Đà Nẵng: Sử dụng vốn ngân sách đầu tư dự án Khu phố du lịch An Thượng

UBND thành phố vừa phê duyệt chủ trương nâng mức đầu tư xây dựng một số hạng mục công trình đối với dự án Khu phố du lịch An Thượng, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn.

Chủ trương đầu tư xây dựng dự án Khu phố du lịch An Thượng liên quan với các tuyến đường: An Thượng 1 và An Thượng 4; An Thượng 2; Lê Quang Đạo; Ngô Thì Sĩ – Võ Nguyên Giáp đã được UBND thành phố ban hành các quyết định phê duyệt ngày 17-8-2020.

Tuy nhiên, do tác động Covid-19 nên ngày 21-9-2020, UBND thành phố ban hành các quyết định điều chỉnh nâng mức đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp khi phải tham gia xã hội hóa đầu tư vào dự án. Cụ thể, theo Quyết định số 3492/QĐ-UBND ngày 21-9-2020 của UBND thành phố, tuyến đường An Thượng 1 và An Thượng 4 được đầu tư hơn 9,8 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố, không sử dụng vốn xã hội hóa 5 tỷ đồng.

Tại Quyết định số 3493/QĐ-UBND của UBND thành phố, tuyến đường An Thượng 2 có mức đầu tư hơn 5,7 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố, không sử dụng vốn xã hội hóa là 3,6 tỷ đồng. Quyết định số 3491/QĐ-UBND, UBND thành phố điều chỉnh chủ trương đầu tư xây dựng đối với tuyến đường Lê Quang Đạo với tổng mức đầu tư hơn 3,7 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố, không sử dụng 2,1 tỷ đồng vốn xã hội hóa. Quyết định số 3494/QĐ-UBND của UBND thành phố điều chỉnh chủ trương đầu tư xây dựng tuyến đường Ngô Thì Sĩ – Võ Nguyên Giáp với tổng mức đầu tư hơn 8,4 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố; không sử dụng nguồn vốn xã hóa hơn 3 tỷ đồng.

Các lễ hội đường phố nhằm góp phần làm phong phú, đa dạng các hoạt động phục vụ du khách tại Khu phố du lịch An Thượng.

Việc đầu tư xây dựng Khu phố du lịch An Thượng đối với các tuyến đường nêu trên tạo điểm đến vui chơi giải trí, mua sắm ngày và đêm cho du khách; tạo sân chơi cho khách du lịch; tạo ra sản phẩm du lịch đặc trưng đáp ứng nhu cầu của khách du lịch. Dự án do UBND quận Ngũ Hành Sơn làm chủ đầu tư kiêm quản lý, thời gian thực hiện từ năm 2020-2021.

Bài Viết Liên Quan