Ông Nguyễn Bá Cảnh vẫn là đại biểu HĐND Đà Nẵng

Dù bị cách tất cả các chức vụ trong Đảng, nhưng kỳ họp lần này Hội đồng nhân dân TP Đà Nẵng không xem xét việc kỷ luật ông Nguyễn Bá Cảnh.

Ông Nguyễn Bá Cảnh chính thức mất hết các chức vụ trong Đảng

Cơ quan chức năng xác định hành vi của ông Nguyễn Bá Cảnh là nghiêm trọng, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, cơ quan công tác và cá nhân, cần phải áp dụng hình thức kỷ luật nghiêm minh theo quy định của Đảng. Ngày 14/5, tin từ Cổng thông […]

Nguồn: https://vtc.vn/ong-nguyen-ba-canh-van-la-dai-bieu-hdnd-da-nang-d475476.html
Loading...