Phương án khẩn cấp trong 24 giờ khôi phục cấp nước sinh hoạt tại Đà Nẵng

Tại cuộc họp do Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng Đặng Việt Dũng chủ trì vào trưa nay 21/8 đã chốt “phương án ứng phó khẩn cấp trong 24 giờ để điều tiết nguồn nước từ các hồ chứa thủy điện nhằm khôi phục cấp nước sinh hoạt trên địa bàn TP”.

Phương án khẩn cấp trong 24 giờ

Chiều 21/8, Sở TN-MT Đà Nẵng cho hay, tại cuộc họp do Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng Đặng Việt Dũng chủ trì vào trưa cùng ngày, bàn vấn đề “thiếu nguồn nước sinh hoạt trên địa bàn TP Đà Nẵng và điều tiết, sử dụng hiệu quả nguồn nước từ các hồ chứa thủy điện trên lưu vực sông Vu Gia” đã chốt “phương án ứng phó khẩn cấp trong 24 giờ để điều tiết nguồn nước từ các hồ chứa thủy điện nhằm khôi phục cấp nước sinh hoạt trên địa bàn TP Đà Nẵng”.

Thủy điện Đăk Mi 4 sẽ vận hành xả nước về hạ du sông Vu Gia với lưu lượng bằng 25 m3/s đến khi độ mặn tại cửa thu nước Cầu Đỏ giảm xuống dưới 1.000 mg/l.

Theo đó, do tình hình xâm nhập mặn tại cửa thu nước Cầu Đỏ, không có mưa trên lưu vực và việc cạn kiệt nguồn nước tại hồ Sông Bung 4 đã dẫn đến việc thiếu nước sinh hoạt trên địa bàn TP Đà Nẵng từ ngày 19/8 đến nay và dự kiến sẽ tiếp tục kéo dài nếu tình trạng xâm nhập mặn vẫn tiếp diễn.

Tại cuộc họp do Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng Đặng Việt Dũng chủ trì trưa 21/8, phương án ứng phó khẩn cấp trong 24 giờ để điều tiết nguồn nước từ các hồ chứa thủy điện nhằm khôi phục cấp nước sinh hoạt trên địa bàn TP Đà Nẵng đã nhận được sự đồng thuận của chủ các hồ chứa thủy điện Đắk Mi 4, A Vương và Sông Bung 4. Dự kiến việc phối hợp vận hành xả nước từ các hồ chứa thủy điện sẽ triển khai thực hiện ngay trong chiều ngày 21/8.

Cụ thể, Công ty CP Thủy điện Đắk Mi vận hành xả nước từ hồ thủy điện Đắk Mi 4 về hạ du sông Vu Gia với lưu lượng bằng 25 m3/s đến khi độ mặn tại cửa thu nước Cầu Đỏ giảm xuống dưới 1.000 mg/l thì vận hành xả nước trở lại theo Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn. Thời gian thực hiện bắt đầu từ 15h00 chiều 21/8.

Công ty CP Thủy điện A Vương vận hành xả nước liên tục 24 giờ với lưu lượng trung bình ngày không nhỏ hơn 70 m3/s từ 15h00 chiều 21/8 để góp phần giảm mặn tại cửa thu nước Cầu Đỏ. Từ 15h00 ngày 22/8 vận hành xả nước bình thường trở lại theo Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn.

Trong quá trình vận hành xả nước 24 giờ nêu trên, nếu UBND TP Đà Nẵng có yêu cầu giảm lưu lượng xả nước để đảm bảo sử dụng nguồn nước còn lại trong hồ tiết kiệm, hiệu quả thì đề nghị Công ty CP Thủy điện A Vương thực hiện theo yêu cầu của UBND TP Đà Nẵng.

Công ty CP Tư vấn Xây dựng Điện 1 và Công ty CP Sông Bung phối hợp chặt chẽ với Công ty CP Thủy điện A Vương và Công ty CP Thủy điện Đắk Mi trong việc vận hành xả nước đồng thời từ các hồ Sông Bung 5 và sông Bung 6 khi hồ thủy điện Đắk Mi 4 và hồ thủy điện A Vương vận hành xả nước để đảm bảo hiệu quả giảm mặn cho hạ du sông Vu Gia.

Công ty CP Cấp nước Đà Nẵng chủ động lấy nước từ đập dâng An Trạch và khai thác hiệu quả nguồn nước điều tiết về từ các hồ chứa thủy điện từ 15h00 chiều 21/8 đến 15h chiều 22/8 để khôi phục cấp nước sinh hoạt trên địa bàn TP Đà Nẵng; theo dõi sát sao diễn biến độ mặn tại cửa thu nước Cầu Đỏ, tình hình thủy văn trên lưu vực và thực hiện tiếp tục các phương án cấp nước an toàn theo kịch bản đã được phê duyệt.

Loading...

Theo Sở TN-MT Đà Nẵng, đây là phương án khẩn cấp nhằm khôi phục cấp nước sinh hoạt cho người dân TP trong ngắn hạn. Nếu tình hình nhiễm mặn tại cửa thu nước Cầu Đỏ vẫn tiếp tục duy trì thường xuyên >2000 mg/l như những ngày vừa qua thì phương án đắp đập tạm trên sông Cầu Đỏ sẽ được triển khai thực hiện theo kịch bản ứng phó đã được phê duyệt vì nguồn nước hiện có tại các hồ không thể đủ để giảm mặn tại cửa thu nước Cầu Đỏ.

Sử dụng nước hợp lý đến hết mùa cạn 2019

Đối với từ nay đến ngày 15/9/2019, để ứng phó với hạn hán, xâm nhập mặn, nắng nóng gay gắt đang diễn ra và nguy cơ mùa mưa năm nay đến trễ, UBND TP Đà Nẵng cũng đã có văn bản gửi UBND tỉnh Quảng Nam để thống nhất phương án huy động các hồ xả nước điều tiết nước cho hạ du trong thời gian từ nay đến hết 15/9/2019, báo cáo Bộ TN-MT chỉ đạo thực hiện.

Đồng thời, lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng giao Văn phòng UBND TP đôn đốc, giám sát việc triển khai các hạng mục công trình để tăng công suất chuyển tải nước thô từ Trạm bơm phòng mặn An Trạch về Nhà máy nước Cầu Đỏ và các hạng mục công trình liên quan nhằm tránh phụ thuộc tối đa vào nguồn nước khai thác tại sông Cầu Đỏ.

Cũng trong chiều 21/8, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng Đặng Việt Dũng đã có văn bản số 5660/UBND-STNMT gửi Bộ TN-MT và UBND tỉnh Quảng Nam về việc điều hành vận hành các hồ chứa thủy điện trên lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn đến hết mùa cạn năm 2019.

Theo đó, trước tình hình thiếu nước sinh hoạt đang xảy ra trên địa bàn TP Đà Nẵng, nếu việc điều tiết nguồn nước còn lại tại các hồ trong giai đoạn hiện nay không hợp lý sẽ làm nhanh chóng cạn kiệt nguồn nước tại các hồ, dẫn đến thiếu nước sinh hoạt trên diện rộng và dài ngày nếu hết mùa cạn mà vẫn không có mưa trên lưu vực.

Vì vậy, cùng với phương án khẩn cấp triển khai thực hiện ngay lập tức để điều tiết nguồn nước từ các hồ chứa nhằm giảm mặn để khôi phục cấp nước sinh hoạt trên địa bàn TP (không quá 24 giờ/đợt), UBND TP Đà Nẵng cũng đưa ra đề xuất phương án điều tiết nguồn nước còn lại tại các hồ chứa.

Theo đó, hồ thủy điện Đắk Mi 4 vận hành xả nước về hạ du sông Vu Gia với lưu lượng bằng 25 m3/s đến khi độ mặn tại cửa thu nước Cầu Đỏ giảm xuống dưới 1.000 mg/l thì vận hành xả nước trở lại theo Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn.

Hồ thủy điện A Vương vận hành xả nước liên tục 24 giờ với lưu lượng trung bình ngày không nhỏ hơn 70 m3/s đến khi độ mặn tại cửa thu nước Cầu Đỏ giảm xuống dưới 1.000 mg/l thì vận hành xả nước bình thường trở lại theo Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn.

Trong quá trình vận hành xả nước, nếu UBND TP Đà Nẵng có yêu cầu giảm lưu lượng xả nước để đảm bảo sử dụng nguồn nước còn lại trong hồ tiết kiệm, hiệu quả thì hồ thủy điện An Vương thực hiện theo yêu cầu của UBND TP Đà Nẵng.

Theo Sở TN-MT Đà Nẵng, hiện tượng ENSO đã làm tình hình thời tiết khu vực miền Trung – Tây Nguyên diễn biến phức tạp. Từ tháng 2-5/2019, nắng nóng diện rộng, lượng mưa suy giảm, thiếu hụt khoảng 20%-40%; mùa khô 2019 dự báo kéo dài đến tháng 9/2019. Hai đợt nắng nóng gay gắt kéo dài gần như trọn tháng 6 và 7 với nhiều kỷ lục nhiệt độ được thiết lập cho thấy, miền Trung đang đối mặt với nắng nóng ngày càng khốc liệt và có xu hướng tiếp tục gia tăng.

Tại các địa phương lân cận TP Đà Nẵng cũng đang đối mặt với tình trạng thiếu nước sinh hoạt do hạn hán, nắng nóng gay gắt, xâm nhập mặn như: Quảng Nam, Quảng Trị, Huế. Nhiều xã, phường trên địa bàn Hội An thiếu nước sinh hoạt trầm trọng, gây ảnh hưởng đến đời sống của người dân và hoạt động du lịch do xâm nhập mặn.

Tại Quảng Trị, giữa lúc nước ở các hồ, đập thủy lợi phục vụ sản xuất cũng đang thiếu, nhưng Quảng Trị buộc phải xả hồ thủy lợi Ái Tử để cấp nước cho 3 vạn dân Thành phố Đông Hà và vùng phụ cận giữa lúc sông Vĩnh Phước đã kiệt nước nhiều ngày liền ngay từ đầu tháng 8 năm 2019.

Người dân Đà Nẵng lại than trời vì thiếu nước

Người dân các khu vực cuối nguồn cấp nước tại Đà Nẵng đang lao đao, than trời vì nước sinh hoạt nhỏ giọt, không đủ sử dụng. Sáng 20-8, bà Nguyễn Thị Sim (65 tuổi, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn) “ngồi đồng”...

Loading...

Bài Viết Liên Quan