Áp dụng mã vạch trong giám sát hải quan tại cảng Đà Nẵng

Hôm qua ngày 2.6, Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Đà Nẵng chính thức thực hiện áp dụng thiết bị đọc mã vạch trong quy trình giám sát hải quan. Đề án mã vạch tích hợp được các thông tin của tờ khai, container dưới dạng mã vạch để phục vụ công tác kiểm tra, giám sát bằng máy đọc mã vạch của cơ quan hải quan cũng như ghi nhận hàng hóa thực nhập, thực xuất khẩu, thực tế kiểm tra.

Ap dung ma vach trong giam sat hai quan tai cang Da Nang
Công chức HQ sử dụng thiết bị đọc mã vạch để kiểm tra qua khu vực giám sát

Tại khu vực giám sát cổng cảng, trên cơ sở danh sách container do doanh nghiệp cung cấp, cán bộ hải quan sử dụng máy đọc mã vạch để đọc thông tin danh sách container đủ điều kiện thông quan.

Trên cơ sở thông tin máy đọc mã vạch chuyển đến, hệ thống thông quan sẽ tự động kiểm tra số hiệu container với danh sách container được phép qua khu vực giám sát. Trường hợp thông tin phù hợp sẽ xác nhận thời gian thực tế container qua khu vực giám sát trên hệ thống và thông báo cho cán bộ hải quan. Trường hợp thông tin không phù hợp, hệ thống tự động cảnh báo cho cán bộ giám sát cổng cảng dừng việc thông quan hàng hoá.

Việc triển khai đề án mã vạch trong quy trình giám sát hải quan của Tổng cục hải quan sẽ đáp ứng được các yêu cầu nghiệp vụ của công tác giám sát hải quan đối với hàng hóa vận chuyển bằng container tại khu vực cảng biển.

Loading...

Áp dụng mã vạch sẽ giảm thời gian xử lý, tăng cường mức độ chính xác, giảm áp lực công việc cho cán bộ hải quan làm công tác giám sát, hỗ trợ cán bộ tại các khâu giám sát cổng cảng; kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực tế hàng hóa trong việc nhập liệu thông tin về số tờ khai để tìm kiếm tờ khai, các chứng từ liên quan trên hệ thống phục vụ công tác nghiệp vụ.

Đặc biệt, việc triển khai áp dụng mã vạch góp phần thực hiện chủ trương cải cách thủ tục hành chính giảm thời gian thông quan, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động XNK của doanh nghiệp.

Trước đó, để chuẩn bị tốt cho công tác triển khai mã vạch, ngoài việc trang bị thiết bị đọc mã vạch và một số trang thiết bị cần thiết khác, Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Đà Nẵng đã tổ chức tập huấn áp dụng mã vạch trong quy trình giám sát hải quan tại cảng biển cho cán bộ công chức trực tiếp triển khai thực hiện vào sáng ngày 1.6.

Ap dung ma vach trong giam sat hai quan tai cang Da Nang
Lớp tập huấn kĩ năng cho cán bộ hải quan

Buổi tập huấn nhằm trang bị những kiến thức nghiệp vụ cơ bản trong quá trình sử dụng thiết bị đọc mã vạch để kiểm tra, xác nhận hàng hóa qua khu vực giám sát.

 

 

Loading...

Bài Viết Liên Quan