Đà Nẵng: Thí điểm việc đấu giá bằng hình thức trực tuyến đối với quyền sử dụng đất

Chủ tịch UBND TP Lê Trung Chinh vừa ký Công văn số 8779/UBND-STP chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 40/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Công văn 8779/UBND-STP của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 40/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản được gửi cho các sở, ban, ngành; Cục Thuế TP; Cục Thi hành án dân sự TP; UBND các quận, huyện; Trung tâm Phát triển quỹ đất TP và các tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn TP.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh yêu cầu thực hiện thí điểm việc đấu giá quyền sử dụng đất bằng hình thức trực tuyến.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, đơn vị có liên quan khi thực hiện đấu giá tài sản thuộc thẩm quyền quản lý cần nghiêm túc thực hiện Chỉ thị 40/CT-TTg và Kế hoạch triển khai thi hành Chỉ thị 40/CT-TTg ngày 2/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản trên địa bàn TP.

Thực hiện việc xây dựng, phê duyệt phương án đấu giá, lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, giám sát quá trình tổ chức đấu giá, tham dự cuộc đấu giá, giao tài sản cho người trúng đấu giá, hủy hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền hủy kết quả đấu giá theo đúng quy định của pháp luật. Thực hiện lựa chọn hình thức đấu giá, bước giá phù hợp với từng cuộc đấu giá.

Đáng chú ý, tại Công văn số 8779/UBND-STP, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh yêu cầu “tổ chức thực hiện thí điểm việc đấu giá bằng hình thức đấu giá trực tuyến đối với tài sản là quyền sử dụng đất để giao đất, cho thuê đất hoặc tài sản thuộc sở hữu nhà nước gắn liền vói quyền sử dụng đất có giá trị lớn”.

Các cơ quan, đơn vị khi thực hiện đấu giá tài sản thuộc thẩm quyền quản lý có trách nhiệm phối hợp, thông tin cho Sở Tư pháp các vụ việc đấu giá trên địa bàn TP, nhất là các vụ việc đấu giá do các tổ chức đấu giá tài sản có trụ sở ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác thực hiện tại địa phương.

“Các cơ quan, ban, ngành chịu trách nhiệm trước UBND TP trong việc kịp thời thông tin cho Sở Tư pháp về các vụ việc đấu giá tại địa phương. Sở Tư pháp chủ động, tăng cường các đoàn theo dõi, giám sát trực tiếp, kiểm tra, thanh tra việc tổ chức đấu giá tài sản của các tổ chức đấu giá tài sản, nhất là việc đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất, cho thuê đất và xử lý vi phạm” – Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhấn mạnh.

Bài Viết Liên Quan