên Sổ GCS Giờ BĐ Giờ KT ĐL Hải Châu Thiệu Bình 1 13:00 17:00 Trưng Nữ Vương 4 07:30 11:30 […]

Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 12/10/2015

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Đà Nẵng thông báo lịch cắt điện ngày 12/10/2015 một số khu vực dưới đây: Ngày Điện lực Sổ GCS Tên Sổ GCS Giờ BĐ Giờ KT 12/10/2015 ĐL Hải Châu ABW KDC Khuê Trung – Đò Xu 13:00 17:00 […]

Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 11/10/2015

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Đà Nẵng thông báo lịch cắt điện ngày 11/10/2015 một số khu vực dưới đây: 11/10/2015 ĐL Sơn Trà EED CÔNG TY THOÁT NƯỚC VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI ĐÀ NẴNG (950283) 05:30 08:30 EED đơn vị K.714 Hải Quân […]

Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 10/10/2015

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Đà Nẵng thông báo lịch cắt điện ngày 10/10/2015 một số khu vực dưới đây: Ngày Điện lực Sổ GCS Tên Sổ GCS Giờ BĐ Giờ KT 10/10/2015 ĐL Hải Châu AB5 Hoà Cường 7 06:30 15:30 AB6 Hoà Cường […]

Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 9/10/2015

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Đà Nẵng thông báo lịch cắt điện ngày 9/10/2015 một số khu vực dưới đây: 09/10/2015 ĐL Hải Châu ADI Hoà Cường 5 07:30 11:30 AEC Công Ty QLVH Điện CSCC Đà Nẵng (125172) 07:30 10:30 AEC2 Công ty TNHH […]

Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 8/10/2015

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Đà Nẵng thông báo lịch cắt điện ngày 8/10/2015 một số khu vực dưới đây: Ngày Điện lực Sổ GCS Tên Sổ GCS Giờ BĐ Giờ KT 08/10/2015 ĐL Hải Châu AEC Công Ty QLVH Điện CSCC Đà Nẵng (125562) […]

Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 7/10/2015

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Đà Nẵng thông báo lịch cắt điện ngày 7/10/2015 một số khu vực dưới đây: Ngày Điện lực Sổ GCS Tên Sổ GCS Giờ BĐ Giờ KT 07/10/2015 ĐL Hải Châu AEC Công Ty QLVH Điện CSCC Đà Nẵng (116206) […]

Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 6/10/2015

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Đà Nẵng thông báo lịch cắt điện ngày 6/10/2015 một số khu vực dưới đây: Ngày Điện lực Sổ GCS Tên Sổ GCS Giờ BĐ Giờ KT 06/10/2015 ĐL Hải Châu ABQ Trần Cao Vân 1 13:00 17:00 AGV Tiểu […]

Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 5/10/2015

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Đà Nẵng thông báo lịch cắt điện ngày 5/10/2015 một số khu vực dưới đây: Ngày Điện lực Sổ GCS Tên Sổ GCS Giờ BĐ Giờ KT 05/10/2015 ĐL Hải Châu AAY Thanh Bình 2 13:00 17:00 ACB Thanh Bình […]

Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 3/10/2015

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Đà Nẵng thông báo lịch cắt điện ngày 3/10/2015 một số khu vực dưới đây: Ngày Điện lực Sổ GCS Tên Sổ GCS Giờ BĐ Giờ KT 03/10/2015 ĐL Liên Chiểu HEA1-4 Cty TNHH Yến Anh Minh (917008) 08:00 15:30 […]