Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 01/04/2019-04/04/2019

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Đà Nẵng thông báo lịch cắt điện Đà Nẵng ngày 01/04/2019-04/04/2019 một số khu vực dưới đây:

Loading...
Ngày Điện Lực Mã trạm BA Tên trạm BA Giờ BĐ Giờ KT
01/04/2019 ĐL Hải Châu AC53AAC5 TT Y HỌC DỰ PHÒNG 07:30 13:00
AD53A5CF Chi nhánh 13 Công ty TNHH Một thành viên Phổ Đình (TP Đà Nẵng) (114094) 13:30 17:30
02/04/2019 ĐL Hải Châu AD53ABAN Doanh nghiệp tư nhân Khách sạn Đại Á (116189) 07:30 13:00
ĐL Sơn Trà EC53EEH8 Khu phố chợ Mân Thái 13:00 17:00
EC53EP16 Hương Hải Thiền Sư 07:30 11:30
03/04/2019 ĐL Hải Châu AC53AAIX T3 KDC TN HOÀ CƯỜNG 07:30 13:30
AC53AAIY TT BỘ THAM MƯU QK 13:30 18:00
ĐL Sơn Trà ED53EABL BỘ TƯ LỆNH VÙNG 3 HẢI QUÂN (505853) 07:30 12:00
ED53EAIY BỘ TƯ LỆNH VÙNG 3 HẢI QUÂN (972845) 07:30 12:00
ED53EBAT BỘ TƯ LỆNH VÙNG 3 HẢI QUÂN (999447) 07:30 12:00
04/04/2019 ĐL Hải Châu AC53AA14 DD-Xử lý nước thải SPS19 07:30 13:00
ĐL Sơn Trà EC53EX20 Mân Thái 5 06:30 12:30
Loading...

Bài Viết Liên Quan