Đà Nẵng trong tôi

Loading...

Welcome To Đà Nẵng – Thiên Ân

Bài hát được thực hiện ròng rã trong 2 tuần như là món quà gửi tới Đà Nẵng – thành phố trẻ trung, năng động và tuyệt đẹp” nhân dịp kỷ niệm 40 năm giải phóng Đà Nẵng (29/3/1975-29/3/2015)
Loading...