Lịch cúp điện Đà Nẵng

Xem tổng hợp lịch thông báo cắt điện tại các quận Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Liên Chiểu, Hòa Khánh, Cẩm Lệ, Hòa Vang, Hải Châu, Thanh Khê theo lịch cúp điện của điện lực Đà Nẵng.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ:
Đường dây nóng điện lực Đà Nẵng: 0511.626.8888

Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 9/10/2015

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Đà Nẵng thông báo lịch cắt điện ngày 9/10/2015 một số khu vực dưới đây: 09/10/2015 ĐL Hải Châu ADI Hoà Cường 5 07:30 11:30 AEC Công Ty QLVH Điện CSCC Đà Nẵng (125172) 07:30 10:30 AEC2 Công ty TNHH […]

Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 8/10/2015

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Đà Nẵng thông báo lịch cắt điện ngày 8/10/2015 một số khu vực dưới đây: Ngày Điện lực Sổ GCS Tên Sổ GCS Giờ BĐ Giờ KT 08/10/2015 ĐL Hải Châu AEC Công Ty QLVH Điện CSCC Đà Nẵng (125562) […]

Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 7/10/2015

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Đà Nẵng thông báo lịch cắt điện ngày 7/10/2015 một số khu vực dưới đây: Ngày Điện lực Sổ GCS Tên Sổ GCS Giờ BĐ Giờ KT 07/10/2015 ĐL Hải Châu AEC Công Ty QLVH Điện CSCC Đà Nẵng (116206) […]

Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 6/10/2015

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Đà Nẵng thông báo lịch cắt điện ngày 6/10/2015 một số khu vực dưới đây: Ngày Điện lực Sổ GCS Tên Sổ GCS Giờ BĐ Giờ KT 06/10/2015 ĐL Hải Châu ABQ Trần Cao Vân 1 13:00 17:00 AGV Tiểu […]

Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 5/10/2015

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Đà Nẵng thông báo lịch cắt điện ngày 5/10/2015 một số khu vực dưới đây: Ngày Điện lực Sổ GCS Tên Sổ GCS Giờ BĐ Giờ KT 05/10/2015 ĐL Hải Châu AAY Thanh Bình 2 13:00 17:00 ACB Thanh Bình […]

Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 3/10/2015

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Đà Nẵng thông báo lịch cắt điện ngày 3/10/2015 một số khu vực dưới đây: Ngày Điện lực Sổ GCS Tên Sổ GCS Giờ BĐ Giờ KT 03/10/2015 ĐL Liên Chiểu HEA1-4 Cty TNHH Yến Anh Minh (917008) 08:00 15:30 […]

Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 2/10/2015

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Đà Nẵng thông báo lịch cắt điện ngày 2/10/2015 một số khu vực dưới đây: Ngày Điện lực Sổ GCS Tên Sổ GCS Giờ BĐ Giờ KT 02/10/2015 ĐL Hải Châu AAX Trưng Nữ Vương 1 13:00 17:00 AG6 Ngo […]

Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 1/10/2015

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Đà Nẵng thông báo lịch cắt điện ngày 1/10/2015 một số khu vực dưới đây: Ngày Điện lực Sổ GCS Tên Sổ GCS Giờ BĐ Giờ KT 01/10/2015 ĐL Hải Châu AFB Cao Thắng 2 07:30 11:30 AIP T2 KDC […]

Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 30/9/2015

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Đà Nẵng thông báo lịch cắt điện ngày 30/9/2015 một số khu vực dưới đây: Ngày Điện lực Sổ GCS Tên Sổ GCS Giờ BĐ Giờ KT 30/09/2015 ĐL Hải Châu AAF Lý Thái Tổ 3 10:30 11:00 ADJ Đoàn […]

Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 29/9/2015

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Đà Nẵng thông báo lịch cắt điện ngày 29/9/2015 một số khu vực dưới đây: Ngày Điện lực Sổ GCS Tên Sổ GCS Giờ BĐ Giờ KT 29/09/2015 ĐL Liên Chiểu HEA1-7 Cty CP đầu tư Du lịch Xuân Thiều […]